Разклонителни кутии за електроинсталации

30.03.2022, Техническа статия / Електроинсталации

  • Разклонителни кутии за електроинсталации
  • Разклонителни кутии за електроинсталации
  • Разклонителни кутии за електроинсталации

Техническа статия

 

Разклонителните кутии са ключов елемент от електроинсталациите в съвременните домове и сгради. Те са изработени от метал или пластмаса, а функцията им е да съхраняват и защитават електрическите връзки при инсталацията и обслужването на кабелни линии на открито или закрито. Кутиите разполагат с подвижен капак, който предпазва проводниците от влага, прах и замърсяване и дава на екипа по поддръжката свободен достъп до вътрешните компоненти на окабеляването при необходимост. Друга важна роля на капака е да предотврати възпламеняването на запалими материали в близост в случай на хлабава връзка или късо съединение. И макар на пръв поглед да изглежда, че технологичното развитие в този сегмент е достигнало предела си, а разклонителните кутии няма как да надскочат повече функционалното си предназначение, епохата на умните технологии обещава друго. Дори при относително просто техническо решение като това е налице сериозен потенциал за интелигентни възможности, включително IoT свързаност, които потребителите в сградния сектор е добре да проучат при следващия си проект.


› РекламаПазарно разнообразие

Производителите предлагат богато разнообразие от варианти на електрически разклонителни кутии, които се различават по своята големина и форма, материал, монтажен метод и др. Сред водещите материали за изработка на метални кутии са алуминият и производните му сплави, неръждаемата стомана и меката стомана. В редица приложения, предвид експлоатационните условия, се предпочитат продукти, които осигуряват адекватна антикорозионна защита. В допълнение към моделите със стандартен дизайн, са налични и такива с херметически затворени уплътнения и плътно прилягащ капак, които предлагат по-висока степен на сигурност при наличие на влага, запрашаване и др. В каталозите на големите производители обикновено стандартно се намират кутии със степен на защита от IP54 до IP67.

Неметалните варианти се подразделят на такива, изработени от: фибростъкло, поликарбонат, PVC, полиестер и т. н. Популярен в практиката е и удароустойчивият термопласт ABS (aкрилонитрил-бутадиен-стирен), който се отличава с висока якост.

Според монтажните възможности разклонителните кутии биват за вътрешен (скрит) или външен (надземен) монтаж, като сградните електропроектанти и техници могат да избират между модели за стенно, подово или подподово разполагане, както и свободно стоящи кутии. По форма най-често са квадратни, кръгли или правоъгълни. Заоблените модели се предпочитат за линии с малко връзки и открит монтаж, кръглите – за вътрешни инсталации, а правоъгълните – при необходимост от по-голям брой ядра за проводници. Освен в жилищния сектор, тези технически средства намират широко приложение и в сгради с търговско, обществено или промишлено предназначение.

Сред водещите фактори, които стимулират ръста в продажбите на продуктите в този сегмент, е необходимостта от версии с IoT и IIoT свързаност за интелигентни електрически системи и инсталации в умните сгради и индустрията. Друг двигател на пазарен растеж е нарастващото търсене на разклонителни кутии в санитарно изпълнение за ХВП. В периода до 2023 г. маркетинговите експерти очакват най-големи дялове от пазара да достигнат приложенията в сферата на производството и разпределението на електроенергия, телекомуникациите и фотоволтаиката.

