Санаторно-оздравителен комплекс Камчия

01.02.2011, Брой 1/2011 / Проекти, реализации /

  • Санаторно-оздравителен комплекс Камчия
  • Санаторно-оздравителен комплекс Камчия
  • Санаторно-оздравителен комплекс Камчия
  • Санаторно-оздравителен комплекс Камчия
  • Санаторно-оздравителен комплекс Камчия
  • Санаторно-оздравителен комплекс Камчия
  • Санаторно-оздравителен комплекс Камчия

Проекти, реализации

 

Инвестираната сума в проекта ще надхвърли 100 млн. eвро до 2012 година

Международният детски санаторно-оздравителен комплекс (СОК) Камчия ще бъде хармонично разположен в уникална природна среда, в непосредствена близост до брега на Черно море и левия бряг на река Камчия, върху площ от 300 дка. Проектът е съобразен изцяло с утвърдения и влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на к. с. Камчия, със Закона за териториално устройство на Черноморското крайбрежие, както и с екологичните норми в международното и българско законодателство за строителство в морски зони. Възложителят на обекта, СОК Камчия, e еднолично акционерно дружество 100% собственост на Правителството на град Москва, а негов изпълнителен директор е г-жа Станка Шопова.

Целта на дружеството е проектирането, строителството и експлоатацията на значимия инвестиционен проект Международен детски санаторно-оздравителен комплекс Камчия. Проектът е разработен от архитектурен екип от Санкт Петербург, ръководен от Игор Малков. От българска страна участват колективи под ръководството на арх. Михаил Стойчев, проектирал обновяването на хотел Лонгоз и ресторантски комплекс Кристал, и арх. Виктор Бузев, автор на ПУП Камчия и детски оздравителен лагер (ДОЛ) Радуга.
Към момента от комплекса са реализирани и целогодишно се използват административно-образователният център Лонгоз с капацитет 450 легла, ДОЛ Радуга с леглова база 600 места, концертната зала и обществен център, ресторантски комплекс Кристал с основен ресторант от 250 места, снек-бар и кафе-сладкарница, както и битовият детски център за културни и художествени дейности и програми Хамбарите. В ход е и изграждането на лечебно-диагностичен и балнеолечебен център с издаден Акт 14. Сред завършените елементи на инфраструктурата е алтернативен източник за топлоенергия.
Проектът предвижда изграждане на още един детски лагер Черноморски, с леглова база за 600 човека. Предстои построяването на учебно-възпитателен център, включващ музей на космонавтиката, планетариум, музей на дружбата; летен амфитеатър и спортен център с манеж за лека атлетика и плувен басейн.
Планира се и построяването на вилно селище Пирин, което ще се състои от 15 триетажни къщи, с прилежаща инфраструктура, която включва магазин за промишлени и хранителни стоки, аптека, ателиета за битови услуги, детска градина и начално училище, пожарно депо. Предназначението е за настаняване на целогодишно-ангажирания персонал и гости. За всички тези обекти проектирането е извършено. Получени са разрешения за строеж. Целият сграден фонд ще бъде обезпечен със собствена техническа инфраструктура. Вече са построени и въведени в експлоатация възлова електростанция, шест трансформаторни поста, 3886 м водопроводи и 2347 м канализация.

Реализацията ще надхвърли 100 млн. евро
Само в периода 1 януари - 30 ноември 2010 г. инвестициите в СОК Камчия възлизат на 53 293 823 лв., а до 2012 г. общата сума ще надмине 100 млн. евро. Основните направления на дейност са управление на инвестиционни проекти и осъществяване на туристическа и културно-информационна дейност.
За този проект дружеството СОК Камчия е носител на Сертификат за инвестиция клас А от 28.05.2009 г., издаден от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Дружеството има утвърдена и сертифицирана система за управление на качеството според международните стандарти ISO 9001, а от 2010 г. притежава сертификат за внедрена система на управление на околната среда 14001/2004. Член е на Търговско-промишлената палата и Българска туристическа камара.
СОК Камчия е носител и на голямата награда „За най-значима инвестиция в туризма през 2009 г.” на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и на наградата „За инвестиция, съобразена с околната среда - 2010 г.” на Българската туристическа камара.
Детски оздравителен лагер Радуга
Най-новият обект от Международния детски санаторно-оздравителен комплекс Камчия е ДОЛ Радуга, тържествено открит на 9 септември 2010 г. Строителството е дело на фирма Универсалстройконсулт - гр. Благоевград. Застроената площ на сградата е 10 118 кв. м, а разгъната застроена площ е 40 564 кв.м. Функционално сградата е структурирана от спален корпус с четири секции и обществен център с киноконцертна, учебни и конферентни зали, спортен и педагогически център. Сградата има всички удобства за хората с увреждания.

