Съвременни инсталации в логистичен център Шенкер

01.09.2011, Брой 4/2011 / Проекти, реализации /

  • Съвременни инсталации в логистичен център Шенкер
  • Съвременни инсталации в логистичен център Шенкер
  • Съвременни инсталации в логистичен център Шенкер
  • Съвременни инсталации в логистичен център Шенкер

Проекти, реализации

 

От началото на м. март 2010 година функционира модерен логистичен терминал на DB Schenker (ДБ Шенкер) в София. Комплексът е разположен върху 47 дка и се състои от офис сграда с разгъната застроена площ от 9200 кв. м, 2 складови халета - склад за претоварване на пратките (т. нар. разпределително хале ) с обща площ от 2000 кв. м, а другият - логистичен (т. нар. складово хале с прилежащо към него климатизирано хале 1000 кв. м), с площ 3000 кв. м.

Автор на идейния проект е арх. Роман Хайд, Австрия. Техническият, работен проект, координацията на работния и проектантския процес с останалите части, съгласуването и качественият контрол на изпълнените работи са реализирани от Архитектурно бюро Порш Концепт.
Главен изпълнител на обекта е фирма МИКС - КОНСТРЪКШЪН. „Цялостното завършване на логистичната база е реализирано в рамките на 11 месеца (юни 2009 г.- април 2010 г.)”, коментират от компанията. „Използвани са висококачествени строителни материали, съобразени с европейските и международни стандарти. Сглобяемите стоманобетонови елементи са произведени в завод ЗСК Стоманобетон. Интересен факт относно конструкцията на обекта е използването на главни стоманобетонови греди с дължина 34 м, което няма прецедент в изграждането на този вид обекти”, допълват от МИКС - КОНСТРАКШЪН.
В складовете се съхраняват предимно техника, резервни части, материали за строителството, пакетирани полуфабрикати, в общи линии стоки, за чието съхранение не са необходими по-специализирани условия. Технологичният процес налага бързи транспортни връзки между двата склада и административните отдели, което предопределя комплексното застрояване с долепени една до друга сгради. Комплексът разчита и на два собствени ж. п. коловоза с обща дължина от 220 м, предвидени за директно разтоварване, ж. п. вагон - товарен автомобил, както ж. п. вагон - покрита рампа. На територията на комплекса има изградени собствен трафопост, дизелгенератор за аварийно захранване и КПП.
В претоварния склад не се изискват никакви специфични условия по отношение на поддържането на температура, тъй като пратките престояват в него много кратко време, коментират от логистичната компания. Другият склад - логистичен, се използва за по-дългото съхранение на пратки и в тази връзка, наличието на продукти, които са чувствителни към температура, е наложило и климатизацията му, като крайната цел е поддържане на определени температурни условия - температури между 8 и 25 градуса Целзий през цялата година. За удовлетворяване на изискванията е инсталирана климатична система с въздуховоди и термопомпен климатичен агрегат въздух-въздух, производство на фирма GEA. С цел постигане на равномерна температура във височина на помещението са монтирани дестрафикационни осови вентилатори. Инсталираната мощност е 56 kW за охлаждане и 63 kW за отопление.
При проектирането на сградата са взети под внимание и австрийските стандарти. Цялата сграда е топлоизолирана с изолация 10 см Аustroterm, съотношението плът-отвор (прозорец-стена) е оптимално спрямо енергийните нужди и натоварвания на сгради от този тип. Особено внимание при строителния процес е обърнато на окомплектовката на дограмата с всички уплътнения, по принцип пропускани от строителните фирми, заради икономия на средства. Пълната окомплектовка гарантира добре изолирана сграда с минимални енергийни загуби.

