РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Роберт Бош, Системи за сигурност

, Брой 1/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Роберт Бош, Системи за сигурност

 

съдържание на рекламата

Аналогово адресируема

пожароизвестителна централа FPA 1200

Новият панел за пожароизвестотелни системи FPA 1200 е гъвкав и универсален, който е подходящ за малки и средни системи:

Лесен за употреба 5,7- инчов сензорен дисплей с интуитивен интерфейс на български език

Поддръжка на два адресируеми контура до 127 елемента на контур по протокол LSNi (Local Security Network improwed)

Свързване в структура контур, линия или Т-тип. Автоматично или ръчно адресиране на елементите

Автоматично разпознаване на модулите, структурата на свързване и типовете елементи от централата

Възможност за свързване към звуково-оповестителна сиситема, мониторинг софтуер или BIS - сиситема на Бош

достъп до информацията от няколко места с възможност за включване на до три изнесени панела за управление

Богата гама модули осигуряват лесно адаптиране на системата към конкретните изисквания

Съответствие със стандартите EN54-2 A1, EN54-4 A2 и предписанията за пожарна безопасност

Надеждни решения от компания, на която можете да се доверите.

За повече информеция посетете www.boschsecurity.bg

Техника за живота