РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Проксимус Инженеринг

01.02.2015 , Брой 1/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Проксимус Инженеринг

 

съдържание на рекламата

•Японско качество, ефектвиност и VRF технологии на ниски, конкурентни цени

•Системи с въздушен и воден източник на охлаждане.

•Дву- и три-тръбни системи позволяващи висши нива на комфорт и ефективност във всяка сграда. Мощности от 22kW до 154kW. Full Inverter VRF гама за най-взискателните клиенти

•Модулен принцип на инсталация - гъвкавост, достигане на по-големи мощности при необходимост. Ниски нива на шум, интелигентен конторл и работа на машините

•Системи за управление (BMS) и за отичитане на индивидуалния разход за ел.енергия (EBS)

•Хибридни системи - VRF/термопомпа с възможност за утилизация на отпадната топлина и прозиводство на БГВ

•Очаквайте още...

Вижте повече и се регистрирайте на:

www.hisense-bg.com