Решения за интелигентно паркиране

22.07.2021, брой 4/2021 / Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Решения за интелигентно паркиране
  • Решения за интелигентно паркиране
  • Решения за интелигентно паркиране

Техническа статия

 

Средно частните превозни средства прекарват 95% от експлоатационния си живот на паркомясто. Необходимостта от паркоместа варира – от висока през пиковите часове за пазаруване или в рамките на работния ден до почти нулева в други периоди от денонощието. Решенията за интелигентно паркиране спомагат за оптимизация на ползването на площите за паркиране, допринасяйки за максимално оползотворяване на този често подценяван актив в умните градове. Внедряването на тези технологии може да се окаже определящият фактор за наличието или на дразнещи задръствания, или на плавен и спестяващ време поток на трафика, позволяващ и редуциране на емисиите.

Ролята на интелигентното паркиране

Задръстванията и търсенето на паркоместа са фактори, които влошават качеството на живот и същевременно оказват негативно въздействие върху околната среда, тъй като според проучвания около 30% от емисиите на въглероден диоксид се отделят от автомобилния трафик. Изследвания показват, че една кола, обикаляща в търсене на свободно паркомясто може да емитира близо 1,3 kg въглероден диоксид. Шофьорите в САЩ губят до 107 часа годишно в търсене на свободно място за паркиране, докато за Европа този показател варира между 60 и 90 часа на година.

В допълнение към загубата на време, разхода на гориво и отделените емисии на въглероден диоксид търсенето на паркоместа генерира и финансови загуби на стойност 45 млрд. евро в Германия и 72,7 млрд. долара в САЩ. Освен това при липсата на свободно място за паркиране около 34% от шофьорите се изнервят и прибягват до незаконно паркиране или се отказват от планираната дейност, което намалява потребителските разходи и се отразява на местната икономика.

Като се отчетат тези параметри, не е изненадващо, че много от интелигентните градове вече използват решения за смарт паркиране, а други са в процес на тестване на нови технологии. Чрез внедряването на иновативни технологии като сензори, информационни табла, системи за навигация в реално време и мобилни приложения, позволяващи на шофьорите да намерят, заплатят и дори резервират паркомясто и даващи възможност на градската администрация и операторите на паркинги да следят и анализират ситуацията с паркирането, интелигентните градове могат да претърпят цялостна трансформация на системите им за паркиране.

Ползи от интелигентното паркиране

Системите за интелигентно паркиране могат да предоставят решения на няколко ключови проблема, пред които са изправени градовете днес. На първо място те опростяват търсенето на паркомясто, подобрявайки качеството на живот както за жителите на града, така и за посетителите. Времето за търсене на място за паркиране може да се редуцира значително като се ограничи излишното обикаляне в усложнената градска среда. Проучване, противопоставящо шофьорите, които използват решения за интелигентно паркиране, срещу тези, разчитащи на чист късмет, установява, че възползващите се от смарт сензори за паркиране прекарват 43% по-малко време в шофиране в градска среда.

Намалявайки времето за намиране на свободно паркомясто, системите за интелигентно паркиране ограничават вредното въздействие на автомобилния трафик и задръстванията върху околната среда и позволяват спестяването на емисии. По този начин те подпомагат умните градове в постигането на съответствие с изискванията за опазване на климата, подобряване на качеството на атмосферния въздух и минимизиране на шумовото замърсяване, причинени от превозните средства. Проучване в Германия показва, че близо 900 000 тона емисии на въглероден диоксид могат да бъдат избегнати чрез внедряване на технологии за интелигентно паркиране. Това е еквивалентно на половината въглеродни емисии, отделяни от вътрешното за страната въздухоплаване.

