Санаторно-оздравителен комплекс Камчия

01.02.2011, Брой 1/2011 / Проекти, реализации /

  • Санаторно-оздравителен комплекс Камчия
  • Санаторно-оздравителен комплекс Камчия
  • Санаторно-оздравителен комплекс Камчия
  • Санаторно-оздравителен комплекс Камчия
  • Санаторно-оздравителен комплекс Камчия
  • Санаторно-оздравителен комплекс Камчия
  • Санаторно-оздравителен комплекс Камчия

Проекти, реализации

 

Инвестираната сума в проекта ще надхвърли 100 млн. eвро до 2012 година

Международният детски санаторно-оздравителен комплекс (СОК) Камчия ще бъде хармонично разположен в уникална природна среда, в непосредствена близост до брега на Черно море и левия бряг на река Камчия, върху площ от 300 дка. Проектът е съобразен изцяло с утвърдения и влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на к. с. Камчия, със Закона за териториално устройство на Черноморското крайбрежие, както и с екологичните норми в международното и българско законодателство за строителство в морски зони. Възложителят на обекта, СОК Камчия, e еднолично акционерно дружество 100% собственост на Правителството на град Москва, а негов изпълнителен директор е г-жа Станка Шопова.

Целта на дружеството е проектирането, строителството и експлоатацията на значимия инвестиционен проект Международен детски санаторно-оздравителен комплекс Камчия. Проектът е разработен от архитектурен екип от Санкт Петербург, ръководен от Игор Малков. От българска страна участват колективи под ръководството на арх. Михаил Стойчев, проектирал обновяването на хотел Лонгоз и ресторантски комплекс Кристал, и арх. Виктор Бузев, автор на ПУП Камчия и детски оздравителен лагер (ДОЛ) Радуга.
Към момента от комплекса са реализирани и целогодишно се използват административно-образователният център Лонгоз с капацитет 450 легла, ДОЛ Радуга с леглова база 600 места, концертната зала и обществен център, ресторантски комплекс Кристал с основен ресторант от 250 места, снек-бар и кафе-сладкарница, както и битовият детски център за културни и художествени дейности и програми Хамбарите. В ход е и изграждането на лечебно-диагностичен и балнеолечебен център с издаден Акт 14. Сред завършените елементи на инфраструктурата е алтернативен източник за топлоенергия.
Проектът предвижда изграждане на още един детски лагер Черноморски, с леглова база за 600 човека. Предстои построяването на учебно-възпитателен център, включващ музей на космонавтиката, планетариум, музей на дружбата; летен амфитеатър и спортен център с манеж за лека атлетика и плувен басейн.
Планира се и построяването на вилно селище Пирин, което ще се състои от 15 триетажни къщи, с прилежаща инфраструктура, която включва магазин за промишлени и хранителни стоки, аптека, ателиета за битови услуги, детска градина и начално училище, пожарно депо. Предназначението е за настаняване на целогодишно-ангажирания персонал и гости. За всички тези обекти проектирането е извършено. Получени са разрешения за строеж. Целият сграден фонд ще бъде обезпечен със собствена техническа инфраструктура. Вече са построени и въведени в експлоатация възлова електростанция, шест трансформаторни поста, 3886 м водопроводи и 2347 м канализация.

Реализацията ще надхвърли 100 млн. евро
Само в периода 1 януари - 30 ноември 2010 г. инвестициите в СОК Камчия възлизат на 53 293 823 лв., а до 2012 г. общата сума ще надмине 100 млн. евро. Основните направления на дейност са управление на инвестиционни проекти и осъществяване на туристическа и културно-информационна дейност.
За този проект дружеството СОК Камчия е носител на Сертификат за инвестиция клас А от 28.05.2009 г., издаден от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Дружеството има утвърдена и сертифицирана система за управление на качеството според международните стандарти ISO 9001, а от 2010 г. притежава сертификат за внедрена система на управление на околната среда 14001/2004. Член е на Търговско-промишлената палата и Българска туристическа камара.
СОК Камчия е носител и на голямата награда „За най-значима инвестиция в туризма през 2009 г.” на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и на наградата „За инвестиция, съобразена с околната среда - 2010 г.” на Българската туристическа камара.
Детски оздравителен лагер Радуга
Най-новият обект от Международния детски санаторно-оздравителен комплекс Камчия е ДОЛ Радуга, тържествено открит на 9 септември 2010 г. Строителството е дело на фирма Универсалстройконсулт - гр. Благоевград. Застроената площ на сградата е 10 118 кв. м, а разгъната застроена площ е 40 564 кв.м. Функционално сградата е структурирана от спален корпус с четири секции и обществен център с киноконцертна, учебни и конферентни зали, спортен и педагогически център. Сградата има всички удобства за хората с увреждания.