Неметалните кутии традиционно се характеризират с по-ниска здравина и надеждност от металните, но се предпочитат в множество практически сценарии, където приоритет са устойчивостта на окисляване, добрите изолационни свойства (не провеждат електрически ток), олекотената конструкция и по-ниската цена. Все по-често производителите добавят в офертите си и варианти в специално изпълнение, например водоустойчиви и неръждаеми кутии за експлоатация във влажни среди – около басейни, водоизточници, открити съоръжения, производствени и преработвателни цехове, в бани, мазета, за свързване на улично и външно осветление и дори в подводни приложения, при захранване на потопяеми помпи и т. н.
Инсталационни особености

Разклонителните кутии се монтират с цел да осигурят по-висока степен на защита на електрическите връзки при окабеляването на чувствително или критично оборудване в съвременните сгради и в промишлени обекти като машинни отделения и електрически помещения. Предлаганите на пазара решения са подходящи за нови инсталации и за подмяна на остарели или повредени кутии. Налични са версии както с непрозрачен, така и с прозрачен капак, който позволява видимост към вътрешността на кутията, без нужда от нейното развинтване, когато приложението го изисква. При планирането на окабеляването на дадено помещение или сграда е добре внимателно да се пресметне необходимият брой кутии според нуждите, както и тяхната големина, за да се избегне "натъпкването" на прекалено много елементи в твърде малък корпус. Една стандартна разклонителна кутия разполага с условно вътрешно разделение на 4 секции. За всяка от тях е перфориран отвор (обикновено кръгъл), през който минават кабелните снопове, като един от тях е от разпределително табло.

Изборът на локация е чисто стратегически, тъй като позиционирането на кутията на подходящото място елиминира нуждата от търсене на свободни кабелни линии при комутирането на нови устройства и оборудване. При възможност кутията се закрепва върху устойчив структурен елемент, например шпилка или греда, особено когато поддържа осветително тяло. При монтаж на допълнителни компоненти, както в този случай, е добре предварително да се провери товароносимостта на самата кутия. Често в сградите се търси удобно, но скрито място за инсталация от естетически съображения. Отворът с капак се ориентира така, че да гледа навън, за да е възможен достъпът до вътрешността, включително при вгнездяването й в специално изработена ниша в стената.

Разпределителните кутии представляват неразделна част от системата за защита на електрическите вериги, особено в специфични приложения като захранване на аварийно осветление или аварийни електропроводи, а също и при окабеляването между критично оборудване и контролната му зала. При такива инсталации пожароизолацията около входящите или изходящите кабели също трябва да бъде разширена, за да покрие разклонителната кутия и да се предотврати късо съединение вътре в случай на пожар.


 

Умни иновации

Все по-популярни на пазара стават разклонителните кутии със специален дизайн на капака (известен като eCAP или e-cap), изработен от ABS пластмаса. Тези модели позволяват вграждане на кутията в стената или тавана, изравняването на капака с повърхността и последващото му покриване (без риск от повреждането му) с желания по цвят и текстура интериорен строителен материал, включително боя, мазилка и т. н.

Водеща тенденция са и т. нар. умни (smart) разклонителни кутии за интелигентни сгради и инсталации, които поемат ролята на разпределителни шкафове при обслужването на голямо разнообразие от I/O сигнали, но в много по-компактен корпус. Те са предварително конструирани, но подлежат на гъвкаво конфигуриране в зависимост от потребностите.

Интегрирането на умни осветителни инсталации, устройства, различни уреди, машини и промишлено оборудване в мрежата става все по-лесно с IoT-базираните разклонителни кутии, които освен захранване осигуряват и всички необходими функции за дигитализиране – от получаване на сигнала до облачна свързаност. Най-често те се предлагат като готови за употреба продукти с "plug-and-play" дизайн и с нужда едва от няколко базови настройки във връзка с конкретното приложение. В допълнение към стандартните си електроразпределителни характеристики и елементи, тези кутии включват контролер, комуникационен интерфейс, входно-изходни модули за аналогови и цифрови сигнали, модул за измерване на мощността и захранващ блок. Сериозно технологично развитие търпи пазарът и на разклонителни кутии за жилищни фотоволтаични инсталации, които типично се монтират на покрива или на външна стена на сградата. С цел осъществяване на ефективен енергиен мениджмънт, производителите разработват различни безжични и кабелни решения за мониторинг посредством WiFi или IoT. В отговор на комуникационните ограничения във връзка с разстоянието и средата, на пазара се налагат и специални кутии, включващи опция за мониторинг посредством широкообхватни мрежи с дълъг обхват (LoRaWAN). 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Дроновете помагат за изграждане на оптимални мълниезащитни инсталацииИнтервю

