Съвременни електрически системи и иновации в жилищните сгради

14.12.2015, Брой 6/2015 / Техническа статия / Електроинсталации

  • Съвременни електрически системи и иновации в жилищните сгради
  • Съвременни електрически системи и иновации в жилищните сгради
  • Съвременни електрически системи и иновации в жилищните сгради

Техническа статия

 

Иновациите в съвременните домове включват множество нови технологии и устройства, от енергоспестяващи крушки до свръхмодерни термостатни системи, насочени към подобряване на комфорта и намаляване на разходите за енергия.

Електрическите системи и инсталации днес също са претърпели динамично технологично развитие, доближавайки се оптимално до концепцията за умен дом, в който всички системи работят в хармония помежду си и осигуряват множество ползи за собствениците и обитателите.

Основен фокус при модерните електроинсталации е безопасността. На пазара са достъпни решения с повече функционални възможности и подобрена сигурност и ефективност, които позволяват реализирането както на разнообразни частични усъвършенствания на електрическите системи в дома, така и на мащабни проекти за цялостна модернизация.

Подобрена безопасност
Ако една сграда е по-стара или пък е строена без да се мисли особено за безопасността, с достъпните на пазара днес съвременни решения могат да бъдат направени кардинални промени в електрическата инсталация, така че тя да функционира по-сигурно и да направи бита по-безопасен.

Сред най-разпространените стратегии за подобряване на безопасността е инсталацията и/или нейните елементи да се приведат в съответствие с актуалните нормативни изисквания, които обикновено са влезли в сила много след построяването на сградата.

При реализацията на проект за цялостна модернизация на електрическата система много собственици избират да монтират в домовете си модерни датчици за дим и въглероден окис, повече контакти (както за повече удобство, така и за да се избегне прекомерната употреба на разклонители), да разположат осветителните тела далеч от запалими материали и при подвеждане на кабелите към тях да се използват съответните кабелни канали, както и да поправят и подменят старите проводници и ключове.

Нови тенденции в електрообзавеждането на недвижими имоти и подобрения
Модерната електрическа инсталация може да подобри общия вид на един имот, когато дойде време да бъде продаден. Купувачите традиционно отбягват жилища, от вида на които личи, че ще е необходимо много време и пари за ремонти и подобрения.

Препоръчително е при реновиране изпълнителите да се придържат към новите практики при електрообзавеждането. Бъдещите собственици ще се впечатлят от наличието на димиращи ключове за осветление или пък специално окабеляване, което да позволява включването на генератор в случай на природно бедствие (при генераторите често има нужда от по-големи и мощни контакти в сравнение със стандартните битови).

Електрическа мобилност и зелена енергия
Най-значимата тенденция в енергетиката и изграждането на електрически инсталации днес е зеленият начин на живот. Това понятие включва всякакви опазващи природата практики, които намаляват влиянието на домакинството върху околната среда.

Електрообзавеждането на един дом се изпълнява до голяма степен по същия начин, както и преди години. Променил се е обаче начинът, по който са използва електрическата енергия. Достъпни са все повече допълнителни технически решения, свързани с ползването на зелена енергия, които техниците по изграждането на ел. инсталацията могат да интегрират в домовете.

Притежателите на електрически автомобили по света например все по-често изграждат собствени зарядни станции във или близо до гаража. Тези станции за зареждане на практика представляват големи електрически контакти, като захранването, което осигуряват, отговаря на изискванията на електрическата система в автомобила.

С вид на обикновен стълб, тези станции не се натрапват и могат да се впишат във всякаква среда на открито. За удобство те се монтират или в близост до гаража, или вътре в него, според това къде обикновено собственикът паркира и колко електромобила притежава.

Изграждането на такава система налага привеждане на цялостната електрическа система в дома и прилежащите му обекти към съответните стандарти за безопасност. Иновация като собствена зарядна станция изисква и значителни първоначални вложения за изграждане, но позволява реализирането на множество икономически ползи в дългосрочен план и позволява пълно възвръщане на инвестицията.

