Резултати от търсене на: контрол на осветлението

Намерено в статии: 200

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency Sofia

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency Sofia

... инсталацията за управление на осветлението е изградена с елементна база на Lunatone и функционира на принципа на разпределената интелигентност, ... са използваните технологии за сигурност, пожарна безопасност, контрол на достъпа и т.н.? Всички системи за ...
 

Решения за управление на електроинсталациите и енергията в умни сгради

Решения за управление на електроинсталациите и енергията в умни сгради

... за включване и изключване на щепселните консуматори могат да бъдат обвързани с осветлението, системата за сграден мениджмънт ... мрежи (Smart grid) са базирани на модерна концепция за автоматизиран контрол на системите и електрическата енергия както от ...
 

Водещи технологични тенденции в сградното осветление

Водещи технологични тенденции в сградното осветление

... и автоматизация на функциите. PLC технологията се оказва отлично решение за контрол на светодиодното осветление при ... редица методологии за дефиниране и измерване качеството на осветлението, унифициращи потребителските предпочитания в единна система. ...
 

Умният дом в България – качествен и достъпен

Умният дом в България – качествен и достъпен

... , където успешна реализация намират BMS системите, системите за контрол на достъпа (RFID), приложими както за напълно нови сгради ... и лакове, където успешно внедрихме система за управление на осветлението. В момента работим по следващ проект с наш ...
 

Водещи тенденции при технологичното оборудване за ХВП

Водещи тенденции при технологичното оборудване за ХВП

... Изискванията за оптимална надеждност и ефективност, стриктен контрол на качеството, безкомпромисна безопасност, висока скорост, прецизност ... за сградна автоматизация и контрол на средата. Що се отнася до осветлението, в хранително-вкусовата ...
 

Сензори в сградната автоматизация

Сензори в сградната автоматизация

... електричество и светлина, за да осъществяват мониторинг на осветлението, топлинната радиация, температурата, електрически и магнитни полета ... за биометрични данни, част от платформи за контрол на достъпа. В сградната автоматизация се използват още ...
 

Осветление в минната индустрия

Осветление в минната индустрия

... -засилен контрол. Въпреки че цените на компонентите намаляват, оперативните разходи се увеличават. Затова чрез въвеждането на енергийноефективни, зелени технологии като LED осветлението ...
 

Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради

Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради

... , както и да бъдат централизирано управлявани с помощта на цялостна система за контрол на осветлението. Една такава платформа може да включва датчици ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на контрол на осветлението Намерено в справочници: 4

Полукс Пенко Пенев

... тела и осветителни системи; Управление и контрол на осветлението; Интериорни осветителни решения; Екстериорни осветителни решения; Икономия на електроенергия; Проектиране и професионални консултации ... още

btcatalogue.bg

Бронлайт

... с най-съвременни технологии в областта на LED осветлението; Програмиране, управление и контрол на интегрирани системи за осветление PHILIPS DYNALITE; Оживяване, програмиране ... още

btcatalogue.bg

Вилмат

... Чрез управлението на отоплението, климатичните инсталации, вентилацията и осветлението се гарантира икономия на електроенергия до ... . Системи за сигурност и пожароизвестяване: контрол на достъп; контрол на работното време; сигнално-охранителна техника; ... още

energyinfo.bg

Уником Микросистеми

... на процеси в реално време; управление на улично осветление; на осветлението ... на превозни средства. Разработка и производство на изделия по заявка; проектиране на апаратната и програмната част; доставка на елементите, производство, тестване и контрол ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top