Съвременни системи за периметрова охрана

брой 1/2020 / Техническа статия / Сигурност

  • Съвременни системи за периметрова охрана
  • Съвременни системи за периметрова охрана
  • Съвременни системи за периметрова охрана

Техническа статия

 

Съвременните системи за периметрова охрана съчетават физически средства за сигурност и контрол на достъпа с модерни технологии, които допълват и подсилват функционалността им, улесняват управлението и гарантират надеждната им работа. Благодарение на последните достижения при сензорите, камерите за видеонаблюдение и софтуера за сигурност в комбинация с иновации като изкуствен интелект и машинно обучение, периметровата охрана продължава да е сред най-търсените решения за осигуряване безопасността на различни търговски, обществени, институционални и индустриални обекти.

Основният принцип при изграждането на такива системи е създаването на т. нар. концентрични кръгове на защита около входа на обекта или ценните зони/активи в него. Обикновено това включва организацията на няколко нива на защита, обезпечени от различни технологични решения, а целта е да се отклони, регистрира, забави и/или предотврати достъпът на злонамерени лица.

В допълнение към физическата ограда на един обект, периметровата охранителна система може да включва още електрическа ограда, камери за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа с ключ, биометрична активация, въвеждане на код или четец за карти, микровълнови, сеизмични, вибрационни или други типове датчици, бариери, аларми и други елементи според изискванията на приложението.

Микровълнови сензори и бариери

Микровълновите датчици, познати още като радари, радиочестотни или Доплерови сензори, могат да регистрират ходещи, тичащи или пълзящи хора в периметъра на системата. Те са подходящи за осигуряването на отворени площи, портали и входни врати, стенни и покривни сградни зони в плоска равнина. Тези устройства са високоустойчиви на фалшиво задействане, тъй като не се повлияват от вибрации, атмосферни влияния или екстремни температури.

Микровълновите сензори създават електромагнитен модел на детекция между предавателя и приемника, който функционира като невидима бариера срещу неразрешен достъп. Когато злонамерено лице навлезе в зоната на детекция, сензорът оценява промяната в електромагнитния модел и алармира системата, ако размерът, плътността и скоростта на обекта съответстват на предварително зададените шаблони. Микровълновите датчици се предлагат или като устройства с отделен предавател и приемник или като моностатични приемо-предаватели.

В периметровата охрана масово се използват и микровълнови бариери, които функционират на подобен принцип и се използват като първа линия или самостоятелно средство за ограничаване на нерегламентиран достъп.


Други популярни типове сензори

Неизменна част от почти всяка система за периметрова охрана са обемните датчици или сензорите за движение, които регистрират движещите се обекти в обхвата на устройството посредством инфрачервени лъчи. Системата може да бъде активна (излъчва източник на енергия за улесняване на откриването) или пасивна (ограничена до изпращането на аларма, когато има промяна в температурата или движение в обхвата на датчика).

На подвижните огради (телени или от мрежа) за периметрова охрана в много обекти се монтират и т. нар. микрофонни сензори за смущения. Те функционират с помощта на кабел, който опасва цялата ограда. При опит за катерене върху оградата или нейното срязване кабелът действа като микрофон, който изпраща звук към контролната система.

Често в системите за периметрова охрана се използват и датчици за електростатични смущения в полето на действие. Те създават електромагнитно поле с помощта на проводници и заземяване, а присъствието на нежелан обект в обхвата се регистрира чрез детекция на промяна в полето. Популярно решение са и сеизмичните датчици, които засичат вибрации в работния обхват на устройството и задействат аларма. Целта им е да установят наличието на вибрации с различен произход, например при пробиване на дупка в стената на сградата или друг опит за нарушаване целостта на стоманени или бетонни конструкции.

Присъствието на злонамерено лице в периметъра на системата може да бъде засечено и чрез оптичен кабел, опасващ цялата ограда или стена на сградата, както и чрез т. нар. наземни радарни системи. Те са базирани на радари, които засичат хора или автомобили на разстояние до 700 или 1500 м в зависимост от мащаба и обхвата. Последните са подходящи за големи индустриални обекти, обградени от обширни полета и празни пространства с отворен достъп, които е трудно да бъдат обезопасени чрез други способи.
Вибрационни датчици

Датчиците за вибрации в периметровата охрана разчитат на софтуерен анализ на вибрациите, които се регистрират по оградата, обект на наблюдение. За целта може да се използва меден проводник или оптичен кабел. Софтуерът е способен прецизно да прецени дали източникът на вибрациите е нарушител, който се опитва да се изкачи по оградата или да наруши целостта й, животно, вятър, дъжд или друго естествено атмосферно явление. Обикновено чувствителността на вибрационните сензори се настройва така, че да се сведат до минимум фалшивите задействания.

Популярно решение са и т. нар. точкови вибрационни датчици, които се монтират на врати, прозорци и други възможни входни точки на обекта. Те са безжични и се активират при необичайно движение на вратите и прозорците в активен режим на охрана. В резултат се задейства аларма.

 

Електрически огради

Електрическата ограда инициира регулирани електрически импулси, които причиняват неприятен или болезнен електрически шок на всеки, който стои на земята и докосне електрифицираната жица. Електрифицираната ограда трябва да бъде изолирана от земята и не може да бъде монтирана директно към дървени или метални стълбове. Обикновено се опъва между отделни стълбове, защитени с пластмасови или порцеланови изолатори.