Решенията в областта на зелената енергия днес позволяват реализацията и на по-мащабни проекти като монтирането на слънчеви панели или дори на малки ветрогенераторни установки. Те могат да работят без проблем успоредно със съществуващите системи и да осигуряват на домакинството зелена енергия.


› РекламаЕнергийноефективно осветление
Инфраструктурата, съобразена с екологичните норми, вече не е просто лукс, а необходимост в съвременния дом. Собствениците и ползвателите могат значително да повлияят на сметките си за ток и да намалят въглеродните емисии от домакинството си чрез избор на по-ефективни електроуреди. В дома могат да бъдат внедрени и редица други иновативни технически решения, които също да донесат подобрения в тази посока.

Енергийноефективното осветление е сред най-търсените екологосъобразни иновации. Крушките с нажежаема жичка, които масово се използваха до неотдавна в домовете и търговските обекти, са с много нисък КПД. Можем да ги оприличим дори на малки нагреватели, които отделят и светлина. Само около десет процента от енергията, която консумират крушките с нажежаема жичка, се превръща в светлина.

Останалата част се губи под формата на топлинна енергия.
В много домакинства преходът към светодиодно осветление е предшестван от инсталирането на компактни луминесцентни лампи, тъй като те не изискват никакви промени по електрообзавеждането.

Стремежът към постигане на по-висока енергийна ефективност обаче убеждава потребителите, че най-енергоспестяващото решение на пазара в момента е LED осветлението. За да се извлече оптималният му потенциал обаче, в съвременните домове често е необходимо и известно преоборудване на осветителната инсталация, така че тя да пасне на новите изделия.

Светодиодните лампи типично не светят много добре, когато се монтират в затворен корпус на старо осветително тяло, но само с някои прости корекции на обзавеждането те могат да засветят ярко в целия си блясък, гарантирайки дълга експлоатация и много по-нисък разход на енергия.

Високите технологии стават все по-достъпни
Интелигентният дом от бъдещето все повече се превръща в дома от настоящето. Системите и инсталациите, включително и електрообзавеждането в него, са свързани помежду си и с мобилните ни устройства, данните от измервателните уреди и платформите за мониторинг се съхраняват на облачни сървъри, а технологиите в областта на автоматизацията и комуникациите не спират да се развиват.

За да стане този сценарий реалност в едно обикновено жилище, е необходимо дадени компоненти от ел. инсталацията да бъдат подменени и модернизирани. Съвременните тенденции и технологии предлагат редица нововъведения като: динамични термостати с усъвършенствани датчици и възможности за програмиране, които можете да управлявате от мобилно приложение; системи за сигурност, включващи аудио/видео компоненти, датчици и средства за биометричен контрол; усъвършенствани осветителни системи с автоматизирани функции; мултимедийни системи за развлечение с кабелни и безжични мрежи, покриващи цялата къща и много други.
Интелигентни електроинсталации
Внедряването на усъвършенствани информационни и комуникационни технологии спомогна за превръщането на традиционните ел. инсталации в интелигентни системи (smart grids), като при битовите потребители все по-масово се въвежда управление на консумираната мощност.

Това управление може реално да намали енергията, консумирана в домакинствата, и да осигури добре балансирано потребление в рамките на денонощието. Въз основа на обновявана в реално време информация за активни тарифи и цени потребителят може да избира кога да консумира повече и кога по-малко с оглед на общото намаляване на сметката си за електроенергия.

Интелигентните ел. инсталации дават възможност на домакинствата да намаляват потреблението си в часовете на върхово натоварване, което им спестява пари и спомага за предотвратяването на пълно прекъсване или частични нарушения в електроснабдяването.


 

Предимства от въвеждането на интелигентни ел. инсталации
С въвеждането на интелигентна технология се намалява потреблението на енергия на домакинствата, тъй като потребителите виждат колко енергия ползват и кога. Те могат да преценят как точно да оптимизирате потреблението си. В допълнение, се повишава надеждността на инсталациите.

Способността на умната инсталация да регулира текущото потребление дава възможност да се ограничи консумираната мощност в часовете на върхово натоварване, а не да се черпи допълнително от мрежата. От своя страна ограничаването на консумацията означава по-малко прекъсвания на електроснабдяването.

