Протех осъществи проект за комплексно оборудване на дейта център

26.06.2015, Брой 3/2015 / Проекти, реализации /

 

Предвид очакваното увеличение в строителството на дейта центрове, нашите партньори непрекъснато разработват и пускат на пазара нови технологии, комплексни решения и услуги, специално за този сегмент.

Ще спомена само няколко от по-значителните. Разработена бе цялостна концепция за сигурност на дейта центрове, съчетаваща системи за сигурност (видеонаблюдение, контрол на достъп и др.), пожароизвестяване и пожарогасене.

На пазара е и нов софтуер, позволяващ пълна функционална и информационна интеграция на системите за сигурност и системите за управление на климата в сградата - информацията за състоянието на всички системи се вижда лесно на един монитор.

Предлага се и нова серия пожароизвестителни детектори, позволяващи ранно предупреждение за опасност при пълно елиминиране на фалшивите сработвания - ранното включване на пожарогасителните инсталации предотвратява напълно необходимостта от изключване на оборудването на дейта центъра.

Каталогът на партньорите ни включва и нови аспирационни пожароизвестителни системи, които освен подаването на изключително ранно предупреждение за опасност от пожар, подават и информация за нивото на запрашеност в помещението.

За дейта центрове е предназначена и нова технология при пожарогасенето, приложима специално в помещения с дискови масиви и сървъри - без пикови колебания в налягането и с понижено ниво на шум при изпускане на гасителния агент, което предпазва дисковете от повреда и позволява редуциране на размера на клапите за свръхналягане с до 60%.

Фирма Протех има реализиран подобен проект, който съчетава пожароизвестяване и пожарогасене с химически агент, система за оповестяване и евакуация, системи за сигурност - контрол на достъп и видеонаблюдение, управление на осветление и ел. захранване.

Георги Дамянов, технически директор
на фирма Протех 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Генератори за мъглаТехническа статия

Генератори за мъгла

Технологиите в областта на системите за сигурност за жилищни и търговски приложения през последните десетилетия еволюираха от обикновени аларми за врати или прозорци до комплексни интелигентни платформи, включващи системи за видеонаблюдение, сензори за движение, биометрична идентификация и т. н.

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значениеТехническа статия

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значение

Сградите, числящи се към културното наследство, са построени в други времена, по силата на различни правила и без прилагането на стандарти по безопасност. Често се използват по начини, различни от първоначалното им предназначение.

Системи за сигурност на високо технологично ниво - гаранция за качество от Фламтех

Фламтех ЕООД е специализирана  в областта на пожарната безопасност, чрез услугите: проектиране, доставка, монтаж и абонаментно обслужване на  всички видове пожароизвестителни и пожарогасителни системи, изработване на част: Пожарна безопасност. Предлагаме противопожарно оборудване и пожарозащитни покрития, извършваме сервиз на пожарогасители, обследване на обекти, консултации, изготвяме схеми за евакуация.

Анди, инж. Кирил Радев: Предлагаме на клиентите най-доброто от структурата продукт-услуга-поддръжкаИнтервю

Анди, инж. Кирил Радев: Предлагаме на клиентите най-доброто от структурата продукт-услуга-поддръжка

Как Анди успява да се наложи като една от водещите компании за изграждане и обслужване на системи за сигурност и как успешното сътрудничество с мобилните оператори в страната допринася за това – разберете от разговора с инж. Кирил Радев, ръководител корпоративни клиенти във фирмата.

Видео пожароизвестяванеТехническа статия

Видео пожароизвестяване

В случай на пожар минималното забавяне преди откриването му е от ключово значение за минимизирането на щетите и спасяването на животи. Проблемът при детекторите за дим в настоящия им вид е прекалено голямото време за подаване на сигнал към датчика при откриване на дим вследствие на пожар.

Технологични тенденции за сигурност в офис сградиТехническа статия

Технологични тенденции за сигурност в офис сгради

Собствениците на търговски и офис сгради все по-често се изправят пред проблеми със сигурността, които засягат както тях самите, така и обитателите на зданията. Независимо дали една сграда се обитава от собственика й или от наематели, гарантирането на максимална сигурност в името на защитата на хората и на тяхната интелектуална и физическа собственост е от жизненоважно значение.

Siemens предлага широка гама решения за дейта центровеПроекти, реализации

Siemens предлага широка гама решения за дейта центрове

Съвременният бизнес е немислим без IT технологиите и евентуални проблеми в това отношение могат да доведат до сериозни загуби или пропуснати ползи. Това извежда на преден план необходимостта от модерни решения за подсигуряване на безпроблемното функциониране на дейта центровете.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top