Спален корпус
Легловият капацитет на сградата е за 600 деца и приблизително за 100 ръководители и обслужващ персонал. Всеки жилищен модул се състои от преддверие с 8 гардероба за лични принадлежности и дрехи и два санитарни възела. Всяка хотелска стая е обзаведена с по 4 единични легла, столове, работни маси, нощни шкафчета и телевизор. Жилищният модул за деца с увреждания се състои от спални помещения за по две деца.


 

Обществен център
Общественият център представлява зоната за всекидневните занимания на децата, включваща спортна, развлекателна, културна, кръжочна, музикална и танцова дейност.
Тук са разположени съвременно оборудвани зали за занимания, помещения за педагогически център, за клубни и кръжочни дейности.
На първия надземен етаж в обществения център са оборудвани интернет клуб, компютърни зали, библиотека с читалня, клуб Земята и хората, обзаведен в партньорство с Националния музей Земята и хората. Тук е и музикалният салон, както и просторната зала за танци с огледална стена.
Безспорен център на обществената зона е киноконцертната зала за 600 посетители с прилежащите й кулоари и преддверия. Осигурени са всички съвременни изисквания за озвучаване, осветление и акустика, оборудвани са прилежащи гримьорни и технически зали за управление на звука и сценичното осветление.
Към Обществения център принадлежат още изложбена зала, информационен център и конферентна зала. Тук е изградена и спортна зала със съблекални и сауна, медицински кабинет с манипулационна, а в приземния етаж са разположени зали за билярд и боулинг.
В сградата има търговска зона с магазин за промишлени стоки, кафе-сладкарница, снек-бар, технически и складови помещения. Изключително уютен е просторният ресторант, в който се хранят почиващите деца с прилежащ модерно оборудван кухненски блок и собствена сладкарска работилница.

Система за автоматично управление
Всички технологични процеси в обекта са подчинени на модерна система за автоматично управление. Тя осигурява програмиране на процесите, контрол и регулиране на технологичните параметри, защита на технологичното оборудване от аварийни ситуации, аварийно-предупредителна и технологична сигнализация, а също така и централизиран диспечерски контрол, мониторинг и управление. Реализацията на тази част от проекта е дело на фирма Systera Technology.
“Обхватът на нашата дейност на територията на Детския санаторно-оздравителен комплекс Камчия е в няколко направления”, коментира г-н Венцислав Бечев, управител на компанията. ”Това са: изграждане на главен диспечерски център, обхващащ автоматизирано администриране и управление на всички комуникации, видеонаблюдението, физическата сигурност, локална кабелна телевизия, пожароизвестителната система и, където се налага, и пожарогасителна система, изграден според всички изисквания на международните стандарти (изграден и пуснат в експлоатация през 2009 година); изграждане на системите за видеонаблюдение, контрол на достъп и сигнално охранителни системи на територията на целия комплекс, както и изграждане на комуникационна инфраструктура на територията на комплекса”, допълва той.
Всички обекти в рамките на комплекса, разположен на около 300 дка, по думи на г-н Бечев изискват общо управление и обслужване на системите. Затова и инвеститорите са приели идеята на фирма Systera Technology за оптична мрежа и автоматизирано администриране, което да спестява поддържането на огромен персонал за поддръжка и отстраняване на повредите за всяка отделна подсистема. “Освен това в най-натоварения сезон в курорта ще има над 2000 почиващи”, разказва Венцислав Бечев, “както и около 1200 човека персонал, учители, треньори и други, и без автоматизация на процесите задачата за поддръжка ще бъде изключително трудоемка и скъпа. Изборът на технология за всяка отделна система е продиктуван най-вече от централизирания подход при експлоатацията и поддръжката, както и от максимално надеждната и качествена работа”, уверен е управителят на компанията-изпълнител.

