Публикуваха нови издания на европейските стандарти за улично осветление БДС ЕN 13201

20.07.2016, Брой 3/2016 / Бизнес / Осветление

  • Публикуваха нови издания на европейските стандарти за улично осветление БДС ЕN 13201
  • Публикуваха нови издания на европейските стандарти за улично осветление БДС ЕN 13201
  • Публикуваха нови издания на европейските стандарти за улично осветление БДС ЕN 13201

Бизнес

 

Българският институт за стандартизация публикува новите издания на европейските стандарти за улично осветление от серията БДС ЕN 13201.

Втора и трета част на стандартите от поредицата БДС ЕN 13201: БДС ЕN 13201-2:2016 “Улично осветление. Част 2: Технически изисквания” и БДС ЕN 13201-3:2016 “Улично осветление. Част 3: Изчисляване на светло-техническите показатели” са полезни за проектантите на улични осветителни уредби.

Четвъртата и петата част: БДС ЕN 13201-4:2016 “Улично осветление. Част 4: Методи за измерване на светло-техническите показатели на осветителни уредби” и БДС ЕN 13201-5:2016 “Улично осветление. Част 5: Показатели за енергийна ефективност” представляват интерес за контролиращите органи, както и за инвеститорите (организаторите на търгове), тъй като предоставят практически методи за измерване на заложените от проектантите технически показатели и показват каква ще бъде енергийната ефективност на една улична осветителна уредба и свързаните с нея разходи за електрическа енергия през годините.
Стандартът БДС ЕN 13201-5:2016 може да се използва за сравнение на енергийните характеристики при различни видове решения и технологии на уличното осветление за един и същ проект. Това е особено важно за организаторите на търгове и собствениците на улични осветителни уредби, каквито обикновено са общините в България.

Този стандарт ще бъде от голяма полза за местните власти в страната, тъй като средствата, заплащани за консумираната електрическа енергия за улично осветление, представляват най-голямото перо при поддържането му след влизане в експлоатация.


 

“Уличното осветление е един от важните приоритети в инфраструктурата на съвременното общество. Безопасното движение и добре осветените улици са необходимост за всяка административна община. Все повече нарастват изискванията за високо ниво на безопасност. В същото време мрежата за улично осветление е една от най-енергоемките електрически инсталации.

Широкото й приложение изисква да се търсят начини за икономия на електрическа енергия. За да се осигури надеждно действие на цялостната мрежа, всички компоненти трябва да имат висока издръжливост и да отговарят на изискванията на съответните стандарти”, обясниха от БИС. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Енергийно обследване на улично осветлениеТехническа статия

Енергийно обследване на улично осветление

Общественото осветление e използвано за първи път от съображения за сигурност, а днес на него се гледа като на нещо обикновено и необходимо за нормалния живот. Въпреки че ползите от него са много по-големи от недостатъците, има някои негативни аспекти на уличното осветление.

Защита от пренапрежение при улично осветлениеТехническа статия

Защита от пренапрежение при улично осветление

Уличните осветителни системи са монтирани на открито и изложени на различни въздействия от околната среда. Те се нуждаят от специална защита, за да се гарантира безпроблемната им работа, особено на местата, в които е от изключителна важност да се осигури непрекъснато осветяване.

Бисайд представя новости от Beninca на Security Expo 2016Бизнес

Бисайд представя новости от Beninca на Security Expo 2016

Фирма Бисайд ще вземе участие в специализираното изложение за сигурност и безопасност Security Expo, което ще се проведе от 16 до 19 март т. г.

Енергоспестяващо улично осветлениеТехническа статия

Енергоспестяващо улично осветление

Уличното осветление отчете голям технологичен напредък през последните няколко години. Основните насоки в развитието му са свързани с подобряване на визуалните условия за безопасно движение на моторните превозни средства и поддържане на обществената безопасност, намаляване на консумацията на електрическа енергия и редуциране на разходите за поддръжка на системите.

Национален форум Проблеми на външното осветление на населените места

На 8 май т.г.

Бисайд: Представихме най-новите продукти на БенинкaТехническа статия

Бисайд: Представихме най-новите продукти на Бенинкa

Фирма Бисайд традиционно участва на специализираното изложение Секюрити Експо. Тази година освен добре познатите продукти на фирмите, съставляващи холдинга Бенинка, показахме и най-новите изделия като: двигател за плъзгащи врати с ниско тегло (до 300 кг); нискобюджетна автоматика за гаражна врата тип “секционна”; 32-канално дистанционно.

Проведе се Security 2013Техническа статия

Проведе се Security 2013

От 6 го 9 март т. г.

Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния потокТехническа статия

Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток

Значителна част от уличните осветителни уредби в Европа са базирани на неефективни технологии. Над 30% от тях са инсталирани преди повече от 20 - 30 г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top