Сградата разполага със система за подово отопление и охлаждане
(тръбни подови мрежи), производство на фирма Рехау. „Благодарение на тази технология, се постига затоплянето или охлаждането на големи площи, като използваната енергия е по-малко в сравнение на конвенционалните системи”, разказват от фирмата доставчик. „Тя работи в режим на отопление с вода, която е затоплена до 35-40 градуса, докато при конвенционалните системи тези градуси е необходимо да бъдат 60-70. Друго неоспоримо предимство е, че при този вид отопление/охлаждане се минимизира завихрянето на прах, което се наблюдава при отопление-охлаждане с климатични системи и др. Оптималното решение е този вид система да бъде комбинирано с термопомпена инсталация за постигане на максимална ефективност при малко разходи, и използвайки естествените природни ресурси”, споделят от Рехау.
Другата иновационна система на Рехау, предстояща да се изгради в близко бъдеще, са две пречиствателни станции за отпадни води. „При тези системи ефективността се състои в това, че те пречистват отпадните води и могат да бъдат използвани повторно за напояване или за казанчетата на санитарните възли на обекта. По този начин може да бъде постигнато спестяване на разходите за вода до 40% на година, и освен това се допринася значително за опазването на околната среда”, информират те.
Като временно решение в момента се използват електрически котли (с обща инсталирана мощност 150 kW), тъй като в процес на разработване е система от сондажи за използване на енергиен източник- нискотемепратурни води - геотермия. При тази система основният топло/студоизточник е вода, с топлинна енергия, акумулирана в почвата (температурният градиент се покачва в дълбочина) и посредством работата на термопомпата тази енергия се извлича и се използва за нуждите на климатизацията на сградата. Общата инсталирана мощност се планира да бъде 120 kW за отопление и 112 kW за охлаждане. Към момента работата по изграждането на системата е достигнала до етап, в който са разработени няколко кладенеца - 2 черпещи (т. нар. инжекционни) и 1 връщащ (т. нар. реинжекционен). Предстои изграждането на още 4 броя. След лабораторни анализи и консултации със специалисти от Германия (лидер в използването на подобни „зелени” системи за отопление/охлаждане, има готовност за продължаване на работата. Електрическите котли ще останат като аварийна, резервна мощност. Съвместната работа на вентилационната система на сградата (работеща на 100% пресен въздух), се осигурява от система за сградно управление (т. нар. Building Management System - BMS), където всички параметри на системата се следят, анализират и отчитат.
Вентилационните инсталации, подово отопление и охлаждане на административната сграда на логистичен център Шенкер са изпълнени от фирма Ян-93.
Термопомпените климатични агрегати
за вентилация са производство на фирма EuroClima, Австрия. За осигуряване на битовата гореща вода са предвидени инсталации за слънчева енергия, с които се пести значителна част от енергията за затопляне на водата и същевременно се редуцира в голяма степен емисията на вредни вещества в атмосферата. Изградената инсталация е с продукти на Viessmann с обем на бойлера 1000 л. За хората в помещенията се осигурява необходимото количество пресен въздух посредством климатични централи. Тяхната конструкция позволява използването на енергията на изхвърляния от помещенията въздух благодарение на рекуперативния топлообменен агрегат (рекуператор) въздух - въздух.

Електроинсталация
Фирма Леополд Джордан е направила цялостно изграждане на електроинсталацията, като при реализирането е използвала продукти на водещи производители, сред които: Schneider Electric, ОБО Беттерманн, Megalux и други. Според г-н Иван Илиев, управител на компанията, цялостната инсталация е изградена оптимално, така че да бъде успешно функционираща и едновременно с това енергийно ефективна.
„Нашата компания бе избрана за доставчик на кабелоносещи скари и монтажни елементи, подови инсталационни системи и контакти за вграждане, системи стенни кутии за вграждане на контакти, системи PVC тръби, и различни крепежни елементи”, коментират от ОБО Беттерманн. „Продуктите предложиха съобразени с практиката решения за бърз и лесен монтаж, както и една професионална електротехническа инфраструктура в електроинсталацията. Съобразихме се с високите изисквания на инвеститора, променящите се параметри в хода на изпълнение на обекта, с кратките срокове на изпълнение и постигнахме високо ниво на работа с изпълнителя”, категорични са от фирмата-доставчик.


