Решения за сграден мениджмънт на хотели

26.06.2015, Брой 3/2015 / Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Решения за сграден мениджмънт на хотели
  • Решения за сграден мениджмънт на хотели
  • Решения за сграден мениджмънт на хотели

Техническа статия

 

Управлението на хотели е свързано със значителни оперативни разходи независимо от това дали стаите са заети, или не. Обслужването на помещенията е непрекъснат процес, който тече, дори когато хотелът е празен.

Мениджърите постоянно търсят начини да минимизират разходите за незаетите стаи, но помещенията да са в готовност, в случай че бъдат настанени гости. Системите за сграден мениджмънт (BMS) помагат да се балансират потребностите от обслужване на помещенията и управлението на разходите.

Повечето съвременни решения за мениджмънт на сградни системи са базирани на отворен стандарт и позволяват безпроблемна работа включително и на устройства от различни производители.

Интегрираните решения за контрол на сградните инсталации могат да работят в минимален режим при незаета стая и с пълен капацитет при наличие на обитатели. Най-високотехнологичните BMS платформи включват усъвършенствани системи за сигурност, както и решения за управление на настаняването и на финансите на хотела, за да позволят максимално лесна и безпроблемна експлоатация.


› РекламаИнтегрирани системи за управление
Съвременните интегрирани системи за сграден мениджмънт на практика са подходящи за всеки хотел, независимо от размера, условията и местоположението му.

BMS платформите типично позволяват мащабиране на системата от контрол и мониторинг само на основните услуги (осветление, ОВК, наблюдение и др.) до цялостно управление на сградата и прилежащите й зони - помещение по помещение с индивидуални стайни контролери, както и взаимодействие с други системи, използвани в хотела или в други хотели от веригата.

С внедряването на интелигентни контролери във всяко отделно помещение мениджърите на хотела могат да контролират параметрите на микроклимата, осветлението и другите услуги в стаите, създавайки персонални “сценарии” в зависимост от предпочитанията на госта и гарантирайки му оптимален комфорт и отлично преживяване.

В допълнение, интегрираната платформа за сграден мениджмънт ще сигнализира централния контролен пулт, ако някоя от интегрираните системи в помещенията бъде настроена от гостите да работи на екстремни нива, когато това създава риск за здравето и безопасността на останалите обитатели и служители на хотела.

Най-високо е нивото на обслужването, ако са налице възможности за персонално конфигуриране на услугите за всяка отделна стая при настаняване, а незаетите помещения са в режим “готовност”, твърдят специалистите.

Това позволява значително енергоспестяване, както и намаляване на вредното въздействие на хотела върху околната среда. Сред предимствата на интегрираните BMS системи са още възможностите за планиране и иницииране на проекти за модернизация или разширение, организиране на събития и др.
Съображения по отношение на сигурността
Един от най-важните въпроси в туристическия бизнес е сигурността - на гостите, персонала и всички посетители на хотелите. Мерките за осигуряване на безопасността им обаче не бива да са самоцелни, натрапчиви и прекалени, тъй като могат да отблъснат желаещите да се настанят в хотела.

Най-ефективна би била система за сигурност, която обхваща всички аспекти на безопасността на хората и активите (пожарна безопасност, защита на личните вещи, заключващи системи, контрол на достъпа, видеонаблюдение и др.), работи безпроблемно и не възпрепятства приятния престой на гостите.

Специалистите препоръчват системата за сигурност да бъде интегрирана в платформата за сграден мениджмънт и да включва: сензори/аларми за влизане с взлом; камери за видеонаблюдение на сградата и всички прилежащи зони (паркинги, гаражи и др.); системи за контрол на достъпа в различните помещения, както и системи за пожароизвестяване и пожарогасене.

Интеграцията на всички тези решения в една платформа позволява на собствениците и мениджърите на хотела да осъществяват централизирано управление и да предприемат мерки незабавно при потенциален или реален риск. Обслужващият персонал може бързо да разбере защо се е задействала дадена аларма, прецизно да идентифицира локацията и причината, и да реагира мигновено.

Голяма част от съвременните BMS решения са проектирани за интеграция на системи за сигурност и предимствата от това са много. Платформите типично са базирани на отворен стандарт и собствениците на хотели могат да инсталират системи за контрол на достъпа и други системи за сигурност от различни производители, без да се налага подмяна на цялата платформа за сградна автоматизация, което пести значителни разходи.

