Радарни автоматични врати

25.02.2020, брой 1/2020 / Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Радарни автоматични врати
  • Радарни автоматични врати
  • Радарни автоматични врати

Техническа статия

 

Автоматичните врати са базирани на механизъм за автоматизирано отваряне (обикновено електромеханичен) без необходимост от усилие или действие от страна на преминаващия. Благодарение на вградената автоматика тези врати се отварят, остават отворени, докато през тях преминат всички изчакващи лица, и след това се затварят.

Вратите от този тип намират все по-широко приложение в съвременните обществени, търговски и офис сгради, болници, учебни заведения, летища, хотели, банки, ресторанти, молове и др. Основното им предимство е, че улесняват движението на човекопотока през автоматизираните входни или изходни точки. Автоматичните врати носят и множество други ползи, свързани с достъпността, сигурността и енергийната ефективност. Сред най-използваните решения в сегмента са т. нар. радарни врати, които се активират посредством обемни датчици за движение.


› РекламаПринцип на действие и видове

На пазара се предлагат множество разновидности на автоматични врати за сградни приложения както по отношение на вида, дизайна и размера, така и според активиращия механизъм, системата за контрол, вградените сензори и автоматика. Двата основни типа са плъзгащите се автоматични врати (с едно или две крила) и радиално отварящите се врати. Изборът се свежда до наличното пространство в обекта и неговите специфики, както и оптималното удобство за преминаващите.

Автоматичните врати могат да бъдат активирани посредством няколко различни принципа – с натискане на бутон, при стъпване върху специална подложка с датчици за натиск, чрез система за контрол на достъпа (въвеждане на код, разчитане на карта и т. н.), както и при активиране на фотоклетка или сензор за приближаване/ навлизане в обхвата на вратата. Сензорите могат да бъдат оптични, инфрачервени, за движение и др.

Вратите, командвани от обемни датчици за движение, известни още като радарни автоматични врати, са сред най-популярните решения в сегмента поради своята висока ефективност и бързодействие. Те са подходящи не само за жилищни приложения (например в модерни кооперации от затворен тип), но и за обекти, които се характеризират с интензивен човекопоток и голямо натоварване - летища, обществени учреждения и др.

 

Специфики на радарните врати

Радарните врати са предпочитана технология във все повече съвременни сгради. Те се използват както за външни (основни входове и изходи), така и за интериорни приложения. Възможни са както еднопосочни, така и двупосочни варианти, които се характеризират с различна скорост на отваряне. Най-популярните модели са стъклени, но се срещат и такива, изработени от метал и други материали според функциите и изискванията на обекта. Обемните датчици за движение засичат присъствието на хора в даден обхват и задействат механизмите на отваряне и затваряне.

Обикновено за целта се използват микровълнов лъч с честота 10,5 GHz и антена, монтирана в горната част на входната страна вратата. Друга конфигурация включва датчици за движение, монтирани от двете страни на вратата. Важна роля за безпроблемното функциониране на радарните врати изпълнява вградената автоматика. Различните модели използват електронно или електромеханично задвижване, свързано към вратата чрез спомагателен задвижващ механизъм или зъбно колело, кабели, гумени ремъци или други механични средства за регулиране на отварящото и затварящото движение. При плъзгащите се врати е налице и релсов/ролков механизъм, който позволява плавното придвижване на крилата от затворено до отворено положение и обратното.
Вградена автоматика

Електронното или електромеханично задвижване е свързано със сензорите за движение (радарите) и отговаря за механизма на зацепване или задействане на автоматичните врати. При подаване на сигнал от радара за наличието на човек в обхвата на вратата, системата за контрол подава команда към спомагателното задвижване, което е свързано директно с вратата. Самото движение на отваряне и затваряне се изпълнява с помощта на вградените кабели или ремъци. Те се характеризират с висока устойчивост на натоварване, осигуряваща безпроблемна работа в течение на хиляди цикли на отваряне и затваряне.

В зависимост от това дали стъклените радарни врати имат метална рамка, или не, движението им се осигурява по различен начин. Плъзгащите се стъклени крила без рамка разполагат със специални релсови или ролкови системи, които улесняват движението на стъкления панел.

 

Интегриране в сградната автоматизация

Сред най-иновативните методи за управление на автоматични врати е отварянето им (отключването им) посредством смартфон. Все повече производители на цялостни системи за сградна автоматизация позволяват интегрирането на автоматични врати и други средства за сигурност и контрол на достъпа в единна платформа за управление на сградните услуги. Така радарните врати, които се отварят автоматично например през деня, през нощта и извън работно време, могат да бъдат дистанционно заключвани чрез свързване на контролната система с мобилно приложение.

Подобна възможност за централизирано и дистанционно управление на радарните врати позволява гъвкавото им активиране и деактивиране в динамични работни условия и при наличието на риск за сигурност в обекта, които налагат недопускането на дадени лица във или извън него. Възможна е настройката и на аварийни режими на работа, които правят възможно отварянето на заключени радарни врати при извънредни ситуации.


 

Безопасност

Безопасността на самите радарни врати се осигурява от системи за моменталното им повторно отваряне, когато срещнат препятствие при опит за затваряне. По-модерните модели разполагат и със специални сензори за безопасност, които дори не позволяват влизането им в контакт с обекта, намиращ се в обхвата на входната зона. Най-простият механизъм от този тип са фотоклетките, инфрачервените пасивни и активни датчици и радарните сензори.

Всички автоматични врати, включително радарните, се произвеждат, инсталират и експлоатират в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN 16005 "Механизирано задвижвани монтажни единици врати за пешеходци. Безопасност при употреба. Изисквания и методи за изпитване".

 

Още предимства

Сред ползите от използването на радарни врати в сградни приложения са подобрената достъпност и сигурност на обекта, потенциалът за икономия на енергия и пространство, лесната поддръжка, както и възможностите за хигиенен контрол.
Радарните врати създават удобство не само за редовите преминаващи лица, но и за хората с увреждания, както и за тези, ангажирани с носенето на багаж. От тях не се изисква никакво физическо усилие, за да отворят дори големи и тежки автоматизирани врати.

Възможностите за хигиенен контрол са свързани с елиминирането на необходимостта от докосване на брави или други средства за отваряне на конвенционалните входни врати в различни обекти със завишени санитарни изисквания. Такива са например болниците, здравните заведения, лабораториите, както и цеховете и помещенията за преработка, производство и опаковане на хранителни продукти. Бързоотварящите се радарни врати с херметична функция пък намаляват или предотвратяват (в затворено положение) навлизането на прах и замърсявания в контролираната среда.

Сред най-важните предимства на радарните врати е потенциалът им за енергоспестяване. Отварянето на автоматичната врата само при необходимост спомага за поддържане на желаната температура и намаляване на разходите за отопление или охлаждане на помещението/сградата. Скоростта на отваряне и затваряне на вратата също е от съществено значение. Колкото по-малко време е отворена вратата, толкова по-малко енергия се губи. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Бисайд: Представихме най-новите продукти на БенинкaТехническа статия

Бисайд: Представихме най-новите продукти на Бенинкa

Фирма Бисайд традиционно участва на специализираното изложение Секюрити Експо. Тази година освен добре познатите продукти на фирмите, съставляващи холдинга Бенинка, показахме и най-новите изделия като: двигател за плъзгащи врати с ниско тегло (до 300 кг); нискобюджетна автоматика за гаражна врата тип “секционна”; 32-канално дистанционно.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top