 

Системи за сигурност
„По отношение на сигурността, логистичният център разполага с 3 различни системи - за контрол на достъпа, система за видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника”, разказва г-н Васил Атанасов, ръководител Сигурност на компанията. „Охраната на комплекса е денонощна, всички възможни входове са обезпечени с датчици за движение. Всички системи са осигурени многократно срещу отпадане на ел. енергия Всички четци на вратите са с акумулатори, осигуряващи захранването им до няколко часа при липсата на ток, те имат back up от един голям UPS, а всичко това е допълнително подсигурено от един дизелов генератор, който автоматично, при отпадане на захранването, се включва, в рамките на до 20 секунди. Системата за видеонаблюдение е външна и вътрешна, отговаря на всички изисквания на стандарта TAPA, използващ се предимно в областта на високите технологии. Външните камери наблюдават рампите и цялата ограда. Всички записи от камерите, 96 на брой, се записват  в реално време. Изискването на TAPA е да се съхраняват минимум 30 дни, а при нас се съхраняват двойно повече. Записите се гледат само от определени хора, тъй като като цяло този тип охрана е насочена към персонала. Външното видеонаблюдение е изведено в КПП-то и се следи непрекъснато от охраната”, допълва той.
Цялата информация е локализирана в сървърно помещение с ограничен достъп.

Пожароизвестителната система
Bosch е конфигурирана в режим за предварително известяване, т. е. когато системата получи сигнал от някой датчик, до 4 минути чака потвърждение за реален пожар. Наличните капандури - oберлихт, на покрива на складовете, които дават много добра осветеност през деня, имат своята функция при пожар - автоматично се отварят за извеждане на дима, т. нар. RWA система. „Халетата са изградени със системи за пожарогасене - таванни и междустелажни спринклерни глави, в югоизточната част на двора е наличен резервоар за вода обем 200 куб. м, който захранва тези системи. В претоварния склад, поради спецификата на работите, конвенционалната система вода - вода е неприложима, поради възможността от замръзване на тръбите. Ето защо е изградена система вода-въздух, т. нар. сух спринклер. Тръбите не са пълни с вода, а с въздух под налягане, чак след което се нагнетява вода. В логистичния център се използва система с баркод четци, всички пратки се маркират на влизане и излизане”, споделя детайли г-н Атанасов.
„Изборът на техническо решение за подобен обект трябваше да бъде направен в съответствие със спецификите на отделните сгради, така че да осигури максимална степен на защитеност в целия комплекс”, споделят от фирма Телелинк, работила по инсталирането на системите за сигурност. „Имайки предвид високия клас на инсталираната техника, както и инсталирането на специализирани аспирационни системи в критичните зони на сигурност, ние считаме, че сме постигнали висока степен на  защита в комплекса. В допълнение смятаме, че това осигурява нужния комфорт на обитателите в сградата и улеснява самата експлоатация и нейната безпроблемна работа”, заявяват от компанията.
Фирма Fire.BG също има принос при изграждането на системи за видео наблюдение (вътрешно и външно), сигнално-охранителна система, система за контрол на достъпа, система за контрол на работното време и интерком система. „В процеса на работа, поради разширяване и изменения в системите, фирмата ни беше използвана като консултант за доразвиване и реализация на проектите на системите за пожароизвестяване, пожарогасене и противопожарна автоматика, които са изпълнени и инсталирани в логистична база Шенкер”, разказват от офиса на компанията.
„При избора на техника от решаващо значение бе изискването на Възложителя за наличие на възможност за разширяване и надграждане на всяка една от заложените системи. В обекта се реализираха специфични приложения, които не се използват масово в други обекти. Възложителят ясно и категорично показа, че държи на качественото изпълнение с цел да гарантира сигурността и качеството при обслужването на своите клиенти”, споделят впечатленията си от работата по реализирането на логистичен център Шенкер. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Сградни инсталации в Колайдър Активити ЦентърПроекти, реализации

Сградни инсталации в Колайдър Активити Център

Колайдър Активити Център е разположен на площ от 15 хиляди кв. м, които включват и предвидения на ниво -1 паркинг.

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлажданеБизнес

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлаждане

Рехау България и Актон електроникс организираха съвместен семинар на тема “Водещи тенденции в системите за водно подово, стенно и таванно отопление и охлаждане от REHAU”. Събитието се състоя на 3 ноември т.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top