РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ритал

01.06.2015 , Брой 3/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ритал

 

съдържание на рекламата

Дейта център - охлаждане и защита от Rittal

„Облачните услуги” добили особена популярност в наши дни предлагат обширно портфолио способно да задоволи и най - претенциозните клиенти. Зад тези софтуерни приложения обаче, предоставяни под формата на уеб услуги, стои сериозен дейта център с мощни сървъри и големи дискови масиви. Именно за такива големи и средни изчислителни центрове, световно признатия производител на оборудване Rittal е разработил иновативна технология Liquid Cooling Package (LCP) способна да охлади оборудване до 55 kW на квадратен метър. В основата на системата стоят високо производителни топлообменници на принцип въздух / вода, които отвеждат топлината генерирана от сървърите извън сградата. Отвън вече специално разработен чилър за IT нужди с редундантни компресори и помпи извършва охлаждането на водата и връщането и към топлообменниците. Допълнително системата може да се допълни с “free cooling” модул, чрез който се извършва охлаждане с помощта на ниските външни температури вместо компресорите в чилъра. За охлаждане тип „Студен коридор” е разработен вариант LCP Inline, с помощта на който не е необходимо да използваме двоен под за студения въздух. Тази модификация е особено полезна там, където архитектурата на помещението няма или не позволява достатъчно дълбок двоен под за студения въздух.

При използването на LCP системата реализираните икономии могат да надхвърлят 50% от разходите за климатизация за страните в Северното полукълбо.

Има възможност раковете и LCP модулите да бъдат разположени в сейфове осигуряващи физическа защита срещу пожар, неоторизиран достъп, природни бедствия като земетресение, наводнение, срутване и др. Сейфовете притежават сертификати за пожар - F 90 към EN 1363 и DIN 4102; за проникване с взлом RC 2 по EN 1630; изгорели газове по EN 1634 и защита срещу прах и влага IP 56 по IEC 60 529.

За безотказната дейност на един изчислителен център е жизнено важно да бъде осигурена адекватна защита както срещу аварии, така и срещу природни бедствия и злонамерени действия. В противен случай при срив на предлаганите услуги ще има непредвидими загуби на съответната компания, от които тя може и никога да не се възстанови.

Ритал ЕООД

Адрес: София,

бул.”Искърско шосе” №7, жк.”Дружба”-1,

Търговски комплекс „Европа”

П.К. 1592

Тел: +359 (2) 439 0550,

889 0056, 8890055

Факс: +359 (2) 439 0659

е-mail: office@rittal.bg

www.rittal.bg