Роберт Бош: Директивата за екодизайн на отоплителни котли е най-значимата промяна на пазара досега

16.03.2015, Брой 1/2015 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Роберт Бош: Директивата за екодизайн на отоплителни котли е най-значимата промяна на пазара досега

Техническа статия

 

Новости в изискванията за проектиране
В рамките на ЕС от 26 септември 2015 г. всички топлоизточници и водонагреватели на пазара следва да отговарят на определени минимални изисквания за енергийна ефективност във връзка с въвеждането на т.нар. Директива за екодизайн на свързаните с енергопотреблението продукти (ErP - Energy-related Products).

Съгласно Регламент (ЕС) № 813/2013 на ЕК от 2 август 2013 година за прилагане на директивата по отношение на изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници, регулацията обхваща пусканите на пазара и/или пусканите в експлоатация в рамките на ЕС отоплителни и комбинирани топлоизточници с номинална топлинна мощност Ј400 kW, включително на такива, включени в комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение или в комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение.

Новостите са свързани с въвеждането на минимални изисквания за сезонна енергийна ефективност при отопление, за енергийна ефективност при подгряването на вода, за ниво на шума, по отношение емисиите на азотни окиси, както и нови изисквания към продуктовата информация.


› РекламаОбхват на изискванията за екопроектиране
Въвеждането на новата регулация за екодизайн се отнася до отоплителни котли, отоплителни когенерационни агрегати и отоплителни термопомпени агрегати, осигуряващи топлинна енергия за водни централни отоплителни инсталации за отоплителни цели, комбинирани котли за отопление и БГВ и комбинирани термопомпени агрегати, осигуряващи топлинна енергия за водни централни отоплителни инсталации за отоплителни цели и топлинна енергия за снабдяване с гореща вода за пиене и за санитарни нужди.

Тези топлоизточници са проектирани да използват газообразно или течно гориво, включително горива, произведени от биомаса (освен ако те се използват като основно гориво), електрическа енергия и топлинна енергия от заобикалящата среда или от отпадна топлина.
Енергийно етикетиране
От 26 септември 2015 г. доставчиците, предлагащи на пазара или пускащи в експлоатация в рамките на ЕС видовете топлоизточници и водоподгреватели, обхванати от новата регулация, са задължени да ги маркират с енергийни етикети, указващи съответния клас на енергийна ефективност (от A до G), подобно на етикетите, вече въведени за електрически уреди като перални машини, хладилници, сушилни и телевизори.

По реда на Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на ЕК от 18 февруари 2013 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на ЕП и на Съвета, на енергийно етикетиране и осигуряване на допълнително продуктова информация подлежат отоплителни и комбинирани топлоизточници с номинална топлинна мощност Ј70 kW, комплекти от топлоизточници с номинална топлинна мощност Ј70 kW, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения, както и комплекти от комбинирани топлоизточници с номинална топлинна мощност Ј70 kW, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения.

Съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на ЕК от 18 февруари 2013 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на ЕП и на Съвета, на енергийно етикетиране и осигуряване на допълнителна продуктова информация подлежат и водоподгреватели с номинална топлинна мощност Ј70 kW, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода с обем Ј500 л. и комплекти от водоподгревател с номинална топлинна мощност Ј70 kW и слънчево съоръжение.

Очакван ефект от новата регулация
По данни на ЕС, за 2005 г. годишното потребление на енергия в рамките на Съюза, свързано с отоплителните и комбинираните топлоизточници, е оценено на 12 089 PJ (петаджаула), което съответства на 698 милиона тона емисии на CO2.

Очаква се до 2020 г. комбинираният ефект от въвеждането на изискванията за екопроектиране и енергийно етикетиране на топлоизточници и водоподгреватели да доведе до прогнозирани годишни икономии на енергия от около 1900 PJ, съответстващи на около 110 млн. тона емисии на CO2, и намаление на годишните емисии на азотни окиси с около 270 хил. тона SOx - еквивалент в сравнение с прогнозния сценарий, ако не се предприемат мерки. 

Директивата за екодизайн на отоплителни котли е най-значимата промяна на пазара досега
Новата Директива за екодизайн поставя за първи път единни за Европейския съюз високи изисквания за минимална ефективност на отоплителни котли. Това оказва огромно въздействие върху пазара и конкурентната ситуация в много страни от ЕС.

