РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Протех

01.09.2013 , Брой 4/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Протех

 

съдържание на рекламата

Все повече се търсят сгради с висок клас въпреки кризата

Марко Вичев, търговски мениджър в Протех, пред сп. ТД Инсталации

Протех е специализирана в предлагането на високотехнологични електронни системи.

Какви са последните новости в портфолиото на компанията?

Предметът на дейност на Протех изцяло е насочен към изграждане на всички системи в една сграда, част от които гарантират сигурността на имуществото и хората в нея и друга част, които осигуряват комфортни условия за работа и живот в нея. От самото създаване на компанията винаги сме се стремяли да бедем в крак с най-новите тенеденции и изисквания на пазара. През последната година стартирахме предлагане на цялостни решения за управление и автоматизация във фитнес клубове, спа и спортни центрове, увеселителни паркове и плувни басейни, посредством партньорството си с австрийската фирма GANTNER. От началото на март тази година Протех е официален представител на холандската компания Nedap, която е световен лидер в производството на радиочестотни системи за защита на стоки против кражби, както и на системи за електронна инвентаризация и проследяване на артикули. Решенията, предлагани от Nedap, целят да намерят деликатния баланс между надеждната и сигурна защита на артикулите и осигуряването на максимално спокойна и приветлива обстановка за пазаруване на клиентите, които да не се чувстват сякаш са под постоянно наблюдение.

От м. март т. г. компанията е официален представител на Nedap за България.

Как спряхте избора си именно на холандския производител?

Всъщност първоначалният контакт, довел до това партньорство, бе от страна на Nedap. Компанията търсеше начин да увеличи своето представяне в България и Протех бе препоръчан като надежден и коректен партньор от словенските им дистрибутори, с които ние поддържаме много добри отношения. Решението от наша страна бе лесно взето, след като се запознахме с качеството на продуктите, които предлагат, както и с професионалното им отношение, каквото ние търсим във всички наши партньори.

Как клиентите възприемат продуктите на Nedap?

За момента обратната информация, която имаме от клиентите, е много положителна. Общото мнение е, че системите на Nedap са много добро съчетание на красив дизайн, високо ниво на сигурност и добра цена - трите основни характеристики за такъв тип артикули.

Разкажете за някои от най-интересните наскоро реализирани проекти с Ваше участие.

Съвсем наскоро завършихме инсталацията на система за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ) в нов завод за захар на сладкарници Неделя, две производствени халета и склад за захар. Системата е производство на световния лидер в този бранш GEZE Германия, на които също сме партньори за България. Основно предназначение на тези системи е в случай на пожар автоматично да се отворят специално пригодени за тази цел прозорци, капандури, шлюзове, врати и др., от където възможно най-бързо да се отведат разпространяващите се в сградата дим и топлина, и по този начин да се осигури вентилация на помещенията и превенция от дим на евакуационните изходи, да се понижи температурата в сградата, намалявайки по този начин риска от експлозия и разрушаване на конструкцията. Всичко това се прави с цел осигуряване безпрепятствена евакуация и защита на хората в горяща сграда, както и намаляване материалните загуби в следствие на разрушенията причинени от високите температури при пожар.

Какво според Вас е технологичното бъдеще на интегрираните сградни системи? Доколко България е в крак с последните новости в областта?

В световен мащаб интегрираните сградни системи се развиват с много бързи темпове. Определно може да се каже, че това е практиката в новото строителство в Западна Европа. За съжаление, в България ситуацията е по-различна. Разбира се, има немалко обекти в страната с много високо качество на използваните материали и технологии, но това са по-скоро изключения. В периода на финансова криза и срив на строителния пазар все повече се търсят сгради с висок клас.

Моят професионален опит показва, че в България все още не се акцентира достатъчно на истински качествените продукти в нашата сфера и всички предимства, произтичащи от това. Обикновено се гледа по-формално на факта, просто да има такава система, поради нормативни изисквания например, без да се оцени достатъчно нейната функционалност и надеждност в бъдещето. Често инвестициите в интериор, настилки и обзавеждане многократно надвишават тези в сградни системи за сигурност и комфорт. Затова за мен основният фактор за увеличението на проектите, използващи качествени продукти, е да повишим познанията на архитекти, проектанти и строители, които обикновено са прекият съветник на инвеститорите в такъв процес.

София 1680, бул. България, пл. Ручей №1, Бизнес Център България

тел.: 02/ 917 60 90, факс: 02/ 917 60 99

e-mail: info@protech.bg, web: www.protech.bg