Съвременни модели бойлери

01.06.2009, Брой 5/2009 / Техническа статия / ОВК оборудване

 

Част 2. Влияние на въздухоразпределителните и въздухосъбирателните устройства върху въздухообмена.

Добре известно е, че подаването на пресен въздух в дадено помещение и отвеждането на отработения се осъществява посредством различни като конструкция въздухоразпределителните и въздухосъбирателните устройства. Също толкова добре се знае, че те се изпълняват както във вид на отвори, така и като различни видове решетки - стенни, таванни, подови и дифузори. Тъй като тези устройства са краен елемент на системите за вентилация и климатизация, те оказват пряко въздействие върху организацията на въздухообмена в обслужваното помещение и съответно върху поддържането на благоприятен микроклимат в помещението.

За да се осигурят зададените параметри на въздушната среда в обслужваното помещение, от значение са и спецификите на въздухоразпределителните устройства, както и мястото им на монтаж и формата на помещението. Сред основните изисквания към тях са постигане на необходимата степен на смесване на нагнетявания въздух и намиращия се в помещението, поддържане на ниско аеродинамично съпротивление, възможност за регулиране на параметрите на нагнетяваната струя и др.

Кога скоростта на въздуха е оптимална?
Усещането за комфорт и добра вентилация е пряко свързано със скоростта на подаване на въздуха в помещението. Скоростта оказва пряко въздействие върху подвижността на въздуха и градиента на температурата във вентилируемата зона. Известно е, че ниската скорост на подаване на пресен въздух води до недостатъчно добро вентилиране, а прекалено високата - създава усещане за течение и предизвиква дискомфорт.
В повечето продуктови каталози за определяне на подходящата скорост на подавания въздух се използва разстоянието от устройството до точката, в която скоростта на струята е намаляла до 0.2 m/s. Както вече бе подчертано, едно от основните изисквания е подаваният в помещенията въздух да не е с много висока скорост, въпреки че реално до хората в помещението достига струя със скорост, равна на около 70 процента от скоростта на подавания в помещението въздух. При устройствата за стенен монтаж най-добри показатели се получават, когато разстоянието от устройството до точката, в която скоростта на струята е намаляла до 0.2 m/s, е равно на дължината на помещението или се движи в границите то 70 до 100% от нея.


› РекламаЕлектрически проточни бойлери
За разлика от обемните бойлери, проточните загряват водата в реално време на самото място, откъдето ще се използва. Моделите от този тип най-често са с компактни габарити, и съответно с по-къси тръбопроводи, което намалява топлинните загуби. Този факт допринася за 20 до 30% понижение на разходите за електроенергия. Както е известно, при активиране на уреда студената вода преминава по тръбата и се затопля чрез газов или електрически нагревателен елемент. Количеството топла вода, което може да осигури проточен бойлер от среден клас, е между 7 и 15 литра в минута.

Проточни бойлери с отворен или затворен резервоар
Подтип от фамилията проточни бойлери са моделите с отворен резервоар, познати още като бойлери със свободно изтичане. При тях водосъдържателят не е под налягане. Използването им изисква инсталацията на специална смесителна батерия, която обикновено се предлага в комплект с бойлера. От типа проточни бойлери със свободно изтичане са и нагревателните глави, които се навиват на душа, както и монтираните над мивката “юнги”.
За разлика от тях, проточните бойлери с резервоар под налягане работят с нормални смесителни или термостатични батерии. Най-общо са два типа - с хидравлично и с електронно регулиране. В зависимост от потребявания дебит, хидравличните водонагреватели включват допълнителни степени на нагревателя.
От своя страна, проточните водонагреватели с електронно регулиране дават възможност на потребителя сам да зададе дебита на водата, която ще се топли. При по-сложните модели от този тип количеството постъпваща студена вода се регулира в зависимост от желаната крайна температура.
Във възможностите на проточните бойлери е да работят не само като “решение на парче” за мивката в кухнята, но и да снабдяват с топла вода цяло жилище. Става дума за високотехнологични и надеждни уреди, с мощност 24 - 27 kW. За тях обаче е нужна трифазна електрическа инсталация, повече средства за монтажа на съоръжението и по-високи разходи по експлоатацията му.
Проточни газови бойлери
Специфика на газовите проточни бойлери е производството на гореща вода с по-висок дебит в сравнение с електрическите. Отделните модели предлагат средно от 5 до 10 л/мин. От този показател зависи и мощността им. Друга важна техническа характеристика на различните модели газови проточни бойлери е т.н. “температурна разлика между студената и топлата вода”. Най-често тя е 25 °С. Предлагат се и варианти на проточни газови бойлери, работещи с природен газ и с пропан-бутан. Съществени елементи за сигурната и безопасна работа на този тип бойлери са терморегулаторите, вградената защита от изтичане на газ и системата за пиезоелектрическо запалване.

