Резервоари и контейнери за вода

18.11.2014, Брой 5/2014 / Техническа статия / ВиК оборудване

  • Резервоари и контейнери за вода
  • Резервоари и контейнери за вода
  • Резервоари и контейнери за вода
  • Резервоари и контейнери за вода
  • Резервоари и контейнери за вода

Техническа статия

 

С промените в климата, които настъпиха в последните години в България, и значителните, но не и равномерни, количества на падналите валежи, все по-актуален става въпросът за практическото събиране, съхранение и използване на тези води в различни ежедневни дейности като хигиенно приложение, поливни системи, почистване и поддръжка на големи обществени площи и др.

Важен фактор, подкрепящ нуждата от рационалното приложение на дъждовните води, е икономически, а именно че изграждането на системи за събиране и използване на дъждовната вода би довело до значително редуциране консумацията на питейна вода. В контекста на описаните проблеми важен аспект остава изборът на системи и съдове за събиране и съхранение на дъждовна вода.


› РекламаКачества на дъждовната вода
Според направени изследвания на дъждовната вода, качеството й е значително по-високо от това на водата в естествени водоеми, използвани за къпане. Дъждовната вода се определя като мека вода, която е по-малко склонна да отлага твърди вещества. Тъй като тя няма пряко съприкосновение с почвата, в нея няма разтворени соли и минерали.

Характеризира се с ниско съдържание на калций и варовик и е богата на минерали и хранителни вещества. Счита се за много подходяща за напояване, тъй като в нея не се съдържа хлор. Също така тя е много подходяща за захранване на перални машини.

Направени тестове показват, че използването на дъждовната вода не оказва негативен ефект върху прането и не увеличава съдържанието на микроби при изпраните дрехи. Допълнително предимство е, че дъждовната вода е по-мека от чешмяната, поради което намалява и необходимото количество перилни препарати.
Системи за дъждовна вода - предпочитано решение
Една от най-лесните за реализиране системи за събиране на дъждовна вода е поставянето на резервоар под водосточната тръба. Това е лесна за реализиране идея, с която обаче трудно може да се осигури вода и за други цели освен за напояване.

Оптимално събиране и използване на дъждовната вода може да се постигне само с изграждането на подходяща система за нейното събиране, съхранение и разпределение.

Системите за събиране на дъждовна вода обикновено включват няколко основни елемента: участък за събиране на водата; система, по която водата се транспортира до мястото за съхранение и резервоар, в който водата се съхранява и от който се подава към потребителя.

Площта, от която се събира водата, се определя като участък за събирането й. Най-често той се ограничава в границите на дадения имот. Обикновено основното количество от водата се събира от покрива на сградата.

Качеството на събраната дъждовна вода зависи не само от нивото на замърсяване на въздуха, но и от вида и конструкцията на покрива. Препоръчително е материалите, използвани за изграждане на покрива, да са с ниско ниво на отделяне на частици и вредни вещества. За подходящи се считат покривите, покрити с инертни материали, несъдържащи оцветители.

Като много подходящи често се посочват покривите, покрити с циментено-пясъчни керемиди. От друга страна, не се допуска събирането на дъждовна вода от покриви, покрити с материали, съдържащи азбест и олово. Добре е покривът на сградата да е с достатъчно стръмен наклон. По този начин се осигурява бързо стичане на водата и се предотвратява възможността в нея да се развият микроорганизми.

Водосточните тръби и улуците са другите основни елементи на системата. Тъй като по тях водата се отвежда към резервоара, е добре до се обърне внимание на материалите, използвани за направата им. Водосточни тръби и улуци от материал, съдържащ олово, е добре да не се използват. Като подходящо решение се приемат тръби и улуци от полимерни материали като PVC (поливинилхлорид), поцинкована стомана и други.


 

Видове резервоари - различни класификации
Особено внимание при изграждането на система за дъждовна вода е необходимо да се обърне на резервоара. Той се явява най-скъпото съоръжение, което е необходимо да отговаря на редица изисквания. Необходимо е резервоарът да се проектира така, че успешно да противодейства на земните натоварвания и движения за продължителен период от време.

Размерът на резервоара зависи главно от това за какво ще се използва дъждовната вода (за напояване на градината и/или за тоалетните и пералните) и колко души живеят в домакинството. Вместимостта на предлаганите резервоари може да варира в широк диапазон.

Предлагат се резервоари както с обем от порядъка на 500 литра, така и такива с обем много над 5000 литра за една конструкция. Изборът е в зависимост от предназначението. Повечето резервоари могат да бъдат съединявани, което дава възможност да се постигне оптималният за конкретния случай обем.

Резервоарът може да бъде монтиран под или върху земната повърхност. Монтирането на резервоар под земята го предпазва от прякото въздействие на светлина, топлина и други. Също така температурата на събраната в резервоара вода се запазва относително постоянна обикновено в границите от около 6 - 8 оС през цялата година.

