РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ромтех-3 ЕС

, Брой 5/2012

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ромтех-3 ЕС

 

съдържание на рекламата

Предлага се иновативният светодиоден осветител “GRP 60x60” и неговите модификации за замяна на масово използваните луминисцентни тела за окачен таван.

Същият произвежда идентичен светлинен поток с до 55% икономия на електроенергия. Използваните модули с уникални технически решения постигат ефективност

до 100lm/W.