Съображения при изграждането на осветителни системи за паркинги

18.06.2021, брой 3/2021 / Технически статии / Осветление

  • Съображения при изграждането на осветителни системи за паркинги
  • Съображения при изграждането на осветителни системи за паркинги
  • Съображения при изграждането на осветителни системи за паркинги

Технически статии

 

Както подземните, така и откритите паркинги трябва да са осветени така, че да се гарантира възможно най-висока сигурност за хората и превозните средства. Основно изискване е да се осигури равномерно и качествено осветяване на цялата площ на паркинга, като се елиминират рисковете от формиране на засенчени зони или заслепяване на шофьорите, преминаващите пешеходци и камерите за видеонаблюдение.

Най-добри практики

Въпреки че за закритите и откритите паркинги се изискват различни подходи, осветлението е ключов фактор в определянето на това доколко хората ще се чувстват в безопасност. Цялостното чувство за сигурност може да се постигне не само чрез осветителните тела – по-светлите цветове на таваните също могат са увеличат нивата на осветеност. Колкото и да са различни подходите за закрити и открити паркинги обаче, съществуват някои общи принципи, свързани с линии на видимост, осветление и контрол на достъпа, които също могат да допринесат за повишаване на нивата на безопасност.

Съществуват редица стандарти за подземни и многоетажни паркинги, предоставящи минимални изисквания за осветителната система. Съображение от критично значение е как изглежда дизайнът от перспективата на пешеходците. Важно е осветлението да позволява ясно идентифициране на превозните средства, обектите и приближаващите се хора, както и да дава възможност за цветово разграничаване и интерпретиране. Осигуряването на добре осветени зони на паркингите не само спомага за безопасността на придвижващите се превозни средства, но предлага и по-предразполагаща среда за хората, оставящи или прибиращи паркираните си автомобили.

Изборът на осветители за постигането на тези резултати е от съществено значение. Те трябва да бъдат издръжливи и устойчиви на вандализъм. В допълнение те следва да осигуряват добро разпределение на светлината с минимални отблясъци, особено като се има предвид, че височините на монтаж обикновено са малки. Като минимално изискване може да се посочи използването на поликарбонатни дифузори с метални корпуси с подходящо покритие или отразяващо тяло.

Ключови съображения при паркинги на закрито

Подходящото проектиране и внедряване на аварийно осветление в закритите паркинги е жизненоважно за безопасността както на пешеходците, така и на шофьорите. Надеждността на системата за аварийно осветление е също толкова значима. Използването на аварийни осветители, функциониращи в т. нар. maintained режим (постоянно включени, но димирани), по продължение на определените маршрути за евакуация, стълбищата, площадките между етажите при многоетажните паркинги и пешеходните зони трябва да бъде отчетено още в рамките на етапа на проектиране.

Внедряването на подходящи системи за управление на осветлението, за предпочитане с интелигентни функции, може да осигури възможност за улавяне и оползотворяване на дневната светлина. Това би довело до минимизиране на енергопотреблението и същевременно гарантиране на достатъчни нива на осветеност в точния момент и на правилните места. Очакваното ниво на пешеходен и автомобилен трафик в определена зона е основен фактор при проектирането и оптимизирането на предвидената за внедряване система за управление на осветлението.

От ключово значение е да се предоставят необходимите средни и минимални нива на осветеност с добра степен на равномерност и възможност за цветово разграничаване във всички зони. Особено внимание трябва да се отдели на участъците, използвани като входове, изходи, рампите и местата с нестандартни изменения на посоката на движение.

При входовете и изходите на закритите паркинги често се наблюдава силен контраст между условията на вътрешната и външната среда, което може да доведе до проблеми с видимостта. През нощта може да е необходимо вътрешното ниво на осветеност да бъде понижено или външното да бъде увеличено. През деня контрастът може да бъде редуциран чрез увеличаване на осветеността на вътрешната среда в тези зони.
Важни фактори при откритите паркинги

Осветлението на открити паркинги предоставя на шофьорите възможност лесно да паркират и впоследствие да намерят превозните си средства, както и нужното ниво на безопасност. За този вид паркинги ниво на осветеност от 10 – 20 lux обикновено е достатъчно. За паркинги на големи търговски обекти обаче може да се изисква по-висока осветеност от 30 lux. За целта могат да се използват LED прожектори, както и LED улични лампи.

При малките открити осветлението обикновено се осъществява чрез стълбове, разпределени равномерно по периметъра им. Тази практика обаче води до формирането на тъмни зони в средата на по-големи паркинги. Заради това осветителни стълбове при тях се поставят и в централната част.