Липсата на светлина предотвратява образуването на водорасли, а сравнително ниските температури не благоприятстват развитието на микроорганизми и бактерии. При този начин на монтаж необходимо условие е ниско ниво на подпочвените води.

При използването на резервоар за наземен монтаж се препоръчва той да се постави на хладно и тъмно място, с оглед избягване затоплянето на водата и развитието на водорасли и микроорганизми. Обикновено резервоарите, които се монтират в помещения в сградата, са с по-малки размери с оглед на лесното им монтиране и транспортиране.

Тези контейнери е добре да са непроницаеми за светлината. Резервоарите за вода осигуряват постоянно, рентабилно решение за гарантиране необходимостта от подземно складиране на вода.

Конструкцията от здрав полиетилен им позволява да устоят на просмукването в тях на химикали и газове, които се намират в почвата. Резервоарите са разработени под строги качествени изисквания, за да осигурят използване, щадящо природата.

Резервоарът, както бе споменато, може да бъде поставен и в сградата, например в мазе или друго помощно помещение. Добре е да се има предвид, че в помещението, в което ще се постави резервоарът, температурата не бива да пада под 0 оС.

Резервоарите за надземен монтаж е желателно да бъдат непроницаеми за светлината и следва да се инсталират на хладно и тъмно място. По този начин се предотвратява затоплянето на водата и възможността за развитие на водорасли и микроорганизми. Специалистите препоръчват резервоарът да се изпразва през зимата, освен ако не е инсталиран подземно под зоната на замръзване (60-80 см).

Като подходящи за съхраняване на дъждовна вода се считат резервоари, изготвени от материали, непроменящи своите свойства с течение на времето. За такива се приемат резервоари от поцинкована стомана, полиетилен, стъклопласт и други. Сред най-предпочитаните материали обаче е полиетиленът, поради своите качества.

Резервоарите от полиетилен обикновено се изработват от висококачествени олекотени материали, които ги правят много по-функционални в сравнение с металните продукти от този тип на пазара, а и са многократно по-удобни за транспортиране и монтаж. Отличават се с лесната си поддръжка, голямото разнообразие по форма и размер.

Материалът, от който се произвеждат, не подлежи на окисляване и се характеризира с висока издръжливост на атмосферни влияния, ударо- и износоустойчивост. Повечето предлагани на пазара решения гарантират създаването на монолитна структура без шевове, съединения или други слаби места.

Дебелината на пластмасовите резервоари е достатъчна, за да издържа външни въздействия. Резервоарите не се деформират и не се износват с течение на времето. Поради спецификата на материала, от който са изработени, пластмасовите резервоари са изключително многофункционални, тъй като позволяват на клиента без особена трудност да направи нови отвори с оглед на конкретните цели.

За случаите, в които резервоарът се препълни, е необходимо той да е оборудван с преливник, през който излишната вода може да отиде директно в канализационната мрежа или в дренажна система под земята. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталацииТехническа статия

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Факторите, благоприятстващи формирането на биофилм във водоразпределителните системи, са няколко - устойчивостта на бактериите към дезинфектанти, неправилното използване на самите дезинфектанти, естеството и концентрацията на биоразградимите вещества, температурата и конструкционните материали на водопроводите.До момента по-голямата част от проучванията на биофилмите, образуващи се в тръбите за питейна вода, третират материалите, от които е изградена водоразпределителната система, по която се движи водата преди да навлезе във водопроводната мрежа, обслужваща потребителите.

Ефективност на системи за гореща водаТехническа статия

Ефективност на системи за гореща вода

Подгряването на вода води до значителна консумация на електроенергия във всички домакинства. Все още обаче технологиите за получаване на гореща вода не са оптимизирани от гледна точка на енергоспестяването.

Интелигентни системи за измерване на водопотреблениетоТехническа статия

Интелигентни системи за измерване на водопотреблението

Засушаванията и демографският ръст все по-често насочват фокуса към проблемите, свързани с недостига на вода.Това кара ВиК дружествата, екологичните организации и управляващите органи да залагат на интелигентните системи за измерване на водопотреблението, които позволяват на потребителите да добият ясна представа за консумираната от тях вода и да ограничат загубите.

Материали за резервоари за съхранение на водаТехническа статия

Материали за резервоари за съхранение на вода

Резервоарите за съхранение на вода се предлагат в разнообразие от размери и видове. Те могат да бъдат разположени над земната повърхност или под нея.

Пестене на вода в обществени сградиТехническа статия

Пестене на вода в обществени сгради

Обществените сгради могат да бъдат разделени на следните категории: офис сгради, болници, хотели и общежития, административни, спортни комплекси и търговски сгради. Един от най-добрите подходи за определяне на подходящи мерки за пестене на вода в тях е да се състави план и да се създаде еталон, спрямо който мерките да се оценяват и приоритизират.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top