Съвременно полево оборудване за BMS системи

22.11.2016, Брой 5/2016 / Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Съвременно полево оборудване за BMS системи
  • Съвременно полево оборудване за BMS системи
  • Съвременно полево оборудване за BMS системи

Техническа статия

 

Търсенето на системи за сграден мениджмънт (BMS) и сградна автоматизация (BAS) значително нарасна през последното десетилетие поради нуждата от интеграция на отделните инсталации в домовете и сградите в единна платформа, която позволява лесно и удобно управление.

Ключови ползи от внедряването на BMS технологии са повишаването на енергийната ефективност на обектите, значителното редуциране на въглеродния им отпечатък, възможностите за събиране, архивиране и управление на данни от всички системи в сградите и др.

Водещи на пазара са цялостните решения за автоматизация, достатъчно гъвкави и мащабируеми, че да посрещнат потребностите на всякакъв тип обекти. Тези решения са изградени от широка гама продукти, предназначени за всички видове приложения в сградния мениджмънт - ОВК и стаен контрол, управление на осветлението, щорите, електрообзавеждането, системи за сигурност, контрол на достъпа, пожароизвестяване и др.

Съвременните BMS системи са йерархично изградени на няколко нива, най-често три. Те включват: полево оборудване; контролни устройства и средства за автоматизация; мениджмънт платформи. Разпределеният характер на тези интелигентни технологии им позволява да работят еднакво ефективно както като самостоятелни системи, така и като единно решение за автоматизация и контрол.

BMS системи в интелигентните сгради
В наши дни ОВК оборудването, термостатите и другите типове стайни контролери, контролируемото осветление, системите за сигурност и контрол на достъпа и много други решения от портфолиото продукти за сграден мениджмънт са се превърнали от луксозни стоки в достъпни артикули, намиращи място в почти всеки съвременен дом.

В резултат, производителите и търговците на такъв тип оборудване залагат на добавената стойност, която при повечето модерни системи се състои в интелигентна функционалност. Собствениците и мениджърите на жилищни, публични, офисни, търговски и индустриални обекти търсят не просто технологии, посредством които да контролират инсталациите в съответната сграда, а цялостни решения, които да им позволяват да оптимизират управлението. Модерните BAS системи са


› Рекламаключът към интелигентно управление
което включва съдействие при вземането на оперативни и стратегически решения, базирани на информация в реално време за работата на интегрираните в платформата системи, разкриване на потенциал за повишаване на енергийната ефективност и реализиране на икономии на ресурси и т. н.

Посредством данните от полевото оборудване и безпроблемната комуникация между системните компоненти на всички йерархични нива, BMS системите позволяват извеждане на справки за тенденциите в поведението на системите в хронологичен план, задаване на аларми, създаване на графици за включване/изключване на определени инсталации, акаунти с различни права на достъп до данни и контролни инструменти за различните нива на обслужващия обекта персонал, уеб-базиран отдалечен достъп до платформата, както и такъв посредством мобилно приложение и др.

Основно предимство на съвременните BMS системи е поддръжката на множество протоколи за комуникация, включително BACnet (за нивата на мениджмънт и автоматизация); LonWorks и KNX (мрежова комуникация на ниво стая и разпределени вторични процеси), Modbus, OPC, както и редица други интерфейси, чрез които платформата може да се свърже към полево оборудване и устройства от трети страни.

Решения за гъвкаво свързване на полево оборудване
Благодарение на I/O модулите, или т. нар. входно-изходни устройства, системите за сграден мениджмънт разполагат с интерфейс за комуникация с полеви устройства и оборудване от различни производители, включително ОВК уреди, осветление, контрол на щори, изпълнителни механизми, сензори, вентили, термостати, честотни преобразуватели и др.

