Съвременните системи за газсигнализация притежават богати функционални характеристики и възможности за комуникация

18.11.2014, Брой 5/2014 / Техническа статия / Сигурност

  • Съвременните системи за газсигнализация притежават богати функционални характеристики и възможности за комуникация

Техническа статия

 

SEITRON SPA проектира и произвежда газдетектори за битови и индустриални приложения от повече от тридесет години. В началото производството е насочено към газдетектори за предупреждение при изтичане на газ - пропан-бутан и метан със звукова сигнализация.

Постепенно повишаващите се изисквания и нарастване броя на потребителите на газ налага разширяване на обхвата на приложение и усъвършенстване на битовите газдетекторни системи.

Съвременните системи могат да измерват нивата на концентрация на различни газове чрез трансмитери за метан, пропан бутан, CO, бензинови пари и в зависимост от това да сигнализират и/или задействат различни изпълнителни механизми като включване на вентилация, затваряне на вентилационни клапи, спиране на подаване на газ чрез електромагнитни вентили, изключване на централното електрозахранване на контролираната среда и др.

Системите могат да бъдат асемблирани по различи начини в зависимост от вида на газа, брой на трансмитерите, предназначение на контролираната среда (котелно помещение, подземен паркинг, акумулаторно помещение, индустриално производство за битови нужди и др.)

Битовите газдетекторни системи намират приложение най-често в малки котелни помещения, локални отоплителни или БГВ инсталации с монтирани апартаментни котли на метан или пропан-бутан и кухненски помещения с газови готварски уреди.
Газсигнализаторите за битови нужди комбинират в себе си звукова аларма за предупреждение и задействане на електромагнитен вентил за спиране на газоподаването при наличие на концентрация на газ от 5 до 20% от Д.Е.Г.

За битови или малки индустриални приложения с до 4 датчика е подходяща системата Fourgate с две нива на задействане, състояща се от напълно програмируема според нуждите на помещението централа, за вграждане в табло извън контролираната зона.

Системата може да задейства четири вентилатора и четири сирени за светлинна и звукова аларма във всяка една от зоните, които контролира, и да спре централното газоподаване за инсталации на метан и пропан бутан.


 

Понастоящем индустриалните газдетекторни системи позволяват връзка между централно звено с множество и различни периферни устройства (газови трансмитери) на големи разстояния. Централно звено с BMS система или отделен компютър със специализиран софтуер, чрез който във всеки един момент може да се провери моментното състояние на всеки трансмитер, типът на газа, ниво на концентрацията, състоянието на централното звено.

Например централната Multigate система на SEITRON SPA е базирана на S-bus комуникационен протокол и позволява връзка на системата с компютър или допълнителен информационен дисплей, които могат да бъдат монтирани в отделно помещение за мониторинг, където може да се осъществява визуален контрол и следене на системата.

Има възможност за свързване до 32 броя трансмитери с електрохимичен сензор за газ на разстояние до 1000 м чрез комуникация RS485. В зависимост от предназначението на обектите, където ще се монтират, те могат да бъдат с висока степен на защита (взривозащитени) или стандартно изпълнение. Допълнителна батерия защитава системата от внезапно спиране на електрозахранването.

инж. Юлиян Фурлански, КАРАНА 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Високо качество и надеждност в ОВК решенията от Карана ООДФирмена статия

Високо качество и надеждност в ОВК решенията от Карана ООД

Карана ООД работи интензивно като професионален изпълнител и доставчик на оборудване по част Отопление, Вентилация и Газоснабдяване на битови и индустриални обекти. Комплексна УслугаФирмата предлага на своите клиенти комплексна услуга, като започва от първоначално консултиране на клиента в посока избор на най-оптималния за него вариант на инсталация, проектиране, изграждане и узаконяване на разработените проекти и инсталации.

Карана: Високоефективната концепция Bio4Heating осигурява отопление на промишлени сградиПроекти, реализации

Карана: Високоефективната концепция Bio4Heating осигурява отопление на промишлени сгради

“Bio4Heating” предлага голяма гама от топловъздушни апарати на твърдо гориво с различна мощност, дебит и напор на горещия въздух и ефективност >85%. Всеки апарат се асемблира в зависимост от конкретните нужди на помещението и вида на използваното гориво, дърва и техните деривати (пелети, чипс, дървени стърготини, брикети), костилки, слънчогледови люспи, както и в зависимост от степента на автоматизация на подаване на горивото.

Промишлени сградни инсталации

В продължение на темата за най-съвременните технологии и решения, намиращи приложение в изграждането на индустриални помещения, списанието за сградни системи, оборудване и инструменти - ТД Инсталации, представя коментари на фирмите Карана, КИС Клима и Ховал.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top