РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Протех

01.08.2017 , Брой 4/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Протех

 

съдържание на рекламата

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

ЗА СИГУРНОСТ И КОМФОРТ

Автоматика за врати и прозорци

Системи за димоотвеждане

1680, София, бул. България, пл. Ручей 1

Бизнес център България

тел.: 02 917 60 80, факс: 02 917 60 99

e-mail: protech@protech.bg, www.protech.bg