При интегрираните решения е по-лесна и поддръжката, тъй като може да се извършва поетапно, без нужда от спиране на дейността на хотела и ангажиране на различни техници за обслужване на отделните системи.

Комфорт за обитателите
Комфортът на гостите в хотелите е от първостепенно значение. Когато се настанят, те обичат изцяло да контролират условията в стаите, сякаш са в собствения си дом, споделят специалистите от бранша. В същото време мениджърите се стараят да управляват разумно консумацията на енергия, а разходите за климатизация на въздуха са едно от най-големите пера от бюджета на хотелите, особено през летните месеци.

С внедряването на платформа за сграден мениджмънт е възможно да се осигури максимална икономия на енергия без компромис с комфорта на гостите. Така собствениците биха могли да задават граници, в които посетителите да управляват услугите, но да запазят генералния контрол върху сградата.

Интегрираните системи за автоматизация типично разполагат с решения за мониторинг на натоварването на ОВК инсталациите и възможности за автоматично изключване при достигането на определен праг. Те позволяват контролирана вентилация - само в помещенията, в които има нужда, както и задаване на персонализирани програми за температурен контрол.


 

Възможности за енергоспестяване
Икономиите на енергия в хотелите често са трудно постижими и изискват комплексна и целенасочена стратегия от страна на собствениците, мениджърите и обслужващия персонал.

Тази задача се усложнява от непредсказуемото поведение на гостите и специфичните им предпочитания и потребности, а понякога и от невниманието им, което обикновено води до работещи напразно или забравени лампи, ОВК инсталации и др.

Съвременните контролни технологии разполагат с разходно ефективни методи за предотвратяване на такива загуби. BMS платформите спомагат за значително намаляване на консумацията на енергия, като позволяват паралелно индивидуален стаен контрол и централизирано управление на услугите и осигуряват възможности за т. нар. потребление “on demand” (или само при необходимост).

Когато бъде настанен гост в дадена стая и тази информация бъде въведена в платформата, тя автоматично настройва системите и параметрите на микроклимата в нормален режим за обитаване, а при освобождаването на стаята ги връща в минимални граници.

Усъвършенстваните BMS платформи разполагат и с т. нар. функция Дневник (Diary), която позволява съхраняване на типични за дадена група гости или за конкретно помещение сценарии или режими с определени температурни граници, ниво на осветеност и др. Могат да бъдат запаметени и автоматично стартирани например програми за семейство с деца, за конферентни зали и т.н.

Обработка на данни
Непрекъснатият мониторинг на помещенията и прилежащите зони на хотела чрез система за сграден мениджмънт е от съществено значение за безпроблемното и ефективното му функциониране и управление. Данните за работата на ОВК системите, например, могат да послужат за база при планирането на поддръжката им.

При сигнал за повреда в някоя от инсталациите платформата автоматично сигнализира отговорното лице или външна фирма за обслужване. Архивираните данни от мониторинга на системите могат да покажат имало ли е периоди на свръхнатоварване и евентуалната причина за възникване на повредата.

В зависимост от интерфейса и модела на системата за сграден мениджмънт са различни и инструментите за задаване на настройки и обработка на данни от мониторинга на процесите и услугите в хотела. Сред най-често използваните интерфейсни решения са уеб браузърите, а напоследък и приложенията за мобилни устройства.

В платформата могат да бъдат създавани различни потребителски акаунти за достъп с различни правомощия за контрол според йерархичното ниво на персонала - за мениджъри, портиери, рецепционисти, обслужващ персонал, техници, хигиенисти и др.

Типично те изпълняват различни задачи чрез платформата за сграден мениджмънт и се нуждаят от различен тип информация. Благодарение на системите за сграден мениджмънт работата им е координирана и е елиминиран рискът от възникване на недоразумения при разпределение на отговорностите и извършване на необходимите дейности.

Често срещано решение е и интегрирането на BMS системата в IT платформата на хотела, достъпна през персоналните компютри на всички ангажирани служители. Към тази система могат да бъдат добавени и услуги за гостите, например за автоматична настройка на ОВК системите през браузъра на платформата, заявка на рум сървиз, споделяне на препоръки към обслужващия персонал или отзиви за хотела.

Разнообразие от решения
Достъпната на пазара днес гама от контролери за BMS платформи на хотели покрива голяма част от потребностите на туристическия сектор. Предлагат се продукти, проектирани за контрол и мониторинг на инсталациите и системите в основната сграда на хотела (котли и други отоплителни системи, климатични камери, охладителни и вентилационни съоръжения, осветление и т.н), както и в прилежащите му зони (паркинги, игрища, рекреационни зони и др.).