I/O модулите позволяват лесно, бързо и изгодно разширяване функционалността на BMS системите, обхващайки всички възможни приложения и достъпни на пазара технологии. Големите производители на глобалния пазар на решения за сграден мениджмънт и автоматизация предлагат изчерпателни портфолиа от продукти, посредством които могат да бъдат изградени изключително комплексни BMS системи за мащабни обекти (например хотели, молове и офис сгради), както и такива за интелигентния дом. Входно-изходните устройства се използват за интегриране в BMS системата на полево оборудване и компоненти от трети страни.
I/O модулите осигуряват комуникация
между BMS платформата и оборудването на полево йерархично ниво, сензорите, изпълнителните механизми и т. н. Входно-изходните устройства са свързани към програмируеми и конфигурируеми модулни станции за автоматизирано управление чрез специална шина и могат да бъдат свързвани помежду си в различни конфигурации за конкретни приложения.

Достъпна е широка гама от I/O модули, позволяваща свързването на специфични решения за измерване, сигнализиране, контрол, мониторинг, броене, позициониране и т. н. Обикновено модулите разполагат с LED индикация и/или LCD дисплей, които показват статуса на платформата и на съответното полево устройство, а някои са оборудвани и с контролни системи за ръчно или аварийно управление.

I/O модулните системи типично позволяват свързване към DIN шина и са оптимизирани за монтаж в табла, като правят възможно изграждането на разпределени, децентрализирани, отдалечени модулни инсталации.

Предимства на входно-изходните системи за свързване на полево оборудване
Модулните I/O системи в BMS платформите могат да бъдат оптимизирани за комуникация с определен тип полево оборудване, например ОВК контролери, сензори, изпълнителни устройства и др.

Типично модулите разполагат с вградени функции за диагностика и позволяват интегрирането на устройства от други производители като Modbus-съвместимо оборудване, M-Bus метри, честотни преобразуватели и т. н. Съвременните решения в областта позволяват изключително бързо свързване на полевото устройство благодарение на специална технология за улеснено присъединяване.

Така по икономичен начин една основна платформа може да бъде надграждана в различни персонализирани и децентрализирани конфигурации със специфична функционалност за конкретни приложения в зависимост от набора полеви устройства и разширителни модули, които са свързани към платформата - помпи, климатични уредби, топломери, честотни задвижвания, датчици, вентили и др.

Когато към основната BMS система се свържат на полево ниво например помпи, платформата улеснява разширяването на архитектурата и със съответните измервателни и контролни устройства, като след свързването им може да предоставя информация към мениджмънт станцията за мощността, скоростта, статуса на помпеното оборудване, да позволи отдалечено управление, задаване на различни програми и режими на работа и т. н.

Полево оборудване за стайна автоматизация
Съвременните модулни BMS платформи са предназначени да осигуряват оптимален комфорт в помещенията и сградите чрез прецизна настройка на отделните системи и параметри на микроклимата и средата като температура, влажност, осветеност и др.

На полево ниво в системите за сграден мениджмънт могат да бъдат гъвкаво интегрирани широка гама компактни и модулни стайни контролери, термостати и сензори, подходящи както за самостоятелна, така и за мрежова експлоатация. Тези решения позволяват фин контрол и детайлен мониторинг на условията в дадено помещение, като същевременно гарантират оптимална енергийна ефективност на работещите инсталации.


 

Лесен и интуитивен контрол на ОВК, осветление и щори
Модулният дизайн на съвременните BMS системи комбинира възможности за контрол на отопление, вентилация и климатизация, осветление, щори и други посредством един-единствен стаен контролер.

Комуникацията между контролера, полевото оборудване и BMS платформата типично се осъществява чрез стандартизиран протокол от типа на LonWorks или KNX, което позволява разширяване на системата и с други полеви устройства от различни производители, поддържащи съответния комуникационен стандарт.

Така системата за стайна автоматизация може да бъде лесно надградена и разширена, както и адаптирана към други приложения на даденото помещение/сграда.

Лесният контрол на полевото оборудване, присъединено към BMS платформата, се осигурява от специален приложен софтуер, който позволява създаване и зареждане на контролни програми за различните помещения или зони в сградата.
Производителите на BMS системи и компоненти за

изграждане на цялостни платформи
за сградна/стайна автоматизация обикновено поддържат и предоставят за ползване на потребителите изчерпателни библиотеки с програми и приложения, улесняващи управлението посредством един контролер на различни типове обекти и системи, включващи съответното полево оборудване.