Спален корпус
Легловият капацитет на сградата е за 600 деца и приблизително за 100 ръководители и обслужващ персонал. Всеки жилищен модул се състои от преддверие с 8 гардероба за лични принадлежности и дрехи и два санитарни възела. Всяка хотелска стая е обзаведена с по 4 единични легла, столове, работни маси, нощни шкафчета и телевизор. Жилищният модул за деца с увреждания се състои от спални помещения за по две деца.


 

Обществен център
Общественият център представлява зоната за всекидневните занимания на децата, включваща спортна, развлекателна, културна, кръжочна, музикална и танцова дейност.
Тук са разположени съвременно оборудвани зали за занимания, помещения за педагогически център, за клубни и кръжочни дейности.
На първия надземен етаж в обществения център са оборудвани интернет клуб, компютърни зали, библиотека с читалня, клуб Земята и хората, обзаведен в партньорство с Националния музей Земята и хората. Тук е и музикалният салон, както и просторната зала за танци с огледална стена.
Безспорен център на обществената зона е киноконцертната зала за 600 посетители с прилежащите й кулоари и преддверия. Осигурени са всички съвременни изисквания за озвучаване, осветление и акустика, оборудвани са прилежащи гримьорни и технически зали за управление на звука и сценичното осветление.
Към Обществения център принадлежат още изложбена зала, информационен център и конферентна зала. Тук е изградена и спортна зала със съблекални и сауна, медицински кабинет с манипулационна, а в приземния етаж са разположени зали за билярд и боулинг.
В сградата има търговска зона с магазин за промишлени стоки, кафе-сладкарница, снек-бар, технически и складови помещения. Изключително уютен е просторният ресторант, в който се хранят почиващите деца с прилежащ модерно оборудван кухненски блок и собствена сладкарска работилница.

Система за автоматично управление
Всички технологични процеси в обекта са подчинени на модерна система за автоматично управление. Тя осигурява програмиране на процесите, контрол и регулиране на технологичните параметри, защита на технологичното оборудване от аварийни ситуации, аварийно-предупредителна и технологична сигнализация, а също така и централизиран диспечерски контрол, мониторинг и управление. Реализацията на тази част от проекта е дело на фирма Systera Technology.
“Обхватът на нашата дейност на територията на Детския санаторно-оздравителен комплекс Камчия е в няколко направления”, коментира г-н Венцислав Бечев, управител на компанията. ”Това са: изграждане на главен диспечерски център, обхващащ автоматизирано администриране и управление на всички комуникации, видеонаблюдението, физическата сигурност, локална кабелна телевизия, пожароизвестителната система и, където се налага, и пожарогасителна система, изграден според всички изисквания на международните стандарти (изграден и пуснат в експлоатация през 2009 година); изграждане на системите за видеонаблюдение, контрол на достъп и сигнално охранителни системи на територията на целия комплекс, както и изграждане на комуникационна инфраструктура на територията на комплекса”, допълва той.
Всички обекти в рамките на комплекса, разположен на около 300 дка, по думи на г-н Бечев изискват общо управление и обслужване на системите. Затова и инвеститорите са приели идеята на фирма Systera Technology за оптична мрежа и автоматизирано администриране, което да спестява поддържането на огромен персонал за поддръжка и отстраняване на повредите за всяка отделна подсистема. “Освен това в най-натоварения сезон в курорта ще има над 2000 почиващи”, разказва Венцислав Бечев, “както и около 1200 човека персонал, учители, треньори и други, и без автоматизация на процесите задачата за поддръжка ще бъде изключително трудоемка и скъпа. Изборът на технология за всяка отделна система е продиктуван най-вече от централизирания подход при експлоатацията и поддръжката, както и от максимално надеждната и качествена работа”, уверен е управителят на компанията-изпълнител.