Технологиите за интелигентно паркиране позволяват и откриването на нови потоци на приходи. Паркоместата са сред най-недооценените активи в градовете и мнозина пренебрегват стратегическата им значимост. Според проучвания едно средностатистическо паркомясто може да има потенциал за генериране на приходи в размер от 5000 до 10 000 щатски долара годишно.
Предлагането на услуги като интелигентно направляване и известяване може да стимулира клиентите да заплащат за съответните услуги, което ще увеличи приходите за общините и операторите на паркинги. Направляващите системи за паркиране, предоставящи на шофьорите преглед на свободните паркоместа, могат да бъдат ценен инструмент за редуциране на времето на търсене чрез даване на възможност за предварително вземане на решения по пътя към крайната дестинация. Вместо да стигнат до паркомясто или гараж само за да открият, че вече е заето, шофьорите могат директно да се насочат към паркинг със свободни места.

Интелигентното паркирне позволява и оптимално използване на зоните за паркиране – при обектите с динамично ценообразуване се наблюдават подобрения в използването на пространството и приходите за местната икономика. Технологиите улесняват и разпределянето на специалните паркоместа – за товаро-разтоварни дейности, специфични нужди или аварийни ситуации.

Не на последно място, събраните от тези системи данни могат да бъдат използвани от градоустройството и операторите на паркинги за разработване на концепции за мобилността в интелигентните градове на бъдещето.

Как работи интелигентното паркиране

Интелигентното паркиране е ефективен и рентабилен начин за следене на заетостта на паркоместата и насочване на шофьорите към най-удобното такова. Целта е да се разреши проблемът с търсенето на паркоместа с помощта на сензори, предоставящи точна, в идеалния случай в реално време информация за свободните места за паркиране в дадена зона. Благодарение на силата на технологии като изкуствения интелект, периферните изчисления и машинното самообучение интелигентното паркиране не само улеснява процеса, но и предлага надеждни данни за поведението на паркиране и клиентските навици на гражданите и посетителите.

От услугите, базирани на ръчно управление и отдаване под наем на паркоместа, паркирането е изминало дълъг път. То еволюира през появата на електронни услуги като паркометри, които частично автоматизират събирането на такси и системите за одит. Опростени системи за направление, обикновено под формата на крайпътни информационни табели, предоставят данни за наличните в града паркинги и гаражи, както и за свободните паркоместа в тях.


 

Технологията, на която се основава интелигентното паркиране, може да бъде напълно автоматизирана, разчитайки на специализиран хардуер и софтуер. Хардуерът като сензори и табели се инсталира локално – сензорите, за да следят заетостта на паркингите и да събират информация за броя налични места и паркирани автомобили, а табелите – за да подават тази информация и навигационни инструкции към шофьорите. Динамичните направляващи системи за паркиране предават информацията за наличните паркоместа на улицата и в паркинги, насочвайки шофьорите към свободно място за паркиране, без излишни отклонения и загуба на време, като се предотвратяват задръстванията в централните градски части.

Докато в миналото сензорите са инсталирани предимно в земята, модерните технологии разчитат на сензори, които лесно могат да бъдат монтирани върху съществуваща инфраструктура, например улични лампи или сгради. Те наблюдават околността си и идентифицират позицията и големината на паркиран автомобил или празно паркомясто, като същевременно отчитат и броя на свободните места и регистрират неправилно паркираните превозни средства. Благодарение на тези сензори разграничаването на паркоместата по размер става ненужно, което означава, че ценното градско пространство може да се използва много по-ефективно за автомобили с всякаква големина.

Събраните от сензорите данни се предават чрез 3G, LTE, WiFi или други методи към облачен сървър. Най-добрите решения за интелигентно паркиране обработват данните в периферията, тоест единствените данни, напускащи сензора, са GPS координатите на дадено паркомясто, статуса му (заето/свободно) и продължителността на всяко паркиране. Този подход осигурява съответствие с всички разпоредби за поверителност на данните в световен мащаб.

Данните, отнасящи се до наличността на паркоместа и тяхното местоположение, се предават на шофьорите чрез LED дисплеи с различна големина и форма. Те са известни още като динамични знаци (Dynamic Messaging Signs, DMS), тъй като показваното на тях съдържание може да се променя и адаптира така, че да включва не само информация за паркиране, но и известия за график на влакове, съобщения в случаи на аварии или реклами.

