РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Професионални и индустриални климатични системи - ПИКС

01.12.2015 , Брой 6/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Професионални и индустриални климатични системи - ПИКС

 

съдържание на рекламата

• Изпълнява ОВК проекти с

оборудване на световни марки в бранша

• Провежда пълен анализ

на съвременни ОВК системи

• Изготвя независими консултации относно

избор на ОВК доставчик и изпълнител

• Консултира по възникнали проблеми на вече изградени и работещи инсталации

• Оптимизира съществуващи инсталации с оглед подобряване на енергийните разходи

• Обслужва технически цялостно

големи и малки ОВК инсталации

в цялата страна.

Пикс ООД, София 1756, бул. „Климент Охридски“ 105

тел.: +359 2 86 24 204, +359 2 86 24 892, clima@pics.bg, www.pics.bg