Намерено в статии: 18

Забавители на горенето

Забавители на горенето

... ) и поликарбонат (PC, например трифенилфосфат, резорцинол- и бисфенол А-бис-(дифенил) фосфат). Последните са широко използвани в ИТ корпуси ...
 

Тенденции в биодинамичното осветление

Тенденции в биодинамичното осветление

... Съгласно актуална пазарна прогноза на агенцията за проучвания BIS Research за глобалния пазар на биодинамично осветление в ... регулаторни органи и институции, сочи още проучването на BIS Research. Сред основните приложни сфери на концепцията е ...
 

Най-новите разработки са с коренна промяна в концепцията на омекотяване

Най-новите разработки са с коренна промяна в концепцията на омекотяване

... вода за индустриални нужди, така и за питейни нужди. БИС-ТРЕЙД ООД Адрес: гр. София, 1444, Бистрица, ул. Стефан ...
 

Публикуваха нови издания на европейските стандарти за улично осветление БДС ЕN 13201

Публикуваха нови издания на европейските стандарти за улично осветление БДС ЕN 13201

... да отговарят на изискванията на съответните стандарти”, обясниха от БИС.
 

Нови стандарти в индустрията - БДС EN 12405-3:2016

... на м. февруари т. г. Българският институт за стандартизация (БИС) публикува стандарт БДС EN 12405-3:2016 “Разходомери за ... енергията са дадени в EN 12405-2, уточняват от БИС. Продължава в следващ брой.
 

Нов екологичен ISO стандарт за земеделски машини

Международната организация по стандартизация (ISO) публикува нов стандарт, който очертава принципите на устойчивото развитие, приложими за тракторите и земеделската и горска техника, съобщиха от Българския институт
 

Термокамера и термодетектор от Bosch: за лесно измерване и документиране

... Характеристики GIS 1000 C Professional •Диапазон на измерване -40 bis +1000°C •Точност, повърхностна температура: ±1°C •Точност, околна ...
 

Нови изисквания относно ограничаването на употребата на опасни вещества в ЕЕО

... произтичащи от употребата на хексабромоциклододекан (HBCDD), бис(2-етилхексил)фталат (DEHP), бутилбензилфталат (BBP ... полибромирани дифенилови етери (PBDE), диизобутилфталат (DIBP), бис(2-етилхексил)фталат (DEHP), бутилбензилфталат (BBP), дибутилфталат ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top