Съхраняване на функционалността на електрическите инсталации в случай на пожар

08.05.2013, Брой 2/2013 / Техническа статия / Електроинсталации

 

Част 2. Видове кабелоносещи системи и специфични кабели.

За полагането на кабели, предназначени за съхранение на функционалността, има различни възможности - от утвърдената стандартна носеща конструкция, която се проектира независимо от вида на кабелите, до икономически по-изгодното решение със специфични кабели.

Стандартни носещи конструкции
В нормативната база е посочено, че определянето на съхраняването на функционалността за една електрическа кабелна система се извършва комплексно за кабелите, проводниците и кабелоносещата система. При стандартни кабелоносещи конструкции е възможно свободно да се избират необходимите кабели. Причината е, че всички производители на кабели и проводници са тествали и представили доказателства за съхраняването на функционалността на техните кабели и проводници за стандартни кабелоносещи системи.

DIN 4102 част 12 дефинира три стандартни системи за полагане: върху кабелни стълби, кабелни скари и единично полагане на кабелите по тавана. Единичното полагане на кабел по тавана обхваща следните варианти: единични кабелни скоби, профилни шини, профилни метални скоби със или без подложна пластина. Сред предимствата на този тип носещи конструкции са независимият избор на кабели, пригодността за по-малки проекти и многовариантният избор.


› РекламаСпецифични конструкции за полагане на кабели
При специфичните конструкции кабелите са предварително зададени. Съответното доказателство за пригодност е валидно само за действително тествана комбинация конструкция-кабел. Съществуват много на брой тествани комбинации. В центъра на вниманието е икономически по-изгодното полагане, което е и основната разлика от стандартните носещи конструкции. При специфичните конструкции например има отклонение спрямо стандартните при разстоянието на укрепване при единично полагане на кабели. Определени типове кабели нерядко имат разстояние на укрепване от 80 см.

При полагане на кабелите в кабелни скари отстоянията на опорите и товароносимостта се увеличават. При някои системи отпада необходимостта от допълнително подсигуряване с шпилка в близост до хоризонталната конзола. Голямото предимство в този случай е, че при допълнителна инсталация не е необходимо кабелът да бъде промушван.
Предимствата на специфичните конструкции за полагане на кабели са минимален разход на материал и монтажни работи; възможност за планиране на работата (кабелоносещите системи са еднозначно обвързани с определени типове кабели); голям избор на одобрени кабелни типове; пригодност за по-големи обекти и др.
При изграждането на икономически изгодна електроинсталация със съхранение на функционалността се разглеждат следните специфични носещи системи за полагане на кабели: кабелни скари със или без допълнително подсигуряване с шпилки; телени скари; кабелни стълби; скоби за единично полагане; скоби за кабелни снопове; кабелни скоби; електроинсталационни тръби във варианти с доказана пригодност.


 

Изисквания към монтажа
При избора на продукти с доказана пригодност за съхранение на функционалността трябва да се вземат под внимание данните на проектанта и информацията от изпитателните протоколи. Те съдържат всички параметри за монтажа и разрешените строителни детайли. Трябва да се гарантира, че кабелите са били изпитвани и одобрени за използване заедно с носещата конструкция. Стойностите на сеченията, отстоянията и максималните товари могат да варират според типа на кабела и производителя. При монтажа не трябва да се превишава максимално допустимото натоварване от кабелите.

Често конкретните особености на обекта изискват допълнителни корекции, за да се предотврати или компенсира неблагоприятното въздействие на някои строителни детайли върху кабелната система. За преодоляване на големи разлики във височината положените кабели трябва да се укрепят допълнително. Това може да се наложи, когато кабели с голямо сечение не лежат по цялата си дължина върху носещата система. В този случай могат да се монтират допълнителни профилни шини или хоризонтални конзоли, които да поемат кабелния товар.

Недопустимо е над електрически инсталации със съхранена функционалност да се монтират вентилационни системи, тръби и други, тъй като при пожар части от тях могат да паднат върху кабелите и да ги повредят. Поради тази причина кабели, предназначени за съхранение на функционалността, трябва да се полагат директно по тавана или на стената.

По материали на
ОБО БЕТТЕРМАНН БЪЛГАРИЯ 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Системи за отвеждане на дим и топлинаТехническа статия

Системи за отвеждане на дим и топлина

Системи за отвеждане на дим и топлинаВ случай на пожар в затворено помещение горещите димни газове се разполагат над огъня поради термичния принцип за издигане на топлия въздух. В такива случаи е жизнено важно обитателите на помещението незабавно да открият пътя за евакуация.

Генератори за мъглаТехническа статия

Генератори за мъгла

Технологиите в областта на системите за сигурност за жилищни и търговски приложения през последните десетилетия еволюираха от обикновени аларми за врати или прозорци до комплексни интелигентни платформи, включващи системи за видеонаблюдение, сензори за движение, биометрична идентификация и т. н.

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна безопасност на високо технологично нивоФирмена статия

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна безопасност на високо технологично ниво

От 2004 г. насам фирма ФЛАМТЕХ ЕООД създава и утвърждава позициите си сред лидерите на българския пазар в областта на решенията за пожарна безопасност.

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значениеТехническа статия

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значение

Сградите, числящи се към културното наследство, са построени в други времена, по силата на различни правила и без прилагането на стандарти по безопасност. Често се използват по начини, различни от първоначалното им предназначение.

Пожарна безопасност на паркингиТехническа статия

Пожарна безопасност на паркинги

Пожар, възникнал в затворен гараж, може бързо да създаде опасна ситуация за всички хора, намиращи се в района. Поради значителната опасност от пожари от паркираните коли, пожарът, който не е открит и потушен бързо, може да се разрасне и това да затрудни угасването му.

Кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи

НИДАКС България е единствен и основен доставчик на кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи за нуждите на проекта Сан Стефано Плаза.“При подновяване на строителните дейности инвеститорът не се поколеба и избра доказаното качество на продуктите с марка НИДАКС за изграждането на всички кабелни трасета в комплекса.

Безхалогенни кабелиТехническа статия

Безхалогенни кабели

Повечето кабели и проводници на пазара, предназначени за строителството и за промишлеността, обикновено са изолирани с един от няколкото най-популярни вида смеси, като най-често срещаните са поливинилхлорид (PVC), полиетилен с омрежена структура (XLPE) или етилен-пропиленов каучук (EPR).Всички тези изолации са разработени, за да отговарят на изискванията на промишлеността, поради което притежават редица специфични качества: възможност за приложение в сухи и мокри условия; гъвкавост; дълготрайност; устойчивост при пожар; съпротивление при ниски температури; устойчивост на химически въздействия и физическа твърдост и т.

Решения за окабеляване на центрове за данни от Шрак ТехникПроекти, реализации

Решения за окабеляване на центрове за данни от Шрак Техник

В областта на окабеляване на центрове за данни Шрак Техник предлага високопроизводителна гама предварително подготвени медни перманент линк кабели Led Link Line. Продуктите се асемблират в заводска среда и се тестват със сертификационен тестер, като генерираният тестови протокол съпровожда продукта до момента на непосредствена инсталация.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top