Противопожарни помпени станции

01.11.2011, Брой 5/2011 / Техническа статия / ВиК оборудване

  • Противопожарни помпени станции

Техническа статия

 

Противопожарните инсталации са сред основните елементи на системите за сигурност във всяка една сграда, независимо от нейното предназначение - офис, жилищна и т. н. Навременното погасяване на възникнал пожар значително би намалило евентуалните щети и би опазило живота и здравето на хората. Известен факт е, че огънят е една от най-бързо разрастващите се и в същото време трудна за овладяване стихии.

За много кратко време той може да засегне и унищожи немалка част от сградата. В същото време, в сградите възможните източници на пожар също не са малко. Това превръща противопожарните инсталации в едни от най-отговорните по отношение на безопасността на сградата. От тяхната надеждност и ефективна работа зависи животът на хората при възникване на извънредна ситуация. Сред най-широко използваните противопожарни инсталации са спринклерните, чиято ефективна работа пряко зависи от противопожарната помпа.

Противопожарната помпа
е основен компонент на всяка спринклерна гасителна инсталация, което определя и високите изисквания към нея. Необходимо е противопожарните помпи да могат да осигурят максимална надеждност и безотказност на инсталациите. Това е и причината стандартите в тази област да са изключително строги по отношение на използваните помпи и помпени групи.
Основните параметри на противопожарните помпи са съответно дебит, налягане, напорно-дебитна характеристика и максимална нетна положителна смукателна височина NPSH. По отношение на работната характеристика е необходимо максималният напор и напорът при нулев дебит да съвпадат, а общият напор да намалява постоянно с увеличаването на дебита т. е. помпата да се характеризира със стабилна работна характеристика.
Сред най-често използвания вид помпи в ролята на противопожарни са центробежните. Те могат да бъдат задвижвани от електрически мотор или дизелов двигател, с хоризонтално или вертикално разположение на ротора. Помпите обикновено се поставят върху здрава носеща рама и се управляват от специално предназначена за тази цел система.
В зависимост от конструкцията управлението може да бъде ръчно, автоматично или дистанционно. Помпената система, освен в ролята си на спасително оборудване при пожар, захранващо външната водопроводна мрежа или вътрешни противопожарни инсталации и специализирани съоръжения за гасене на пожар, може да се използва и в процеса на водоснабдяване за повишаване на налягането, водоочистка и водоподготовка. Като противопожарни помпи могат да се използват и хидрофорни агрегати, в които влизат от 1 до 6 помпи. Принципно, хидрофорните уредби представляват съоръжения, състоящи се от две основни части, взаимодействащи помежду си - помпен агрегат и един или няколко затворени резервоара с водно-въздушен контрол на налягането (хидрофор). Те могат да бъдат окомплектовани с бутални, центробежни или други видове помпи, монтирани на обща рама и управлявани от общ контролер.
Помпите, предназначени за противопожарните помпени станции, обикновено се изработват от високоустойчиви сплави, което гарантира високо качеството и дълг експлоатационен срок на оборудването. Необходимо е противопожарната станция да може да сработва мигновено и 5-10 години след нейното поставяне.
Поради отговорността на оборудването е необходимо то да бъде сертифицирано и да е съобразено със съответните стандарти. Помпите трябва да осигуряват необходимото налягане в най-високите и най-далеч разположените хидранти при най-високо потребление на вода.
Производителите предлагат голямо разнообразие от помпени станции и системи за ефективно и своевременно пожарогасене.
Автоматични противопожарни помпени станции
Днес по-широко разпространени са станциите с автоматично управление, които разполагат с блок за управление. При възникване на пожар от автоматичната пожарогасителна система се подава сигнал към управляващия блок, който подава команда към помпената станция за стартиране. Основно изискване към помпените станции е те да бъдат оборудвани с две помпи - работна и резервна. В случай на авария и отказ на работната помпа, сработва резервната. Липсата на резервна помпа се допуска, в случай че общите потребности от вода за противопожарни цели не превишават 20 dm3/s, а също така при помпени станции, които не са в непрекъснат режим на работа, а се намират само в състояние на готовност за пуск. В противопожарните помпени станции, които работят в система на непрекъснато подаване на вода, наличието на резервна помпа е наложително. Добре е да се има предвид, че ако помпената станция е с няколко помпи, тази от тях, която се използва за резервна, да е с параметрите на най-голямата от инсталираните. Необходимо е също и наличието на пилотна помпа, която да поддържа налягането в колектора. В случай на теч или при ограничена консумация пилотната помпа допълва противопожарната инсталация.
Наличието на работна, резервна и пилотна помпа е регламентирано и от наличните норми и стандарти в областта. Сред нормативно регламентираните изисквания са и използването на пресостатно управление, без възможност за изключване на помпите, както и всяка помпа да бъде оборудвана със свое табло за управление и да бъде захранвана от два независими енергийни източника. По отношение на вида на енергийния източник, обикновено се използват няколко системи - помпи, захранвани с електроенергия, комбинация от електрическа помпа и помпа с двигател с вътрешно горене или помпи с дизелови двигатели. Добре е да се има предвид, че не е разрешено изграждането на каквато и да е защита на помпите, дори и при риск за повреда на самите агрегати. Единствената защита, която се допуска, е от работа на сух ход. Препоръчва се при използването на помпи с електродвигатели, те да бъдат свързани с отделен кабел. В случай на потребление на вода за противопожарни цели, което надвишава 20 dm3/s, е добре помпите да бъдат захранвани от две независими една от друга електромрежи. В случаите, при които се използват двигатели с вътрешно горене, е необходимо да се осигури резервно гориво за 4 часа работа при пълно натоварване.
За да се осигури правилна и ефективна работа на помпената система, специалистите препоръчват да се извършва периодичен контрол на оборудването.


 

Проектни изисквания
Препоръчително е противопожарните помпени станции да се обособяват в отделна пожарна зона. В случаите, в които помпените станции са разположени до други обекти или се намират в такива, е добре да бъдат отделени от тях с противопожарни елементи като стени, врати и други.
Когато се предвижда помпените станции да захранват външни противопожарни системи, те се проектират за едновременно черпене на вода от два съседни външни хидранта. В случаите, при които помпените станции ще захранват вътрешни противопожарни системи, обикновено се предвижда едновременно черпене на вода от два съседни хидранта или крана, разположени на най-неблагоприятно от хидравлична гледна точка място, инсталирани на един етаж или в една пожарна зона.
За високи сгради с подземни етажи или височина над 25 m, за складови и производствени помещения, характеризиращи се с обща площ за противопожарна охрана, надвишаваща 3000 m2 и огнеопасност, надвишаваща 500 MJ/m2 или избухливост, както и за сцени и театрални кулиси, обикновено се предвижда едновременно черпене на вода от четири съседни водопроводни крана. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top