Проведе се Балкански семинар по сеизмично инженерство

07.12.2009, Брой 9/2009

 

На 9 и 10 октомври в зала „Аула Максима” на Университета по архитектура, строителство и геодезия - УАСГ, се проведе Балкански семинар по сеизмично инженерство. Събитието бе организирано под патронажа на Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството. Семинарът се проведе под мотото: “Намаляване на сеизмичния риск чрез правилно проектиране”. В рамките на форума доклади изнесоха лектори от България, Турция, Сърбия, Гърция, Македония, Словакия и Черна гора. Национален организатор на международното събитие бе Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - регионална колегия София - град. Темите, включени в семинара бях с практическа насоченост, като целта бе повишаване квалификацията на инженерите-проектанти в областта на осигуряване на конструкциите на сеизмични въздействия.

Семинарът тематично бе разделен в четири сесии. Първата включваше теми, свързани със сеизмичността и възможностите за защита от бъдещи земетресения чрез усилване на конструкциите. Лекции изнесоха Кирил Хаджийски, ЦЛСМСИ - БАН, Атила Ансал от Турция, генерален секретар на Европейската асоциация по земетръсно инженерство, Линда Пели, Гърция, Директор на отдел в EPPO (Организация на Гърция за сеизмично планиране и защита) и Никола Игнатиев.

Сериозен интерес сред присъстващите специалисти предизвикаха темите от втората сесия, насочени към нормативните изисквания при проектирането. Те бяха представени от Елена Васева, ЦЛСМСИ - БАН, Росица Ганчева, УАСГ, Владимир Бенко, Словакия, и Петър Сотиров.

Сеизмичните въздействия върху стоманобетонни конструкции и възможностите за редуциране на сеизмичния риск бяха представени по време на третата сесия. Лектори бяха Андреас Капос, Гърция, Университет Аристотел, Здравко Бонев, УАСГ, Фарук Карадоган, Турция, Технически Университет Истанбул, Драгослав Шумарац, Сърбия, президент на Камара на инженерите в Сърбия.

Сред основните акценти в четвъртата сесия бе приложението на новите технологии за сеизмична защита при проектиране на нови и реконструкция на съществуващи мостове. Разгледани бяха още и проектирането на сгради със стоманени и комбинирани шайби, оценката на сеизмичния риск и потенциалните щети от разрушения на сгради. Лектори бяха Данило Ристич, Македония, зам. директор на Институт по земетръсно инженерство и инженерна сеизмология, Борислав Белев, УАСГ, Марин Костов, ЦЛСМСИ - БАН, Костадин Топуров, УАСГ.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top