Комфорт и здравословна среда
Осигуряването на комфорт и здравословна среда за отдих е основен приоритет на проекта. В потвърждение на това са думите на г-н Пламен Бенев, технически ръководител монтаж КИП и А, от фирма Тангра АВ, основен подизпълнител, доставчик и инсталатор в частта ОВ и К: „Изградените и монтирани от нас инсталации отговарят на всички съвременни изисквания по отношение на инженеринг, дизайн, конструкция, мобилност (модулен принцип), енергоспестяване, облекчена експлоатация и поддръжка”, коментира той. „Климатичните камери на Тангра АВ се отличават с надеждно функциониране, безшумна работа и елегантен дизайн, което се дължи на първокачествените съоръжения и матриали, вложени в тях”, уверен е г-н Бенев. Изборът на конкретните инсталации бе продиктуван основно от предоставените ни проекти, специфика на конкретните подобекти и местен климат, смята представителят на Тангра АВ. „Като се има предвид, че СОК Камчия се използва целогодишно и почти непрекъснато от хора в най-различни възрасти, естествено нараснаха и нашите отговорности по отношение на здравина, надеждност, облекчена експлоатация, обслужване и ремонтопригодност на доставените и монтирани от нас инсталации.”, разказва Пламен Бенев.
„В проекта сме изградили централизирана система за управление (BMS) и мониторинг на инсталациите в реално време (в т. ч. и отдалечено чрез интернет), както и вложените: инверторни задвижвания за вентилаторните ел. двигатели и циркулационни помпи, термопомпени агрегати, соларни инсталации, въздушни рекуператори, адаптивни датчици за качество на въздух, свободно програмируеми контролери и друга най-подходяща съвременна автоматика. Това ни дава основание да смятаме, че сме постигнали отличен комфорт за обитателите на сградите, много добра енергийна ефективност, зонално управление на инсталациите, облекчена експлоатация и поддръжка - четлив и нагледен софтуерен интерфейс, качествен мениджърски контрол - история на алармените събития в реално време, голяма гъвкавост, оперативност, намаляване на възможности от човешки грешки при вземане на оперативни решения при нормална експлоатация и при аварии, както и бърза реакция по време на аварии, благодарение на осигурения непрекъснат диспечерски и мениджърски контрол в реално време и възможност за бързи консултации (посредством отдалечения достъп за мониторинг, контрол и управление чрез интернет)”, разкрива подробности относно реализацията на ОВ и К системите в комплекса той.
“В духа на всичко казано дотук смятаме, че с общите усилия на всички инвеститори, архитекти, проектанти, строители, доставчици, изпълнители, монтажници и т. н. се получи отлична реализация на един международен проект на санаторно-оздравителен комплекс, може би единствен по рода си по българското Черноморие”, обобщава в заключение г-н Пламен Бенев. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Сградни инсталации в Колайдър Активити ЦентърПроекти, реализации

Сградни инсталации в Колайдър Активити Център

Колайдър Активити Център е разположен на площ от 15 хиляди кв. м, които включват и предвидения на ниво -1 паркинг.

Дизайнерски светлинни решения

Фирма Загата е изпълнител на специфичните осветители по идея на арх. Николов като фасадно осветление с монтаж на нестандартен архитектурен метален детайл, осветление на стъклената козирка централен вход - вградени осветителни тела в стъкло, осветление на парапетите в централен атриум и, не на последно място, светлинна инсталация в стъклен атриум входно пространство с размери 12х6 м и монтаж на стъклен покрив.

Кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи

НИДАКС България е единствен и основен доставчик на кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи за нуждите на проекта Сан Стефано Плаза.“При подновяване на строителните дейности инвеститорът не се поколеба и избра доказаното качество на продуктите с марка НИДАКС за изграждането на всички кабелни трасета в комплекса.

Система за сградна автоматизацияПроекти, реализации

Система за сградна автоматизация

Фирма Шнайдер Електрик България е доставила и внедрила в сградата новата платформа за сградна автоматизация StruxureWare Building Operations (SBO), която управлява централизирано HVAC системата, елементи от електрическите инсталации, като освен управлението е интегриран и енергиен мениджмънт за всички части от сградата.

Канализационна система за отделяне на твърди частициПроекти, реализации

Канализационна система за отделяне на твърди частици

Фирма Вило България е внедрила канализационната система за отделяне на твърди частици при по-ниска консумация на вода EMUport на Сан Стефано Плаза. “Това е и първият реализиран обект с тази система в страната”, коментират от компанията.

Вентилация, климатизация и БГВПроекти, реализации

Вентилация, климатизация и БГВ

В реализацията на обекта фирмата Термоинженеринг МПЗ участва от първия етап на проектиране, до крайния етап на изграждане и пускане в експлоатация на системите в част “Вентилация”, “Климатизация” и БГВ. “Така успяхме да помогнем на създадената от нас “рожба” да “проходи”, стриктно следвайки изискванията за максимална ефективност при минимална консумация на ел.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top