Софтуерът, поддържащ интелигентното паркиране, е също толкова важен, колкото е хардуерът. От страната на клиента това включва мобилни приложения и уеб страници. В същото време решенията за интелигентно паркиране предлагат и цялостни информационни табла за градската управа и операторите на паркинги, при които данните се събират и анализират, за да предоставят данни за статуса на паркомястото, продължителността на паркиране, събраните средства и наличието на съответствие. В допълнение към данните в реално време, могат да се правят и анализи на минали периоди, което позволява оптимизиране на планирането на ресурси и персонал. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Системи за автоматизация на летищни терминалиТехническа статия

Системи за автоматизация на летищни терминали

Все повече летищни оператори инвестират в съвременни средства за автоматизация на различни процеси и дейности с цел да преодолеят предизвикателствата, свързани с непрекъснато нарастващия брой пътници и физическите ограничения по отношение на наличното пространство и капацитет на съществуващите сгради и материални активи.

Отдалечен мониторинг на ОВК системиТехническа статия

Отдалечен мониторинг на ОВК системи

Системите за отдалечено наблюдение на ОВК предоставят необходимата информация за анализ и изготвяне на стратегия за своевременно решаване на технически проблеми и поддържане на върхова ефективност. В дългосрочен план този подход доказва и своите солидни икономически ползи.

Съображения при изграждането на осветителни системи за паркингиТехническа статия

Съображения при изграждането на осветителни системи за паркинги

Важно е осветлението да позволява ясно идентифициране на превозните средства, обектите и приближаващите се хора, както и да дава възможност за цветово разграничаване и интерпретиране. Осигуряването на добре осветени зони на паркингите не само спомага за безопасността на придвижващите се превозни средства, но предлага и по-предразполагаща среда за хората, оставящи или прибиращи паркираните си автомобили.

Газови сензори и сигнализатори за жилищни, обществени и търговски сградиТехническа статия

Газови сензори и сигнализатори за жилищни, обществени и търговски сгради

На пазара се предлага богата гама от продукти за следене например на концентрацията на въглероден оксид, изпускан от ауспусите на автомобили в закрити паркинги и гаражи, нивата на въглероден диоксид в аудитории и конферентни зали, течовете на хладилни агенти и запалими газове от тръбопроводи и оборудване. Решенията варират от самостоятелни до цялостно свързани към системите за сградна автоматизация, осигуряващи рентабилно и надеждно съответствие с регулаторните изисквания.

Вентилационни системи за подземни паркинги и гаражиТехническа статия

Вентилационни системи за подземни паркинги и гаражи

Системите за импулсна вентилация предлагат съществена възможност за спестяване на пространство в сравнение с конвенционалните решения с въздуховоди, както и огромен потенциал за енергийни спестявания благодарение на факта, че за функционирането им е необходим малък брой вентилатори, разположени стратегически на територията на паркинга.

5G технологии в сградната автоматизацияТехническа статия

5G технологии в сградната автоматизация

С въвеждането на петото поколение клетъчни мрежи, известно като 5G, възникват множество нови възможности в сферата на интелигентните сгради. 5G технологиите обещават да изиграят ролята на катализатор за повсеместното популяризиране на платформата Internet of Things и разширяването на функционалността й.

Технологии за интелигентни сгради – тенденции, данни и прогнозиБизнес

Технологии за интелигентни сгради – тенденции, данни и прогнози

Експертите и пазарните анализатори в областта на интелигентните сгради се надпреварват да дадат най-актуалната и изчерпателна дефиниция на този технологичен феномен и да изкажат мненията и прогнозите си докъде се простират възможностите на решенията в сегмента, както и имат ли изобщо лимит.

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency SofiaИнтервю

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency Sofia

Материалът под формата на интервю със специалистите, работили по високотехнологичните сградни инсталации на новооткрития хотел Hyatt Regency Sofia, представя решенията, обезпечаващи функционирането на сградата – системите за автоматизация и управление на електроинсталациите и енергийната ефективност, внедрените иновации в областта на осветлението, отоплението, вентилацията и климатизацията и нововъведенията при системите за сигурност.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top