Бойлери с топлообменник
Ако в жилището е инсталирано локално парно или друга инсталация със затворен контур, е възможно да се прибави още една екстра към индивидуално управлявания микроклимат. Например бойлер с топлообменник или т.нар. серпентина. Така освен в радиаторите, водата от локалното парно ще преминава и през серпентината, подгрявайки индиректно водата във водосъдържателя. Ползата е двойна. Когато котелът работи и топли помещенията, се произвежда и ежедневната топла вода за кухнята или банята. В случай че необходимата гореща вода непредвидимо надхвърли критичния оптимум, бойлерите със серпантина лесно преминават към втори работен режим. Включва се вграденият електрически нагревател, който дозатопля водата до необходимата температура. Но в случай че никога или много рядко се стига до там, бойлерът с топлообменник е икономична, ефективна и надеждна водонагревателна система. Така е обаче само през зимата. Макар и идейно решение за студените месеци, бойлерът със серпантина не е оптимално решение през лятото.
За летните месеци подходящо техническо решение са:
бойлерите със слънчеви колектори
Бойлерите, свързани със слънчеви колектори, осигуряват гореща вода при доста по-икономични условия в сравнение с електрическите. Така например водата в 80-литров електрически бойлер, с мощност 2 kW, може да се загрее от 12 до 70 °С за около 2 часа и 40 мин. Необходимата електрическа енергия за това е 5.4 kW/h. Според специалисти водата в същия този бойлер може да се затопли със слънчев колектор, малко по-бавно (за период от 6 - 7 часа), но затова пък след първоначалната инвестиция почти безплатно.
Известно е, че при климатичните условия в нашата страна, 1 кв.м колекторна площ може да усвои от 500 до 850 kW/h слънчева енергия годишно.
Повечето бойлери със слънчеви колектори са съставени от два основни компонента - самият бойлер и слънчев панел. Разбира се, тази популярна схема може да има и по-сложни вариации. Например, т.нар. пасивни или активни конструкции, директни (отворени) или индиректни (затворени) модели.
Пасивните системи работят без помпи и механизъм за контрол. Това ги прави по-надеждни, по-здрави, лесни за поддръжка и по-дълготрайни. Логично, те са и по-евтини в сравнение с
Активните слънчеви системи, използващи помпи за придвижване на загретия флуид от колектора към водния резервоар. Този и предходният тип често изискват и резервни ел. нагреватели. В редица приложения слънчевите системи се използват за предварително затопляне на водата, преди включване на нагревателно устройство.
При директния слънчев бойлер водата циркулира през колекторите. При понижение в температурите възниква опасност от замръзване.
Индиректната система затопля водата непряко, тъй като в колекторите циркулира антифриз. По тази причина няма опасност от замръзване в студените дни.


 

Термопомпени бойлери
За разлика от обикновените бойлери, термопомпените използват доста по-различен принцип на работа. Вместо директно да генерират чрез нагреватели топлина, тези бойлери ползват електроенергията, за да пренасят топлина от едно към друго място. С други думи, за да подгреят водата, термопомпените бойлери затоплят течността, извличайки топлината от въздуха и съответно охлаждат помещението, в което са монтирани.
Резултатът е топла вода с температура около 55 °С. На пазара се предлагат и модели термопомпени бойлери, комбинирани с електрически нагревател, който донагрява водата до 65 °С. За да работят пълноценно, термопомпените бойлери изискват поне 30 куб. м. въздушно пространство около водния нагревател. Могат да черпят въздух и отвън, посредством въздуховод. За да са максимално ефективни, е добре да бъдат монтирани в пространства, разполагащи с излишна топлина. Например котелни помещения, мазета и т.н. Температурата на околния въздух трябва да е от 6 до максимум 35 °С.
Високата първоначална цена на този тип бойлери е основният им недостатък. Някои модели биха могли да работят съвместно със слънчеви колектори. Тази мощна екокомбинация, обмислена и проектирана добре, би могла да спести до 75% от разходите за производство на топла вода в едно домакинство.