Оградата може да е интерфейсно свързана с алармената система на обекта, системата за контрол на достъпа или други решения за сигурност. Когато са с голяма дължина, електрическите огради често включват софтуер за конфигуриране и управление на отделните им зони, които могат да бъдат организирани с различни нива на сигурност.


 

Видеонаблюдение

Системите за видеонаблюдение са традиционен елемент от решенията за периметрова охрана. При тях даден брой видеокамери се монтират в определена конфигурация в ключови точки около охранявания обект. Съвременните технологии в областта включват интелигентни функции за видеоанализ, които позволяват прецизна обработка на заснетите изображения или видеозаписи, разпознаване на лица и символи (например номера на автомобили) и др.

В допълнение, потокът видеоинформация може да бъде съхраняван и визуализиран локално или отдалечено в зависимост от конфигурацията, функциите и изискванията на системата. В периметровата охрана се използват както аналогови, така и цифрови (IP) камери, термокамери, както и моторизирани камери тип PTZ (Pan-Tilt-Zoom), които могат да се завъртат по хоризонтална и вертикална ос в ръчен или автоматичен режим.

Термовизионните камери са подходящи за зони, които се характеризират с периоди на тотална липса на светлина/осветление. Те заснемат изображение на топлинната радиация на обекта, независимо дали в обхвата им попада жив човек или неодушевен предмет.
При проектиране на система за видеонаблюдение на даден обект като част от решението му за периметрова охрана е важно да се предвиди пълна видимост на всички зони, като се избягват "мъртвите" точки (които не попадат в обсега на нито една камера или датчик).


Иновации

Технологичната еволюция при средствата за сигурност води до навлизането на иновации като изкуствения интелект (AI), машинното обучение, интелигентните алгоритми за анализ на данни, обработка на сигнали и др. в решенията за периметрова охрана. Същевременно, непрекъснато се усъвършенстват и хардуерните компоненти на системите, увеличават се процесорната им мощ, капацитетът им за съхранение, както и технологичните възможности за комуникация. Така съвременните системи за сигурност могат интелигентно да отличават реалните рискове от фалшивите потенциални аларми, гарантирайки оптималната безопасност на обекта.

Сред водещите тенденции при средствата за периметрова охрана са подсилването на функционалността им чрез умни инструменти за видеоанализ, осигуряването на по-големи периметри с един контролер, както и интегрирането на вторични източници на информация за видеоверификация като интелигентни камери за видеонаблюдение и дронове. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Технологични решения за платени паркингиТехническа статия

Технологични решения за платени паркинги

Системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг.

Видеодомофонни системиТехническа статия

Видеодомофонни системи

Видеодомофоните са сред последните иновации в сегмента на сградната сигурност и контрола на достъпа. Технологията е базирана на комбинация от класическите гласови системи с видеокамери за допълнително информационно обезпечаване на процеса по идентификация и комуникация. Разширени възможности се разкриват чрез интегриране на решенията от ново поколение с цялостни платформи за домашна и сградна автоматизация, както и с персонални мобилни устройства като таблети и смартфони.

Интелигентни технологии за видеонаблюдениеТехническа статия

Интелигентни технологии за видеонаблюдение

От традиционно решение в сферата на сигурността, усъвършенстваните технологии за обработка и анализ на разнородни масиви от информация надграждат функционалността на съвременните системи за видеонаблюдение до мощен маркетингов инструмент, който носи огромни ползи и за бизнеса.

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency SofiaИнтервю

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency Sofia

Материалът под формата на интервю със специалистите, работили по високотехнологичните сградни инсталации на новооткрития хотел Hyatt Regency Sofia, представя решенията, обезпечаващи функционирането на сградата – системите за автоматизация и управление на електроинсталациите и енергийната ефективност, внедрените иновации в областта на осветлението, отоплението, вентилацията и климатизацията и нововъведенията при системите за сигурност.

Сградна автоматизация в лечебни и здравни заведенияТехническа статия

Сградна автоматизация в лечебни и здравни заведения

Системите за сградна автоматизация (BAS) са неизменна част от модерните болнични и здравни заведения по цял свят. В допълнение към стандартните си функции, тези платформи притежават и богат асортимент от допълнителни възможности. Сред тях са инструменти за енергийна ефективност, поддържане на оптимален комфорт за пациентите и персонала и др.

Мрежови видеорекордери (NVR)Техническа статия

Мрежови видеорекордери (NVR)

Мрежовите видеорекордери (Network video recorder, NVR) са специализирани системи, използвани все по-често в сградните решения за сигурност и видеонаблюдение поради множеството им предимства в сравнение с популярните дигитални видеорекордери (DVR).

Мрежовите видеорекордери се отличават от DVR системите основно по това, че входящият сигнал постъпва чрез мрежова връзка вместо посредством директна връзка към карта или тунер за видеозапис.

Системи за управление на опасноститеТехническа статия

Системи за управление на опасностите

С нарастващата автоматизация на сградните системи и услуги и тяхното масово консолидиране в единни платформи за сграден мениджмънт все по-популярни стават комбинираните решения за контрол на рисковете, познати като системи за управление на опасностите (Danger management systems, DMS)

Системи за контрол на достъпа за пешеходциТехническа статия

Системи за контрол на достъпа за пешеходци

Системите за контрол на достъпа на пешеходци са популярно решение за обезпечаване на сигурността на различни по тип и приложение обекти.

Освен за ограничаване на физическия достъп, тези автоматизирани системи служат и за управление на човекопотока, организация на посещаемостта и мониторинг на работните графици на служителите.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top