В този смисъл, Директивата е най-значителната промяна на отоплителния пазар досега. Към това се прибавят и значителни организационни и административни разходи за участниците на пазара, тъй като освен познатите продуктови характеристики вече трябва да се измерват и обявяват нови данни за отоплителните уреди за определяне на техните класове ефективност, съответно - да се издават енергийни етикети.

Освен в техническата документация, тези етикети трябва да бъдат включени и във всички офертни и продажбени документи.
Директивата представлява огромно предизвикателство не само за производителите и техните търговски звена, каквито сме ние, но и за всички специалисти и участници на пазара.

Въпреки това сме с положителна нагласа към регулацията, защото тя създава прекрасни шансове за продукти с висока енергийна ефективност и системни решения. Някои конвенционални технологии отпадат и се насърчава предлагането на технологии за възобновяеми енергийни източници.

Енергийната ефективност на една система често може да се подобри чрез подходящо термоуправление или с подпомагане чрез възобновяем енергиен източник като соларната инсталация. Съгласно Директивата отговорността за представянето на енергиен етикет е на инженеринговите структури, които работят с крайните клиенти и изграждат конкретните инсталации.

Директивата въвежда задължението още на ниво оферта да се обявява на потребителя класът ефективност на отоплителните решения, които се предлагат. Ние искаме да улесним работата на нашите партньори и ще им предоставим системи с напълно попълнени етикети.

Това означава, че който работи със системен доставчик, получава готов етикет за цялата система и за него отпада необходимостта да разследва, да събира данни и да изчислява ефективността по определения алгоритъм. В допълнение, ние подпомагаме нашите клиенти по всяко време при възникнали въпроси.

В централата на Бош Термотехника беше учреден силен проектен екип, съставен от представители на различните продуктови направления, отделните пазари и корпоративните отдели, който интензивно се занимава с прилагането на Директивата за екодизайн. Дефинирахме и за България продуктови нововъведения, с които ще допълним портфолиото си и ще разширим енергийно-ефективните решения.

С настоящата ни гама с кондензна технология имаме оптимална база за това, като в течение на годината ще въведем още няколко нови модела котли, в това число нов стенен уред. Благодарение на иновативната си технология стенният котел има много широк модулационен диапазон на мощността за отопление между 12,5 и 100%.

Така съоръжението предлага важно предимство за клиентите с малки жилища чрез изключително ниската минимална мощност. Резултатът е икономия на текущите разходи от сметката за газ, особено през преходните сезони, в които отоплението работи близо до минималното си натоварване.

Допълнително предимство на интелигентното управление на отоплителните системи Bosch ще създаде новият зонов модул, които ще има значителен принос към енергийната ефективност. Чрез него могат да се дефинират контролирани зони за управление на температурата. В направление регенеративна енергия, освен високоефективните термични соларни системи, ще имаме термопомпени агрегати въздух-вода.

Новата термопомпа от Бош предлага повече икономия на енергия в сравнение с други продукти. Това е така, защото създадохме решение със специфичен технически дизайн, тестван в суровия скандинавски климат, което е по-ефикасно от други термопомпи на пазара.

Йордан Дочев, “Роберт Бош”, търговски директор
на направление Термотехника 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Ефективност на системи за гореща водаТехническа статия

Ефективност на системи за гореща вода

Подгряването на вода води до значителна консумация на електроенергия във всички домакинства. Все още обаче технологиите за получаване на гореща вода не са оптимизирани от гледна точка на енергоспестяването.

Роберт Бош: Кондензните котли осигуряват ненадмината ефективност за всички познати приложенияТехническа статия

Роберт Бош: Кондензните котли осигуряват ненадмината ефективност за всички познати приложения

Направление Термотехника на “Роберт Бош” предлага широка гама кондензни котли, които осигуряват множество предимства в сравнение с конвенционалните решения.Кондензните газови котли с мощност 65 и 98 kW Bosch Condens 5000 W са с изключително висока ефективност и предлагат идеалната комбинация от иновативна технология, надеждна и лесна експлоатация и изключително компактни размери.

Кондензни котлиТехническа статия

Кондензни котли

От 26 септември т. г.

Екодизайн на топлоизточници и водоподгреватели

От тази година държавите членки на Европейския съюз са задължени да приведат в действие нова регулация за екодизайн за топлоизточници и водоподгреватели. В настоящия брой на сп.

Семинар на Роберт Бош ще представи Junkers

На 26 май т.г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top