Налице са контролни решения за управление на услугите както на ниво помещение, така и на ниво система или в цялата сграда. Възможен е прецизен контрол на микроклимата и комфорта в отделните помещения както от страна на гостите, така и от обслужващия персонал на хотела.

Гамата контролери включва конвенционални решения и интелигентни съвременни системи за стаен контрол като смарт термостати, управлявани чрез приложения за мобилни устройства и др.

Модулният характер на платформите за сграден мениджмънт на хотели позволява при отказ или повреда на даден компонент (контролер, сензор и т. н.) да бъде подменен само той, без нужда от смяна на цялата система.

Това позволява и лесно и разходно ефективно осъществяване на ремонти, модернизации и разширения, при които всички компоненти на системата продължават да работят с изключение на елементите в ремонтираните зони. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Съвременно полево оборудване за BMS системиТехническа статия

Съвременно полево оборудване за BMS системи

Търсенето на системи за сграден мениджмънт (BMS) и сградна автоматизация (BAS) значително нарасна през последното десетилетие поради нуждата от интеграция на отделните инсталации в домовете и сградите в единна платформа, която позволява лесно и удобно управление. Ключови ползи от внедряването на BMS технологии са повишаването на енергийната ефективност на обектите, значителното редуциране на въглеродния им отпечатък, възможностите за събиране, архивиране и управление на данни от всички системи в сградите и др.

Система за сградна автоматизацияПроекти, реализации

Система за сградна автоматизация

Фирма Шнайдер Електрик България е доставила и внедрила в сградата новата платформа за сградна автоматизация StruxureWare Building Operations (SBO), която управлява централизирано HVAC системата, елементи от електрическите инсталации, като освен управлението е интегриран и енергиен мениджмънт за всички части от сградата.

Контрол на климата в търговски сградиТехническа статия

Контрол на климата в търговски сгради

Поддържането на комфортен микроклимат в търговските сгради при възможно най-ниски експлоатационни разходи е въпрос не само на правилен подбор на подходящото оборудване за климатичната, отоплителната и вентилационната инсталация, но и на оптималното им управление. Днес на пазара се предлагат различни решения, които осигуряват успешно управление на инсталациите и оптимизират оперативните разходи.

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на SiemensТехническа статия

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на Siemens

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на SiemensНай-новото решение на направление Сградни Технологии на Siemens е интегрираната платформа за сградна автоматизация и управление на системите за сигурност Desigo CC. Тази система е една от първите на пазара, успяла да обедини широк набор от сградни системи, които могат да бъдат управлявани чрез интуитивен потребителски интерфейс.

Контрол на VRF системи

Възможности за интеграция в системата за сградна автоматизацияЕдна от най-интересните тенденции в областта на ОВК инсталациите е използването на VRF (Variable Refrigerant Flow) системи. Този тип решения се инсталират сравнително отскоро в България, но бързо заемат все по-голям дял от пазара на климатична техника, благодарение на значителен брой предимства пред традиционните системи.

Климатизация на офис сградиТехническа статия

Климатизация на офис сгради

Съвременните офис сгради се стремят да предложат оптимален комфорт и минимални разходи за енергия. По този начин сградата би могла да притежава клас А на енергопотребление или дори да се приближава към сграда с нулево потребление.

Контрол на достъпа в хотелиТехническа статия

Контрол на достъпа в хотели

Електронните системи за контрол на достъпа в хотели обезпечават сигурността на гостите и предоставят редица предимства за работния процес на хотелския мениджмънт. С въвеждането на подобен тип система, гостите на хотела могат да ползват както неограничен достъп до своята стая, така и до допълнителните услуги в хотела, като фитнес и спортни центрове, центрове за развлечение, паркинги, асансьори, конферентни зали и други, с една и съща ключ-карта.

Електроинсталации в хотелиТехническа статия

Електроинсталации в хотели

Приоритет в изграждането на хотелските електроинсталации е осигуряването на надеждно, безопасно и икономически ефективно електрозахранване. Електроенергията е един от най-големите разходи в хотелската индустрия, в резултат на което мениджърите са принудени да предприемат мерки за понижаване на потреблението и за поддържането му на минимални нива, без това да се отразява на комфорта на гостите.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top