РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Роберт Бош, направление Термотехника

, Брой 2/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Роберт Бош, направление Термотехника

 

съдържание на рекламата

Сега иновациите от Bosh гарантират и във Вашят дом надежден и уютен комфорт

на отопление и топла вода. С познатото високо качество на кондензирания газов

котел обединява производствен опит и върхова технология, реализирайки интелигентно

решение за всяка индивидуална отоплителна потребност. Така чрез компактни

размери, максимална енергийна ефективност и ергономично обслужване Вие получавате

техника за живота. Повече информация на www.bosch-climate.bg