Съвременни технологии за покривни изолации

15.07.2014, Брой 3/2014 / Техническа статия / Енергийна ефективност

  • Съвременни технологии за покривни изолации
  • Съвременни технологии за покривни изолации
  • Съвременни технологии за покривни изолации
  • Съвременни технологии за покривни изолации

Техническа статия

 

Най-важното условие за намаляване на топлинните загуби на една сграда е повишаването на топлоизолационните качества на нейната обвивка. Това на практика се постига с внедряване на енергийно ефективни строителни материали и технологии.

Полагането на материали за топлоизолация на покриви е сравнително лесно и не изисква толкова сериозни финансови вложения в сравнение с очакваните ползи. Периодът на възвръщаемост на инвестициите е кратък, особено в студените месеци.

Функции и характеристики на покривната изолация
25 до 30% от топлинните загуби на една сграда могат да са вследствие на неефективна покривна изолация. Освен свеждане на тези загуби до минимум, покривните покрития имат и няколко други основни функции: хидрозащита на сградата, защита срещу природни влияния, пожарозащита.

За да изпълнява функцията на ефективно покривно покритие, изолацията трябва да разполага с дадени строително-физически качества. Сред тях са добрата хидроизолация - водонепропускливост, слабо водопоглъщане, мразоустойчивост, възможност за безпрепятствено оттичане на водата и топлоизолация - защита срещу студ и топлина, срещу прегряване от слънчевите лъчи, отразяване на преките слънчеви лъчи, мерки срещу кондензация на влага.

В допълнение, покривната изолация трябва да осигурява добра ветроустойчивост (сигурност срещу силни ветрове, защита от откъсване, повдигане и отнасяне на части от покривката), както и ефективна звукоизолация (защита срещу външен шум на обитаваните части на покрива и срещу ударен шум от дъжд, градушка, силни ветрове).

Други качества на добрата покривна изолация са здравина, сигурност и дълъг експлоатационен цикъл, както и лесна и удобна технология на изпълнение. Покривните покрития трябва да предполагат ниски разходи за изпълнение и поддръжка и да позволяват естетическо изпълнение за всякакви видове покриви.
Видове покриви
Съществуват два основни вида покриви в зависимост от конструкцията: скатни (наклонени) и плоски (с наклон, по-малък от 10-12%). Плоските покриви позволяват различна функционалност на покривните пространства - покрив-тераса, покрив-паркинг, зелен покрив и др.

Друго разделение на покривите е в зависимост от тяхната използваемост. Те могат да се считат за използваеми, когато има обитаеми помещения в подпокривното пространство, а за неизползваеми - когато пространството под покрива не е предвидено за обитаване.

В зависимост от възможността за преминаване по покрива се обуславят такива с ограничено преминаване и със стандартно преминаване на хора. Съществува и категоризация на покривите на топли и студени. Топли са покривите, при които пространството под покривната конструкция е отопляемо (обитаемо).

При топлия покрив основната топлоизолация обикновено се поставя над плочата с пароизолация на тавана и непосредствено под хидроизолацията, за да се осигури за основната покривна конструкция температура, близка до тази във вътрешността на сградата.

При студения покрив покривната конструкция се намира над неотопляемо пространство, а топлоизолацията се поставя непосредствено под плочата на тавана. Оставя се вентилируемо пространство. В този случай покривната конструкция има различна температура от вътрешността на сградата.

Избор на материали
Ефективната топлоизолация подобрява енергийната ефективност и топлинния комфорт в сградата. При избора на материали за покривна изолация се отчита факторът “икономична дебелина”. Това е дебелината на изолацията, която осигурява най-голямо енергоспестяване при най-ниски финансови вложения.

Тя зависи от множество условия: климата, топлинните характеристики на материала, стойността му, разходите за полагане, цената на енергията и др. Максималните нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване на покриви, тавански плочи при неотопляеми тавани, подове над проходи и други открити пространства, граничещи с външния въздух, e Кмакс (W/m3 °С) = 0,30.

Съществуват различни видове материали, подходящи за изолация на покриви. Най-важната характеристика на покривните изолационни материали е способността им да задържат въздуха. Изборът се определя от качества като ниска топлопроводимост, експлоатационна температурна гъвкавост, оптимално разпределение на топлината в материала и оптимална плътност.

Други важни изисквания са ниска възпламеняемост, достатъчна якост, водонепроницаемост и паронепроницаемост, добра устойчивост във времето и химическа устойчивост. Най-важно изискване с оглед човешкия фактор е безопасността за здравето.


 

Съвременни материали и технологии за покривна топлоизолация
Постоянно се търсят нови материали и технологии за покривна изолация, които да осигуряват оптимална енергийна ефективност на сградите и улеснено полагане. Следва кратко описание на някои от масово използваните материали и технологии в съвремието ни.

Минералната вата е естествен, силен и гъвкав изолационен материал. Уникалните й характеристики я правят подходяща за много приложения, включително топлинна изолация, шумов и вибрационен контрол. Стъклената вата се произвежда от пясък, разреждащи вещества и рециклирани продукти, които се топят при 1100 °C. Продуктите от минерална и стъклена вата се предлагат като рула, дюшечета, полутвърди и твърди панели, и осигуряват гъвкаво и лесно полагане.

Често прилагано решение е полистиролът - органичен изолационен материал от групата на пенопластите. Този материал е възпламеним и следователно трябва да се покрие от всички страни с огнеустойчиви материали. Предлага се във вид на платна и блокове с различни размери и дебелина.