Комфорт и здравословна среда
Осигуряването на комфорт и здравословна среда за отдих е основен приоритет на проекта. В потвърждение на това са думите на г-н Пламен Бенев, технически ръководител монтаж КИП и А, от фирма Тангра АВ, основен подизпълнител, доставчик и инсталатор в частта ОВ и К: „Изградените и монтирани от нас инсталации отговарят на всички съвременни изисквания по отношение на инженеринг, дизайн, конструкция, мобилност (модулен принцип), енергоспестяване, облекчена експлоатация и поддръжка”, коментира той. „Климатичните камери на Тангра АВ се отличават с надеждно функциониране, безшумна работа и елегантен дизайн, което се дължи на първокачествените съоръжения и матриали, вложени в тях”, уверен е г-н Бенев. Изборът на конкретните инсталации бе продиктуван основно от предоставените ни проекти, специфика на конкретните подобекти и местен климат, смята представителят на Тангра АВ. „Като се има предвид, че СОК Камчия се използва целогодишно и почти непрекъснато от хора в най-различни възрасти, естествено нараснаха и нашите отговорности по отношение на здравина, надеждност, облекчена експлоатация, обслужване и ремонтопригодност на доставените и монтирани от нас инсталации.”, разказва Пламен Бенев.
„В проекта сме изградили централизирана система за управление (BMS) и мониторинг на инсталациите в реално време (в т. ч. и отдалечено чрез интернет), както и вложените: инверторни задвижвания за вентилаторните ел. двигатели и циркулационни помпи, термопомпени агрегати, соларни инсталации, въздушни рекуператори, адаптивни датчици за качество на въздух, свободно програмируеми контролери и друга най-подходяща съвременна автоматика. Това ни дава основание да смятаме, че сме постигнали отличен комфорт за обитателите на сградите, много добра енергийна ефективност, зонално управление на инсталациите, облекчена експлоатация и поддръжка - четлив и нагледен софтуерен интерфейс, качествен мениджърски контрол - история на алармените събития в реално време, голяма гъвкавост, оперативност, намаляване на възможности от човешки грешки при вземане на оперативни решения при нормална експлоатация и при аварии, както и бърза реакция по време на аварии, благодарение на осигурения непрекъснат диспечерски и мениджърски контрол в реално време и възможност за бързи консултации (посредством отдалечения достъп за мониторинг, контрол и управление чрез интернет)”, разкрива подробности относно реализацията на ОВ и К системите в комплекса той.
“В духа на всичко казано дотук смятаме, че с общите усилия на всички инвеститори, архитекти, проектанти, строители, доставчици, изпълнители, монтажници и т. н. се получи отлична реализация на един международен проект на санаторно-оздравителен комплекс, може би единствен по рода си по българското Черноморие”, обобщава в заключение г-н Пламен Бенев. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градиниПроекти, реализации

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градини

Партньор на Столична община по процедура BGENERGY-1.002 "Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост" е исландската фирма Verkís, базирана в Рейкявик.

Сградни инсталации в Колайдър Активити ЦентърПроекти, реализации

Сградни инсталации в Колайдър Активити Център

Колайдър Активити Център е разположен на площ от 15 хиляди кв. м, които включват и предвидения на ниво -1 паркинг.

Дизайнерски светлинни решения

Фирма Загата е изпълнител на специфичните осветители по идея на арх. Николов като фасадно осветление с монтаж на нестандартен архитектурен метален детайл, осветление на стъклената козирка централен вход - вградени осветителни тела в стъкло, осветление на парапетите в централен атриум и, не на последно място, светлинна инсталация в стъклен атриум входно пространство с размери 12х6 м и монтаж на стъклен покрив.

Кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи

НИДАКС България е единствен и основен доставчик на кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи за нуждите на проекта Сан Стефано Плаза.“При подновяване на строителните дейности инвеститорът не се поколеба и избра доказаното качество на продуктите с марка НИДАКС за изграждането на всички кабелни трасета в комплекса.

Система за сградна автоматизацияПроекти, реализации

Система за сградна автоматизация

Фирма Шнайдер Електрик България е доставила и внедрила в сградата новата платформа за сградна автоматизация StruxureWare Building Operations (SBO), която управлява централизирано HVAC системата, елементи от електрическите инсталации, като освен управлението е интегриран и енергиен мениджмънт за всички части от сградата.

Канализационна система за отделяне на твърди частициПроекти, реализации

Канализационна система за отделяне на твърди частици

Фирма Вило България е внедрила канализационната система за отделяне на твърди частици при по-ниска консумация на вода EMUport на Сан Стефано Плаза. “Това е и първият реализиран обект с тази система в страната”, коментират от компанията.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top