Високомощните LED прожектори улесняват осигуряването на равномерна осветеност на големи открити паркинги, когато са разположени на високи стълбове. Това позволява също редуциране на броя осветителни стълбове и постигане на нужното ниво на осветеност при понижени разходи. Важен фактор за гарантиране на визуалния комфорт е използването на осветители, предлагащи възможност з ограничаване на отблясъците.

Енергийни спестявания могат да бъдат реализирани чрез димиране на осветителите при липса на хора в зоната за паркиране с помощта на системи за управление и сензори.


 

Защо LED?

Често е необходимо осветлението в паркингите и гаражите да работи непрекъснато през нощта. Тъй като по принцип осветителите за паркинги се характеризират с високи нива на енергопотребление, най-добрият начин за минимизиране на консумацията е преминаването към LED технология.

Преходът към LED осветители за паркинги обаче не е свързан единствено с финансови спестявания. Енергоспестяващите LED осветители за паркинги са проектирани да осигурят силна светлина за големи открити пространства, гарантирайки безопасна и предразполагаща атмосфера.

Съвременните LED осветители са също и изключително функционални. Те предлагат несравнимо светлинно разпределение и равномерна осветеност.

В допълнение, тъй като LED осветителите са по-мощни от конвенционалните, може да възникне възможност за намаляване на броя осветителни стълбове, с което да се освободи пространство за още паркоместа или озеленяване. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Сигнално, аварийно и евакуационно осветлениеТехнически статии

Сигнално, аварийно и евакуационно осветление

Функциите на надежден източник на светлина, указващ посоката за евакуация, или на маркировка, предупреждаваща за наличие на препятствие, поставя сигналното, аварийното и евакуационното осветление сред критично важните компоненти на системите за безопасност в обществените сгради.

Вентилационни системи за подземни паркинги и гаражиТехнически статии

Вентилационни системи за подземни паркинги и гаражи

Системите за импулсна вентилация предлагат съществена възможност за спестяване на пространство в сравнение с конвенционалните решения с въздуховоди, както и огромен потенциал за енергийни спестявания благодарение на факта, че за функционирането им е необходим малък брой вентилатори, разположени стратегически на територията на паркинга.

Влагозащитено LED осветлениеТехнически статии

Влагозащитено LED осветление

Редица съвременни битови, търговски и индустриални приложения налагат използваните осветители да разполагат с дадена степен на защита от прах, замърсяване и влага с цел гарантиране на тяхната безпроблемна и дългосрочна експлоатация. Особен риск при електрическите инсталации представлява влагата, която може да създаде опасност не само за електрооборудването и материалните активи, но и за обитателите и ползвателите на помещенията със специфична среда.

Водещи технологични тенденции в сградното осветлениеТехнически статии

Водещи технологични тенденции в сградното осветление

Дигитализацията безспорно е водеща мегатенденция в сферата на сградните инсталации, а повсеместното й прилагане не подминава и осветителния бранш. Съвременните сгради еволюират в интелигентни и интерактивни екосистеми, в които осветлението прераства от физическа инсталация в комплексна свързана услуга.

Системи за управление на паркингиТехнически статии

Системи за управление на паркинги

Урбанизацията, непрекъснато нарастващият брой автомобили и интензивният трафик в гъсто населените съвременни градове превръщат паркирането в сериозно предизвикателство. За да помогнат на шофьорите бързо и лесно да откриват най-удобното паркомясто и максимално ефективно да го използват, все повече навлизат интелигентните и автоматизирани решения за управление на паркирането.

Енергийна ефективност на осветлението в обществени сградиТехнически статии

Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради

Съвременните технологии в областта на осветлението предлагат множество опции за повишаване на енергийната ефективност на сгради. Сред най-популярните стъпки в тази посока са провеждането на енергийни одити, внедряването на системи за управление на осветлението и енергиен мениджмънт, както и подмяната на остарелите осветители с по-високоефективни варианти.

Сградни осветителни системи с гласово управлениеТехнически статии

Сградни осветителни системи с гласово управление

Много съвременни производители на осветителни компоненти и системи интегрират възможности за гласов контрол в продуктите си.

Тази пазарна тенденция е провокирана от възможностите за все по-тясно интегриране на осветлението в платформите за сградна и домашна автоматизация, както и от разширяването на технологичните модели за управление на интелигентната осветителна техника.

Интелигентно аварийно осветлениеТехнически статии

Интелигентно аварийно осветление

Аварийното осветление от ново поколение разполага с допълнителен набор от функции, който не само оптимизира мониторинга и поддръжката му, но позволява и интегрирането му в цялостни платформи за сградна автоматизация и консолидираното му управление с останалите сградни системи и услуги.

На пазара вече се предлагат интелигентни системи за аварийно осветление, които елиминират нуждата от времеемка и сложна конвенционална инспекция.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top