Със smart grid инсталациите е възможно по-голямо спестяване на електроенергия. Пренастройването на потреблението, заедно с икономиите, които осигуряват техническите решения за интелигентни мрежи, реагиращи на промените в тарифи и цени и следящи за различни изменения в мрежата, значително намаляват сметките за ток.

Интелигентните електроинсталации гарантират и по-малък въглероден отпечатък на жилището или обекта. Когато спестяват енергия, потребителите не само намаляват собствения си въглероден отпечатък, но и допринасят за съкращаването на емисиите на въглероден двуокис, което ограничава глобалното затопляне.

Характеристики на интелигентните електроинсталации
Техническите решения, които правят ел. инсталацията умна, осигуряват пряко управление на осветление, отопление, вентилация, климатици, щори, на включвани в контакта устройства, както и на други обособени модули. Системата също така може да показва в реално време какво е количеството използвана енергия и да анализира обичайните практики, за да установи какви допълнителни възможности за спестяване на енергия са налице.

Потребителите и контролната система на интелигентната ел. мрежа в дома могат да получават известия и съобщения от локален диспечерски център, в които се посочва колко енергия се потребява в обекта, в кои часове е пиковото потребление и колко струва - всичко това в реално време, чрез интелигентни измервателни уреди.

Умните ел. инсталации реагират автоматично на промени в цените и на различни изменения в мрежата, като върхово натоварване, и съответно ограничават мощността, използвана за осветление, отопление, климатизация и други цели.

Интелигентни измервателни уреди
Интелигентните измервателни уреди на съвременния пазар включват електромери и разходомери за газ от следващо поколение, които разполагат с редица интелигентни функции. Познати и като смартметри, умните измервателни уреди пренасят контрола върху ползването на енергията в ръцете на потребителите, като им осигуряват възможности да предприемат мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност, да намаляват сметките си и да компенсират увеличенията на цените.

Тези решения са способни да визуализират на специален екран или дисплей в дома колко енергия се използва от домакинството. Те могат също и да комуникират директно с доставчика на енергия, което означава, че нужда някой да идва и отчита показанията им.

Повечето умни измервателни уреди, които се инсталират днес, използват съществуващи клетъчни мрежи, за да изпращат показанията си на доставчика и безжични технологии, за да подават информация към устройството за визуализация на потребителя.

Преимущества на интелигентните измервателни уреди
Умните измервателни уреди имат много предимства. Те осигуряват в реално време информация за енергопотреблението и неговата финансова стойност. Заедно с ефективно управление на консумацията на електроенергия, потребителите могат да пестят пари и да намаляват въглеродните емисии от домакинството.

Интелигентните измервателни устройства слагат край на определянето на сметките “на база” - потребителят плаща само за реално използваната енергия. Благодарение на възможностите на смарт уредите е по-лесно и бързо превключването от един доставчик към друг, за да се възползва клиентът от най-добрата оферта за цена на електроенергията на пазара в момента.

В допълнение, във все повече държави на потребителите не им се налага сами да заплащат закупуването и инсталирането на интелигентния измервателен уред. Според съответната действаща нормативна уредба, заплащането на уреда и поддръжката му е включено в сметките.

Системи за управление на енергията в сгради
Ефективното и интелигентно управление на енергията в една сграда може да донесе значителни ползи за собствениците и обитателите. Все повече домове днес се оборудват със специални системи за управление на енергията (building energy management systems, BEMS), базирани на сложна методика за наблюдение и контрол на енергийните потребности на сградата.

Заедно с управлението на енергията, системата може да контролира и наблюдава и редица други функции, свързани с ползването на системите и инсталациите в жилищни, офисни и търговски сгради. Такива функции са например отоплението, вентилацията и климатизацията, осветлението или мерките за сигурност.

Системите за управление на енергията в сградите са компютърни системи, които помагат за управлението, контрола и следенето на техническото обслужване и енергопотреблението на оборудването вътре. Те осигуряват информацията и средствата, от които има нужда мениджмънта на сградата, както за да е наясно с потреблението на енергията в нея, така и за да контролира и подобрява нейната енергийна ефективност.

