Протех: Добрата пожарозащита е съчетание от технология, правилна оценка и опит

15.07.2014, Брой 3/2014 / Техническа статия / Сигурност

  • Протех: Добрата пожарозащита е съчетание от технология, правилна оценка и опит

Техническа статия

 

Най-доброто решение за защита от пожар изисква съчетание от технология, правилна оценка и опит. Sinorix™ е решение за пожарогасене, позоваващо се на комплексна гама технологични решения: химически агенти (Sinorix 1230 на базата на гасителен агент 3M™ Novec™ 1230 (FK5-1-12); Sinorix 227, базирано на глобално познатия HFC 227ea/FM 200); натурални агенти: въглероден двуокис, азот, аргон; газ/вода комбинирано решение; водна мъгла; специализирани решения: Sinorix CDT (Constant Discharge Technology), Sinorix aldeco STD (локално автоматично гасене за производствено оборудване), цялостни системи за петролни бази.

Висококачественото решение Sinorix™ от Siemens може да бъде адаптирано спрямо индивидуалните изисквания и риска от пожар в съответствие с европейските норми и стандарти (VdS, CNPP и др.).

Най-новото портфолио от решения за пожарна безопасност е системата за водната мъгла Sinorix H2О Jet. Тя е разработена, за да защити отделни обекти (например турбини и генератори, производствени мощности, линии за боядисване и др.) и всичко в тяхна близост.

Пожарогасителният принцип е прост: водна мъгла поглъща топлината от огъня. Изискваният охлаждащ ефект се постига посредством водни капчици с размер само 150-200 мm, който се изчислява индивидуално за конкретния обект. Малкият размер на капката осигурява относително нисък разход на вода и в същото време максимален гасителен ефект.

Sinorix H2O Jet работи с ниско налягане - по-малко от 16 bar. Същевременно успява да постигне същата ефективност като система с високо налягане поради комбинацията от азот и вода. С дюзите, чиято работа се основава на принципа на Лавал и които са специално разработени и патентовани, Sinorix H2O Jet може да гаси пожари в обекти на разстояние до 8 метра.
Иновативната технология с двуфазен поток с комбинация от вода като пожарогасителен агент и азот като средство за изтласкване предлага допълнителни предимства: и двете вещества са безвредни както за хората, така и за околната среда. Ето защо Sinorix H2O Jet може да се използва без проблеми в области, където хората работят, дори и без допълнителни лични предпазни мерки.

Водата и азотът са икономически ефективни и достъпни по всяко време, могат да се транспортират, съхраняват и презареждат лесно и безопасно. Водата е химически неутрална и не оставя никакви остатъчни вещества или продукти на разлагане.

Освен това системата за ниско налягане, заедно с иновативната технология на двуфазния поток изисква само тръбопроводна мрежа от поцинковани стоманени тръби, която е проектирана за ниско налягане. Разходите за това са сравнително ниски.


 

В бъдеще ще се допускат само химически агенти, базирани на 3M Novec 1230
Непрекъснато се повишават изискванията към пожарогасителните системи в посока намаляване влиянието им върху околната среда при евентуално изпускане на гасителен агент.

Поради това считам, че в близко бъдеще ще бъдат забранени всички химически гасителни агенти, освен тези, реализирани на базата на гасителен агент 3M Novec 1230. Същевременно ще се търсят все по-добри и ефективни методи, базирани на вода, газове, съществуващи в природата, или комбинация между тях.

Георги Дамянов, Протех 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

BIM инструментите на Siemens намаляват с до 40% извънбюджетните поръчки в строителствотоФирмена статия

BIM инструментите на Siemens намаляват с до 40% извънбюджетните поръчки в строителството

Днес в строителството, както и в промишлеността, предизвикателствата са безброй - непредвидени разходи, неизпълнени срокове, ниско качество, произшествия, непрецизни и непълни планове, липса на координация между изпълнителите и др. Ключът за успеха и на двата сектора е цифровизацията, като непрекъснато изникват нови методи и се предлагат иновативни платформи за подобряване изпълнението на проекти, продуктивността на служителите и съвместната работа на всички нива.

Siemens България и Енерджи Ефект представиха пилотен проект за автоматизирана класна стаяБизнес

Siemens България и Енерджи Ефект представиха пилотен проект за автоматизирана класна стая

На 6 октомври т. г. на официално събитие бе представена интелигентна система за автоматизация на класна стая в 119-о СУ Акад. Михаил Арнаудов. Представянето на пилотния проект, реализиран безвъзмездно от Siemens България и Енерджи Ефект, бе последвано от практическа демонстрация.

Направление Сградни технологии на Siemens представи иновативна демонстрационна залаСъбития

Направление Сградни технологии на Siemens представи иновативна демонстрационна зала

Направление Сградни технологии на Siemens България представи своята новооборудвана демонстрационна зала на 14 октомври т. г.

Siemens предлага широка гама решения за дейта центровеПроекти, реализации

Siemens предлага широка гама решения за дейта центрове

Съвременният бизнес е немислим без IT технологиите и евентуални проблеми в това отношение могат да доведат до сериозни загуби или пропуснати ползи. Това извежда на преден план необходимостта от модерни решения за подсигуряване на безпроблемното функциониране на дейта центровете.

Протех осъществи проект за комплексно оборудване на дейта център

Предвид очакваното увеличение в строителството на дейта центрове, нашите партньори непрекъснато разработват и пускат на пазара нови технологии, комплексни решения и услуги, специално за този сегмент.Ще спомена само няколко от по-значителните.

Инсталации в центрове за данни в БългарияПроекти, реализации

Инсталации в центрове за данни в България

Списание ТД Инсталации представя редакционен материал, посветен на решения, намиращи приложение в реализацията на дейта центрове. Материалът стартира с описание на два от действащите центрове за данни в България.

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на SiemensТехническа статия

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на Siemens

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на SiemensНай-новото решение на направление Сградни Технологии на Siemens е интегрираната платформа за сградна автоматизация и управление на системите за сигурност Desigo CC. Тази система е една от първите на пазара, успяла да обедини широк набор от сградни системи, които могат да бъдат управлявани чрез интуитивен потребителски интерфейс.

Протех: Системи за сигурностПроекти, реализации

Протех: Системи за сигурност

Фирма Протех бе подизпълнител на главния изпълнител на обекта ГБС и отговаряше за изграждането на следните сградни инсталации: пожароизвестяване в целия обект; газово пожарогасене в помещенията с ел. табла; прахово пожарогасене в помещенията с дизелгенератори; видеонаблюдение - външно и вътрешно; контрол на достъп до част от служебните помещения, система за броене на хора и система за броене на коли.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top