Критерии за избор на бойлер
Един от определящите технически параметри при избора на бойлер е неговият обем. Базисно, нуждите на един човек за денонощие са средно 100 литра вода с температура 55 °С. Логично е, че времето, необходимо за затопляне на водата до тази температура, зависи от мощността на уреда.
За осигуряване на по-дълга и безпроблемна работа на самия бойлер е необходимо да се обърне внимание на предвидената антикорозионна защита за вътрешността на водосъдържателя. Тя се осигурява от магнезиев анод, който гарантира не само целостта на съда за по-дълго време, но и качеството на водата в него. Често е предвиден и аноден тестер, който диагностицира състоянието на анода и необходимостта от подмяна. По-големият аноден протектор осигурява и по-дългосрочна защита на водосъдържателя. Почти всички съвременни модели бойлери вече се произвеждат с вградена анодна защита.
Друг важен фактор за дългосрочна експлоатация на бойлера е покритието на водосъдържателя. Стъклокерамиката е сред най-съвременните технологии за покритие на водосъдържателя. Базирана е върху прецизно нанесен по повърхността му стъклокерамичен прах. Взаимствано от космическите технологии, стъклокерамичното покритие предпазва от корозия и значително удължава живота на бойлера. Водата в него практически се намира в стъклен съд. Антикорозионна роля изпълнява и емайловото покритие, което обаче отстъпва по издръжливост на високи температури пред неръждаемата стомана. Освен че е устойчива на удар и деформация, неръждаемата стомана не събира отлагания от котлен камък и не се нуждае от анодна защита. По правило, водосъдържателите с покритие от неръждаема стомана имат и по-дълга гаранция.
Важна характеристика на бойлерите е използваната изолация на уреда. Информация за нея би могла да се намери в паспорта на уреда. Моделите, които осигуряват високоефективна топлоизолация, използват т.нар. директно екструдиран полиуретан. Този метод гарантира минимални загуби и икономична работа на уреда. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисииТехническа статия

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии

С увеличаване на стремежа за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., предприемането на мерки вече няма да е ограничено само до големите бизнеси. За много компании това ще наложи повишен фокус върху стратегии за енергиен мениджмънт и по-голяма необходимост от възможности за демонстриране на прогреса спрямо целите.

Димоотводни системиТехническа статия

Димоотводни системи

Ако са планирани правилно, тези системи могат да ограничат достигането на максималната степен на щетите или дори цялостно да ги предотвратят. В зависимост от вида на сградата при оразмеряването им трябва да се вземат предвид редица законодателни принципи, регулации и препоръки.

Фасадни соларни инсталацииТехническа статия

Фасадни соларни инсталации

Фасадните соларни системи осигуряват множество предимства по посока повишаване на енергийната ефективност на модерните сградни конструкции. В допълнение към възможности за гъвкаво генериране на енергия за собственото потребление на сградата, те намаляват нивата на шум от външната среда, допълнително оптимизират изолацията и топлинния профил и позволяват креативно изпълнение на остъкляването. Специални тънкослойни фотоволтаични модули и цялостни соларни инсталации могат да бъдат интегрирани във фасадите както на нови, така и на съществуващи сгради.

Технологични решения за платени паркингиТехническа статия

Технологични решения за платени паркинги

Системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг.

Противопожарни помпиТехническа статия

Противопожарни помпи

Противопожарните помпи са ключов елемент от системите за пожарогасене в сгради, а от ефективната им работа зависи надеждността на цялата пожарна защита на обекта. Неслучайно често биват определяни като "сърцето" на всяка пожарна инсталация.

Системи за контрол на работното времеТехническа статия

Системи за контрол на работното време

Някои от най-модерните системи използват GPS данни за автоматично регистриране на служителите в зависимост от близостта им до предварително зададена геолокация. Тези системи предлагат няколко ползи – елиминира се рискът служителят да забрави да се регистрира, както и нуждата да се отиде до точно определен терминал.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top