Домове, захранвани със слънчева енергия
Битовите фотоволтаични системи могат да бъдат надежден и екологосъобразен източник на ел. енергия за дома или офиса. Малките соларни системи предлагат също и евтин начин за електроснабдяване на места, където е скъпо или невъзможно то да се осигури чрез традиционните далекопроводи.

Тъй като фотоволтаичните технологии използват и пряка, и разсеяна слънчева светлина, ресурсът от слънцегреене в много части на света е предостатъчен за производството на електричество за битови потребители. Мощността, генерирана от една такава система, пряко зависи от това, колко слънчева енергия достига до нея.

Ето защо фотоволтаичните системи, както и всички технологии за производство на електричество от слънцето, работят най-ефективно в райони с интензивно слънцегреене.

Поради това, че са модулни, фотоволтаичните системи могат да се проектират в съответствие с най-разнообразни изисквания по отношение на параметрите на изходната мощност, без значение дали ще са по-големи или по-малки. Могат да бъдат свързани към съществуваща електроразпределителна мрежа, или да си останат автономни. Фотоволтаична технология може да бъде използвана и за захранване на външно или улично осветление.

Базовата соларна клетка произвежда съвсем малко количество енергия. За да се произвежда повече електричество, необходимо за захранването на цяло домакинство или обект, слънчевите клетки се свързват помежду си и образуват панели или модули. Изходната мощност на фотоволтаичните панели варира от 10 до 300 вата.

Ако е необходима по-голяма мощност, няколко модула се монтират заедно в обща носеща конструкция и образуват фотоволтаичен масив, който се монтира върху сградата или на земята.

За да бъде присъединена една такава инсталация към електрообзавеждането на дома или обекта, е необходимо да бъдат предприети съответните мерки за осигуряване на безопасността на обитателите и имуществото. Често се налага по електроинсталацията да бъдат извършени дадени промени или модернизации.

За целта в общия случай потребителите се доверяват за внедряването на соларна инсталация към електрическата система на дома или обекта им на опитен системен интегратор или на самия доставчик. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Ефективност на системи за гореща водаТехническа статия

Ефективност на системи за гореща вода

Подгряването на вода води до значителна консумация на електроенергия във всички домакинства. Все още обаче технологиите за получаване на гореща вода не са оптимизирани от гледна точка на енергоспестяването.

Енергийна ефективност във водоснабдяванетоТехническа статия

Енергийна ефективност във водоснабдяването

Осигуряването на надеждно водоснабдяване е процес, който изисква много енергия за водовземане, пренос, пречистване, разпределение и съхранение на питейната вода. Проучванията показват, че около 80% от енергията във водния сектор се изразходва за изпомпване, разпространение и пречистване на питейни и отпадъчни води.

Свързани сензори за енергийна ефективностТехническа статия

Свързани сензори за енергийна ефективност

Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.

Електроинсталации в болнициТехническа статия

Електроинсталации в болници

Основна задача на всяко болнично заведение е да осигурява висококачествени услуги и непрекъсната грижа за пациентите. За изпълнението на тази мисия се грижат множество комплексни системи, голяма част от които изискват сигурно, надеждно и непрекъснато електрозахранване.

Платформи за проектиране на електроинсталацииТехническа статия

Платформи за проектиране на електроинсталации

Функционални характеристики на съвременните софтуерни системиПроектирането на инсталациите в днешните сгради изисква високотехнологични инженерни инструменти, които едновременно да осигурят комфорт на обитателите и да оптимизират потреблението на енергия. Голяма част от предлаганите у нас софтуерни платформи не са специализирани, а предоставят възможности за проектиране на всички сгради инсталации.

Елементи за крайно електроразпределение и контролТехническа статия

Елементи за крайно електроразпределение и контрол

Изискванията за надеждност, енергоспестяване и естетика на електроинсталациите в съвременните сгради постоянно нарастват и стимулират производителите да предлагат продуктови гами, съчетаващи широк набор от функции и модерен дизайн. Повечето от предлаганите днес серии елементи за крайно електроразпределение се състоят от ключове, контакти, димери, датчици за движение, комуникационни розетки и др.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top