Дроновете помагат за изграждане на оптимални мълниезащитни инсталации

Как използването на дронове за въздушен оглед на обекти спомага за оптимизиране на процеса по изграждане на мълниезащити? Как се планира и протича един оглед? Отговорите в специално интервю за ТД Инсталации дава инж. Петър Йорданов, управител и маркетинг експерт на JP Electric.

Siemens получи признание като водещ доставчик на IoT платформи за интелигентни сгради Бизнес

Siemens получи признание като водещ доставчик на IoT платформи за интелигентни сгради 

Направление Интелигентна инфраструктура на Siemens бе класирано сред водещите доставчици на IoT технологии заради цялостен набор от IoT решения за интелигентни сгради, с фокус върху енергийния мениджмънт на сгради и активи, услугите на работното място и мониторинга и анализа на пространството.

СТЕНС посреща клиенти в нов офис и шоурумБизнес

СТЕНС посреща клиенти в нов офис и шоурум

Посетителите ще могат да поговорят с експертите от фирмата за предлаганите от тях услуги по комплексно проектиране, изграждане и поддръжка на всички видове силно и слаботокови инсталации, електронна апаратура и специални системи в хотели, бизнес сгради и луксозни жилища.

Смарт модули за монтаж в електрически таблаТехническа статия

Смарт модули за монтаж в електрически табла

Свързаните електротабла се превръщат в ключов фактор не само в еволюцията на енергийния мениджмънт, но и на сградната автоматизация. Всяко умно табло, оборудвано със специални смарт модули и гейтуеи, може да събира данни за потреблението на електроенергия, статуса на прекъсвачите, работата на електроуредите и системите с ел. захранване, да осъществява прогнозен мониторинг и проследяване в реално време и т. н.

5G технологии в сградната автоматизацияТехническа статия

5G технологии в сградната автоматизация

С въвеждането на петото поколение клетъчни мрежи, известно като 5G, възникват множество нови възможности в сферата на интелигентните сгради. 5G технологиите обещават да изиграят ролята на катализатор за повсеместното популяризиране на платформата Internet of Things и разширяването на функционалността й.

Технологии за интелигентни сгради – тенденции, данни и прогнозиБизнес

Технологии за интелигентни сгради – тенденции, данни и прогнози

Експертите и пазарните анализатори в областта на интелигентните сгради се надпреварват да дадат най-актуалната и изчерпателна дефиниция на този технологичен феномен и да изкажат мненията и прогнозите си докъде се простират възможностите на решенията в сегмента, както и имат ли изобщо лимит.

Интелигентни технологии за пожароизвестяване и пожарозащитаТехническа статия

Интелигентни технологии за пожароизвестяване и пожарозащита

Съвременните сгради се нуждаят от максимално ефективни технологии за пожароизвестяване, които да обезпечат безупречната сигурност на обитателите и материалните активи и да гарантират надеждна работа в продължение на дълги години. Правилно проектираните, инсталирани и поддържани умни решения за пожарна защита могат в допълнение да осигурят още високоавтономна работа, прецизна детекция на опасностите, ниски експлоатационни разходи и разноски за обслужване и т. н.

Изкуствен интелект в управлението на сградно ОВК оборудванеТехническа статия

Изкуствен интелект в управлението на сградно ОВК оборудване

Високотехнологични иновации като изкуствения интелект и машинното обучение играят важна роля в постигането на нисковъглеродното бъдеще на съвременните умни сгради и градове. Тази интересна закономерност се обяснява с все по-широкото реализиране на Internet of Things платформи за управление на сградните системи и услуги, включващи AI-базирани сензори и устройства за събиране на данни.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top