РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Р и М България

01.03.2013 , Брой 1/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Р и М България

 

съдържание на рекламата

R&M произвежда и доставя комплексни кабелни решения за висококачествени комуникационни мрежи - LAN, MAN, WAN. Медните и оптични кабели и компоненти на компанията са разработени така, че максимално да допринасят за надеждността и гарантираната сигурност на комуникацията при преноса на глас,

данни и видео.