Екструдираният полистирол е със сравнително ниска водна абсорбция (0,15 - 0,30%), коефициент на топлопроводимост от 0,025 - 0,029 W/mK и якост на натиск от 0,25 - 0,40 MPa за 10% деформация. Експандираният полистирол (стиропор) е с капацитет на водна абсорбция от 1,5 - 2,5%, коефициент на топлопроводимост от 0,032 - 0,037 W/mK и якост на натиск от 0,1 - 0,20 Mpa за 10% деформация. Пенополиуретанът е с ниска пропускливост на влага, ниска плътност и с добра устойчивост на масла и химикали. Той се предлага във форма на платна, плочи, блокове, готови панели и слоести панели.

Експандираният перлит е с малка насипна плътност 80 - 100 kg/m3, топлопроводимост от 0,03 - 0,04 W/mK и хомогенна гранулометрия. Той се използва основно за изработване на топлоизолационен перлитобетон. Предлага се широка гама топлоизолационни мазилки на базата на експандиран перлит, цимент, вар или гипс.

На основата на материала перлит се разработват и редица нови екологични топлоизолационни материали. Перлитът е не само добър топло- и звукоизолационен материал, но също така огнеустойчив и лесен за употреба, което го прави подходящ за широк спектър от приложения.

Покривна хидроизолация
Ефективната хидроизолация е важно условие за безпроблемната и комфортна експлоатация на всяка сграда. В наши дни на пазара се предлагат множество материали и технологии за покривна хидроизолация, които се отличават с различни качества и предимства.

Хидроизолационните битумни мембрани от атактен полипропилен (APP) са сравнително пластични и гъвкави в широки температурни амплитуди, а това ги прави лесни за полагане и приложими за покривни конструкции, изискващи висока устойчивост на топлина, UV лъчи и стареене.

Подходящи са за полагане като финишен слой. Устойчивостта и животът на мембраните могат да бъдат повишени със защитно минерално покритие или акрилна/алуминиева боя.

Хидроизолационните битумни мембрани на основата на стирен бутадиен стирен (SBS) са лесно огъваеми и в този смисъл - подходящи за покривна хидроизолация в студени климатични зони. Задължително условие е покриването им с минерална посипка и/или слой тежка посипка (например чакъл) с цел предпазване от негативното влияние на UV лъчите.

PVC мембраните са друго често прилагано решение. Те са много леки и позволяват бърз и лесен монтаж, разполагат с добра устойчивост на механични и атмосферни влияния при температури от -35о до +110 оС. Мембраните са приложими за всякакви типове покриви и са силно устойчиви на UV лъчи и възпламеняване. В допълнение, те осигуряват висока паропропускливост и дълъг експлоатационен период.

Полиуретановите покривни хидроизолации предлагат и висока степен на топлоизолация. Подходящи са за нови сгради и реновиране на стари. Те са силно устойчиви на температурни колебания и климатични влияния. Бързото им и икономично полагане ги прави предпочитана технология за покривна изолация. Друго предимство е високата устойчивост на гниене и стареене.

След полагането на полиуретана се нанася защитен слой против ултравиолетови лъчи от широка гама продукти, сертифицирани за UV защита на изолационни покрития.

Полагане на покривна изолация
Качеството на покривната изолация до голяма степен зависи от характеристиките на използвания материал и прилаганата технология. При плоските покриви с възможност за преминаване на хора, често срещани в градски условия, върху таванната конструкция се полага избраната преграда за влага.

Следва полагане на топлоизолацията и хидроизолационния слой, съобразени с конструктивните особености и изискванията на приложението. Следва слой армиран бетон, върху който се полага хидроизолационната мембрана.

За да се осигури възможност за ходене по покривното пространство, се използват различни видове плочи, под които се полага специална подложка, а върху тях се излива бетонова замазка. В повечето случаи при плоски покриви е необходимо да се предвиди допълнителен наклон на бетонната плоча над термоизолацията за гарантиране на оттичането на вода от хидроизолационната мембрана във водостоците.

В общия случай видът, дебелината и последователността на слоевете, както и техниките за монтаж, се определят от проектанта в зависимост от употребата и експлоатацията на покрива. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Ефективност на системи за гореща водаТехническа статия

Ефективност на системи за гореща вода

Подгряването на вода води до значителна консумация на електроенергия във всички домакинства. Все още обаче технологиите за получаване на гореща вода не са оптимизирани от гледна точка на енергоспестяването.

Енергийна ефективност във водоснабдяванетоТехническа статия

Енергийна ефективност във водоснабдяването

Осигуряването на надеждно водоснабдяване е процес, който изисква много енергия за водовземане, пренос, пречистване, разпределение и съхранение на питейната вода. Проучванията показват, че около 80% от енергията във водния сектор се изразходва за изпомпване, разпространение и пречистване на питейни и отпадъчни води.

Свързани сензори за енергийна ефективностТехническа статия

Свързани сензори за енергийна ефективност

Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.

Пестене на вода в обществени сградиТехническа статия

Пестене на вода в обществени сгради

Обществените сгради могат да бъдат разделени на следните категории: офис сгради, болници, хотели и общежития, административни, спортни комплекси и търговски сгради. Един от най-добрите подходи за определяне на подходящи мерки за пестене на вода в тях е да се състави план и да се създаде еталон, спрямо който мерките да се оценяват и приоритизират.

Отразителна изолацияТехническа статия

Отразителна изолация

Системите за отразителна изолация включват слой от алуминиево фолио и се използват за блокиране на отразената топлина. Тяхната ефективност зависи от свойствата на отделните слоеве на системата, като в зависимост от приложенията се предлагат и различни конфигурации.

Решенията на Вебер гарантират ефективна топлоизолация през целия експлоатационен живот на сградата

Едно от най-новите решения, които предлагаме на българския пазар, е иновативната топлоизолационна система weber.therm Ultra Clima.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top