Съвременни решения за поливни системи

26.06.2015, Брой 3/2015 / Техническа статия / ВиК оборудване

  • Съвременни решения за поливни системи
  • Съвременни решения за поливни системи
  • Съвременни решения за поливни системи

Техническа статия

 

Основен критерий при изора на решения за поливни системи е ефективното използване на водните ресурси. Именно поради необходимостта от оптимално решение цена-качество на работата, при търсенето на възможности за напояване на зелени площи за предпочитано решение се посочват напълно автоматизираните системи.

За целта се използват различни технически средства за управление, благодарение на които се постига равномерност на поливането и ниска консумация на вода и електрическа енергия, съобразени с конкретните изисквания на ползвателя.

Поливането на тревните площи се осъществява чрез


› РекламаРазпръсквачи
или спринклери, като от техния подбор и качеството на инсталацията зависи ефективната работа на системата. При проектирането на поливната система, местоположението на разпръсквачите се определя по начин, осигуряващ равномерно напояване.

Разполагането на разпръсквачите на голямо разстоянието един от друг би могло да доведе до обособяването на зони с недостатъчно водно покритие. Също така, за да се осигури равномерно покритие и разпределение на влагата, е необходимо зоните на съседни разпръсквачи да се припокриват.

Обикновено разпръсквачите се поставят на едно ниво с най-горния слой на почвата, така че при спиране на поливането е трудно да се забележат. При напояване под въздействието на напора на водата разпръсквачите автоматично се повдигат на 10 до 30 см и автоматично се скриват след извършване на определената задача.

В зависимост от предназначението и поставените им изисквания, разпръсквачите могат да бъдат подвижни и фиксирани, за правоъгълни компактни зони или за просторни морави с неправилна форма, за поливане на високи растения или късо подстригана трева.

От гледна точка на конструкцията са познати пет основни вида - импулсни, пулсиращи, въртящи се, стационарни и мобилни. От своя страна, в зависимост от начина на разпръскване на водната струя, разпръсквачите са със струйни, с ударни и въртящи се глави.

Разпръсквачите с механизъм за кръгово движение на главата на разпръсквача се наричат “въртящи”. Те са сред най-често използваните. Причината е високата им ефективност и голямото разнообразие на предлагани конструкции и размери.

В зависимост от размера на въртящата се глава могат да се прилагат с еднакъв успех както за малки и средни, така и за големи по размер площи. В категорията на средните като размер разпръсквачи с въртящи се глави попадат модели с радиус на действие от 5 до 20 м и дори повече, осигуряващи воден дебит от 3 до 100 л в минута.

Този вид разпръсквачи са два основни вида - роторни и импулсни. Радиусът на поливане на роторните разпръсквачи е от 5 до 30 м, което обяснява способността им да покрият голяма територия. Използват се за напояване на големи тревни площи и спортни терени. Роторните разпръсквачи се предлагат в две основни конструкции - с ударни роторни глави и задвижвани с предавка роторни глави.
Тези с ударни роторни глави се характеризират с дълъг живот поради използваните за изработката им материали. Те гарантират добра равномерност на разпръскване на водата. Недостатък е възможността от огъване или счупване при експлоатация.

Вторият вид роторни разпръсквачи - задвижваните с предавка модели, също са широко използвани. Затворената им конструкция възпрепятства проникването на замърсявания в задвижващия механизъм, което обяснява и лесната им поддръжка.

Импулсните разпръсквачи се използват за поливане на големи кръгови площи. В конструктивно отношение разполагат със струйник, който се поставя близо до земната повърхност. Стационарните разпръсквачи, се монтират ниско до земята върху основа. Различните видове конструкции стационарни разпръсквачи са предназначени за поливане на по-малки тревни площи.

Съществуват няколко конструкции стационарни разпръсквачи като пулсиращите например, които са предназначени предимно за интензивно поливане през чести интервали от време на засадени с растения неголеми площи с квадратна или правоъгълна форма.

Друг вид стационарни разпръсквачи представляват пръстен с няколко реда отвори, през които се подава водата. Използват се за малки площи с кръгла форма. Към стационарните модели се причисляват и разпръсквачите тип „солница”. Те се предлагат поединично или няколко върху основа, която би могла да се върти, за да се осигури подходяща форма на поливната площ.

Най-разпространеният вид разпръсквачи сред стационарните спринклери са тези със струйни глави. Единственият подвижен елемент на струйните глави са изскачащите под напора на водната струя тръби, наречени райзери. След като подаваната към райзерите вода бъде спряна, с намаляване на налягането на водната струя, тръбата се прибира обратно в кутията си.

Най-често райзерите се монтират в кутии, вкопани в земята. Предлаганото разнообразие от размери струйни глави дава широки възможности за избор на най-подходящия модел.
Освен от подходящо средство за контрол,


 

съвременната автоматизирана система за поливане
се нуждае и от правилно оразмерени изпълнителни механизми - най-често електромагнитни клапани, които определят работата на разпръсквачите. Важен елемент от системите за автоматично управление са и различни видове сензори, подпомагащи ефективното й функциониране.

Поливните системи обикновено са разделени на сектори или кръгове. С контролера може да се задава различна водна норма в зависимост от сезона и да се управляват отделните сектори на системата независимо един от друг. Ефективността на поливната система се подобрява, ако към структурата на системата е включен датчик за влага на почвата.

По този начин се избягва включването на разпръсквачите, когато вали. Новото поколение контролери за поливни системи са лесно програмируеми, а някои от тях могат да се управляват дистанционно през интернет.

Алтернативно решение за автоматизацията на поливната система е използването на таймери, които са максимално опростени за работа, а за настройката им е достатъчно само да се зададе времето за начало и край на поливането.

Електромагнитните клапани са базов елемент от всяка автоматична поливна система. В зависимост от подадения от контролера управляващ сигнал, електромагнитните клапани регулират работата на разпръсквачите.

Обикновено се захранват с напрежение от 24 волта. Основната им функция е да контролират дебита на подаваната вода към разпръсквачите в зависимост от зададения режим, поради което се монтират във всяка поливна зона. Като правило се поставят на групи от по 3 до 5 броя в обща кутия.

За да се избегне включването на автоматичните разпръсквачи, когато почвата е достатъчно влажна или по време на дъжд, в системата за автоматично поливане могат да се интегрират и датчици за влага и дъжд.

Датчиците или сензорите за влага се приемат като идеално допълнение към поливната система с вграден таймер, тъй като настройват водната норма в зависимост от дневните нужди на градината и на тревната площ.

Могат да се използват и сензори за дъжд, които отчитат реално падналия обем вода, което позволява да се определи много точно времето за следващото поливане. На пазара се предлагат и датчици за слънчева светлина, които изчисляват загубата на вода от изпарение и автоматично пренастройват количеството. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Разпръсквачи серия 5000 Plus на Rain Bird

Любителите на добре поддържания райграс имат възможност да подновят оборудването си с нови роторни разпръсквачи на Rain Bird, съобщиха от фирма Дитек, официалeн представител на американската компания у нас. Серията 5000 Plus е предназначена за поливни площи с малки и средни размери - от 7,6 до 15,2 м.

Разпръсквачи за поливни системи

Сърцето на всяка поливна система е негово величество разпръсквачът. Колкото и добре да сте организирали и автоматизирали системата, осигуряваща животворна влага за вашата градина или поляна, сбъркате ли с разпръсквача, можете да започнете отново.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top