Противопожарна защита на електроинсталации в сгради

01.11.2012, Брой 5/2012 / Техническа статия / Електроинсталации

  • Противопожарна защита на електроинсталации в сгради
  • Противопожарна защита на електроинсталации в сгради

Техническа статия

 

Зониране на сградата - първа мярка за гарантиране на безопасността

Разделянето на сградата на противопожарни зони предпазва незасегнатите части за известен период от време, преди пожарът да се разпространи. Разделянето може да стане с противопожарни прегради, които предотвратяват разпространението на огъня и дима. Тези строителни мерки предпазват хората и материалните ценности и дават възможност на противопожарните групи да предотвратят прехвърлянето на огъня в други части на сградата. Изграждането на противопожарните стени (използвани материали, класове на пожароустойчивост, стойности на натоварване) се регулира чрез строителни норми и закони.


› РекламаПожарозащитни прегради
Типичните противопожарни прегради се състоят от хоросан, плочи от минерална вата със защитно покритие, възглавнички, пяна, еднокомпонентни маси, пенообразуватели, тухлички, силикони и модулни прегради. Преминаващите инсталации могат да се изпълнят с кабели и кабелоносещи системи, горими и негорими тръби или комбинация от тях. Допълнително могат да бъдат поставени изисквания за безпрашно и безвлакнесто изпълнение, за полагане на допълнителна инсталация без разрушаване или за постигане на определена плътност срещу газове.
Доказателства за пригодност
Преди противопожарните прегради да бъдат вложени, законът изисква тяхната ефективност да бъде доказана чрез изпитания за пожароустойчивост. Тези тестове се извършват на базата на стандарти за методи за изпитания от официални центрове за изпитване на материали или акредитирани изпитателни институти в цяла Европа. През 2009 г. бе въведен стандартът за изпитвания EN 1366 „Изпитване на инсталациите на пожароустойчивост Част 3: Противопожарни прегради”. Освен него съществуват и други национални стандарти, по които тези системи биват изпитвани и одобрявани.

Противопожарните прегради за кабели се изпитват в специални тестови пещи, където изпитваният образец от инсталацията се нагрява според възприетата от стандарта крива температура - време (ЕТК), изобразяваща критичната фаза на пожара. Тя е стандартизирана по международния стандарт  ISO 834-1 и се използва в цял свят за изпитания за пожароустойчивост.


 

Задължителна маркировка
Противопожарната преграда следва да бъде обозначена с неизтриваема маркировка, която съдържа следните данни:
- име на инсталатора, изработил противопожарната преграда;
- седалище на инсталаторската фирма;
- обозначение на противопожарната преграда;
- номер на разрешителното за влагане, издадено от акредитиран орган за одобрение;
- клас на пожароустойчивост;
- година на производство.

Маркировката се изисква, тъй като системите са съставени от различни материали. Тези комбинации от материали са тествани и са с доказана функционалност. Ако бъде направена комбинация с други компоненти, които не се числят към конкретната система, това може да има отрицателно въздействие върху поведението в случай на пожар, което е недопустимо.

Изисквания при преминаването на кабелите
Електрическите проводници и тръбите могат да се прокарват през преграждащи стени и тавани, само когато е установено, че чрез тях не може да има разпространение на огън или дим. При използването на противопожарни прегради полагането на кабелите трябва да бъде съобразено със следните изисквания: да се предотврати проникването на огън и дим; да се гарантира физическо преграждане; нагряването на кабелите и проводниците, тръбите и кабелоносещите системи, както и повърхността на противопожарната преграда от страната на огъня, да бъде в рамките на допустимата температура.

По материали на ОБО Беттерманн България 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

ОВК инсталации в пасивни сградиТехническа статия

ОВК инсталации в пасивни сгради

По-добрата информираност относно енергийната ефективност и изменението на климата стана причина за редица нови посоки на развитие на строителния сектор - например с концепции като пасивни къщи, нисковъглеродни сгради и дори сгради с нулеви емисии. Всички нисковъглеродни сгради, било то къщи, офис сгради или заводи, постигат общата си цел като прилагат всякакви екологични технологии и стратегии.

Климатични системи във високи сградиТехническа статия

Климатични системи във високи сгради

Климатизацията на високи сгради в повечето случаи е доста трудна задача по редица причини. Колкото по-високо е строителството, толкова по-големи стават температурните разлики и все по-силни поривите на вятъра.

Оценка на LED осветлението в търговски сградиТехническа статия

Оценка на LED осветлението в търговски сгради

Винаги когато настъпят промени вследствие въвеждането на нови технологии, настъпва период на объркване и противоречия до отшумяването на “старите методи”. Такъв е моментът и в осветителната индустрия по отношение на бързото развитие на LED осветлението, което превръща тази технология в примамлива опция за цялостно осветление за търговски и промишлени нужди.

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значениеТехническа статия

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значение

Сградите, числящи се към културното наследство, са построени в други времена, по силата на различни правила и без прилагането на стандарти по безопасност. Често се използват по начини, различни от първоначалното им предназначение.

Електроинсталации в болнициТехническа статия

Електроинсталации в болници

Основна задача на всяко болнично заведение е да осигурява висококачествени услуги и непрекъсната грижа за пациентите. За изпълнението на тази мисия се грижат множество комплексни системи, голяма част от които изискват сигурно, надеждно и непрекъснато електрозахранване.

Съвременни електрически системи и иновации в жилищните сградиТехническа статия

Съвременни електрически системи и иновации в жилищните сгради

Иновациите в съвременните домове включват множество нови технологии и устройства, от енергоспестяващи крушки до свръхмодерни термостатни системи, насочени към подобряване на комфорта и намаляване на разходите за енергия. Електрическите системи и инсталации днес също са претърпели динамично технологично развитие, доближавайки се оптимално до концепцията за умен дом, в който всички системи работят в хармония помежду си и осигуряват множество ползи за собствениците и обитателите.

Платформи за проектиране на електроинсталацииТехническа статия

Платформи за проектиране на електроинсталации

Функционални характеристики на съвременните софтуерни системиПроектирането на инсталациите в днешните сгради изисква високотехнологични инженерни инструменти, които едновременно да осигурят комфорт на обитателите и да оптимизират потреблението на енергия. Голяма част от предлаганите у нас софтуерни платформи не са специализирани, а предоставят възможности за проектиране на всички сгради инсталации.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top