Основни предимства на управлението на сградните системи и инсталации с един контролер е разходната ефективност, пестенето на пространство, удобството за потребителя, както и елиминирането на нуждата от физическо придвижване между два отделни контролера в сградата.

Входно-изходните архитектури и разширените възможности за монтаж на такива универсални контролери ги правят подходящи за разполагане в близост или върху самото полево устройство, за мащабиране и разширяване на функционалността в зависимост от изискванията на приложението.

Приложения на BMS системите с I/O модулни системи
Съвременните системи за сграден мениджмънт с I/O архитектури обикновено разполагат с набор от предварително дефинирани, достъпни за сваляне от уебсайта на производителя приложения, както и с възможности за изграждане на индивидуални конфигурации с желаното полево оборудване.

Това прави подобни платформи изключително гъвкави и подходящи за имплементиране на интелигентна автоматизация в почти всякакъв тип обекти. Стандартните приложения на жилищните BMS платформи например могат да включват свързване и управление на вентилаторни конвектори, радиатори, охлаждащи тавани и интегрирани приложения като осветление и щори; музика и осветление; гейминг дейности, музика и осветление и др.

Благодарение на това, че използваните за тези конфигурации полеви устройства са предимно стандартни, предварително зададените програми в платформата могат да бъдат адаптирани лесно към конкретното приложение посредством дребни промени в настройките само на няколко параметъра.

Интеграция на ниво полево оборудване
BMS системите обикновено позволяват лесно и разходно-ефективно интегриране на оборудване и системи от други производители както на полево ниво, така и на нива автоматизация и мениджмънт. Модулната и отворена системна стратегия позволява тази интеграция да бъде базирана на функционалните и бюджетни изисквания на търсеното решение.

Безпроблемната интеграция на оборудване и системи от трети страни е възможна и благодарение на поддръжката на всички необходими и международно признати стандарти и протоколи в областта на автоматизацията и сградния мениджмънт. Разграничаването на три йерархични нива в BMS платформата е свързано и с изпълнението на различни задачи на всяко ниво, които са асоциирани със съответните изисквания по отношение на комуникацията с необходимите външни системи и оборудване.

Интеграцията на полево оборудване в BMS системите може да бъде извършена както посредством аналогови и цифрови входове и изходи, така и чрез базирани на микропроцесор модули, като присъединеното на полево ниво оборудване към платформата в последствие може да бъде прехвърлено към нивата на автоматизация и/или мениджмънт в зависимост от задачите, които е необходимо да бъдат извършени в рамките на приложението.

Микропроцесорните I/O модули служат за свързване на желаните полеви устройства от друг производител чрез интерфейсните стандарти RS-232 или RS-485 към разпределената входно-изходна шина на станцията за автоматизация. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Свързани сензори за енергийна ефективностТехническа статия

Свързани сензори за енергийна ефективност

Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.

Оборудване за управление в сградната автоматизацияТехническа статия

Оборудване за управление в сградната автоматизация

Списание ТД Инсталации продължава серията си от материали, посветени на съвременните високотехнологични системи за сградна автоматизация и техните градивни елементи. Статията в настоящия брой на изданието поставя фокус върху предимствата на DDC (Direct Digital Control) оборудването и средствата за управление, интегрирани в BMS системите.

Енергийна ефективност чрез сградна автоматизация в индустриятаТехническа статия

Енергийна ефективност чрез сградна автоматизация в индустрията

Мениджърите на промишлени сгради, складове и логистични центрове все по-често се изправят пред предизвикателството да намалят експлоатационните си разходи. Взимайки предвид постоянно покачващите се цени на обществените услуги, подобряването на енергийната ефективност се превръща в основен приоритет за специалистите от редица сектори.

BACnet комуникационен стандарт за сградна автоматизация и контролТехническа статия

BACnet комуникационен стандарт за сградна автоматизация и контрол

BACnet е отворен комуникационен протокол, създаден специално за работа със средства за сградна автоматизация и контролни мрежи. Разработен под егидата на Американското общество на инженерите по отоплението, хладилната техника и климатизацията (ASHRAE), BACnet е един от най-популярните глобални стандарти в областта.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top