Произвеждаме при висока степен на технологичен контрол - Емил Аладжем, управител на Техно-Пласт, пред сп. ТД Инсталации

08.05.2013, Брой 2/2013 / Интервю /

  • Произвеждаме при висока степен на технологичен контрол - Емил Аладжем, управител на Техно-Пласт, пред сп. ТД Инсталации

Интервю

 

Представете накратко дейността на фирма Техно-Пласт на читателите на сп. ТД Инсталации.
Техно-Пласт е фирма, специализирана в проектирането, изработването и изграждането на полуавтоматични линии за производство на едрогабаритни изделия по метода на ротационното леене. Техно-Пласт произвежда едрогабаритни полиетиленови съдове с обеми до 6000 л вместимост, които се използват за: съхранение на питейна вода и всички видове хранителни продукти; съхраняване и транспорт на широка гама продукти на химическата промишленост; вместимости за бита; вместимости за промишлени нужди; вместимости за селското стопанство; резервоари за дизелово гориво; изграждане на пречиствателни системи за битово-фекални води, обслужващи еднофамилни и многофамилни сгради; изграждане на модулни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води - ТИП SBR 12-20 и ТИП Биофилтър 12-30, предназначени да обслужват до 120 е. ж.; изработка на модули за очистване на битово-фекални води с капацитет до 10 000 е. ж.

Техно-Пласт е произвела и монтирала такива инсталации в Унгария, Полша, Чехия и Казахстан. Предстои въвеждането на такива мощности в Ирак и Оман.

Кои са най-актуалните попълнения в портфолиото ви? Какви са техните основни предимства?
Изделията, произвеждани от Техно-Пласт, представляват съдове, бидони, цистерни, контейнери и други вместимости с обеми от 100 до 5500 л, като техните форми и размери се определят от чертежи и фирмен каталог. Производството се осъществява при висока степен на технологичен контрол, осигуряващ следните качествени параметри на изделията: гарантирана херметичност; равномерна дебелина на стените; липса на заваръчни шевове; липса на вътрешни напрежения и съответно високи якостни показатели; малка собствена маса; не подлежат на корозия; не се влияят от високи и ниски климатични температури и пряко слънчево лъчение; годност за многостранна и многократна употреба; съхраняваните в тях продукти не променят своите вкусови и биологични качества и са гарантирани срещу образуването на вредни бактерии, мухъл, гниене и други; висока гладкост на стените, позволяваща бързо и лесно почистване при необходимост; дълготраен експлоатационен живот не по-малък от 30 години.

Всички изделия са придружени със съответните сертификати за качество - ISO 9001:2008; за съхранение на хранителни продукти; за съхранение на дизелово гориво; гаранционна карта на 30 години срок на експлоатация. Техно-Пласт е с официален статут на Институция с висок престиж и обществено признание в областта на българската икономика и е удостоен със златен печат и златна книга от Съвета на европейската бизнес общност.
Какви допълнителни услуги предоставяте на своите клиенти?
За по-големите и по-сложни обекти изработваме конкретни проекти, които са за сметка на Техно-Пласт. Извършваме шеф-монтаж на обектите, за които считаме, че компетенцията на изпълнителите не покрива напълно нашите изисквания, на всички видове емкости сме в състояние допълнително да агрегатираме щуцери на места, определени от клиента, за да може безпрепятствено да се монтират поплавъци, нивомери, дихатели, сонди, помпи и т. н.

За винарската промишленост изпълняваме ферментационни колони до 10 000 л вместимост, които са с ферментационни люкове, изпълнени от поцинкована (неръждаема) листова ламарина. При необходимост доставяме на клиента продукцията ни с наш транспорт.

Компанията предлага решения за изграждането на модулни пречиствателни станции. Какви са спецификите на вашите предложения?
Локалните пречиствателни съоръжения, произвеждани от Техно-Пласт, имат редица предимства като изключително ниските цени и факта, че пречиствателните съоръжения не изискват монтажът да се осъществява от специализирани екипи, т. е. клиентите могат да ги инсталират сами.

За да сме сигурни, че произвежданите от нас пречиствателни съоръжения са подходящи за клиента, изпълняваме следния алгоритъм: провеждаме интервю с клиента и се запознаваме със спецификата на обекта, даваме пълна документация на клиента, придружаващи пречиствателното съоръжение, както и филм (DVD) за неговия монтаж.

За по-голям брой е. ж. освен модулите, които произвеждаме, доставяме всички необходими елементи за комплектацията на локалното пречиствателно съоръжение (помпи, компресори, тръби, елементи, ел. и КИП и А табла).


 

Бихте ли споделили някои от наскоро реализираните обекти в ваше участие?
Имаме стотици изпълнени обекти в цялата страна и никой от тях не можем да определим като „приоритетен”. За нас всеки обект е еднакво важен, независимо от това дали се отнася до пречиствателно съоръжение за 4 е. ж. до жилищен блок (кв. Драгалевци), за хотел в гр. Созопол или хипермаркет в Хасково например. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

ТЕХНО-ПЛАСТ - лидер в производството на полиетиленови съдове

Портфолиото на ТЕХНО-ПЛАСТ включва богата гама от полиетиленови контейнери и резервоари за гориво, химикали и хранителни продукти, септични контейнери, разпределителни шахти и др. Фирмата е лидер от международен ранг и изпълнява сложни проекти за елементи от производството на големи глобални компании.

Полиетиленови тръбиТехническа статия

Полиетиленови тръби

Безспорните качества на полиетиленовите тръби са предпоставка за тяхната все по-масова употреба за преноса на различни флуиди и газове в разнообразни сфери на човешката дейност. Наложили са се в практиката като добра алтернатива на традиционните материали стомана, цимент, чугун и други.

Високоефективни пречиствателни съоръжения за отпадни води от ТЕХНО-ПЛАСТ

ТЕХНО-ПЛАСТ е фирма с богат опит в проектирането и изграждането на цялостни решения за водопречистване. Фирмата предлага локални и модулни пречиствателни съоръжения за отпадни води, базирани на съвременни технологии.

Дренажни тръби

Отвеждането на излишните повърхностни и подпочвени води от сгради, съоръжения и други е сред основните фактори, които е необходимо да се вземат предвид в етапа на тяхното проектиране, тъй като неподходящата дренажна система може да окаже негативно влияние върху цялата конструкция на сградата. Улуците и водостоците не винаги са достатъчни.

Тръби за водопроводни системиТехническа статия

Тръби за водопроводни системи

При изграждането на съвременните системи за водоснабдяване, основни критерии, определящи избора на определен вид тръби, са осигуряването на висока надеждност, дълъг експлоатационен срок, ниски експлоатационни разходи, лесен монтаж и поддръжка. Голямото разнообразие от тръби от различни материали и с различни характеристики дава възможност за избор между различни възможности и улеснява постигането на добри експлоатационни параметри.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top