Намерено в статии: 14

Оборудване за компресорни станции за природен газ

Оборудване за компресорни станции за природен газ

Един от най-важните етапи в процеса на изграждане на една компресорна станция за природен газ е проектирането на системата, изготвянето на спецификациите, включително и на спомагателното оборудване, и доставката в срок и съгласно готовия проект. ...
 

Сушилни инсталации за сушене на дървесни стърготини

Сушенето е един от най-разпространените в природата и промишлеността процеси. То намира широко приложение в химическата, хранителната промишленост, металургията, дървопреработвателната, селскостопанската и редица други промишлености и отрасли. В ...
 

Критерии за избор на кабелни скари

Добре изградената система от кабелни скари, улеснява монтажа на електроинсталацията Сред основните критерии за избор на кабелна скара са видът и броят на кабелите, обем на кабелите по различните трасета, теглото им на линеен метър и видът на ...
 

Системи за допречистване на отпадни води

Пречистването на отпадните води в пречиствателните станции обикновено включва основно два етапа - механично и биологично пречистване. Целта на механичното пречистване е отстраняване на едрите примеси във водата. Посочва се, че на този етап се ...
 

Оборудване за газорегулаторни пунктове и газорегулаторни възли

Оборудване за газорегулаторни пунктове и газорегулаторни възли

Предназначението на газорегулаторните пунктове (ГРП) и газорегулаторните възли (ГРВ) е да понижат налягането на газа, постъпващ от градската или промишлената система за газоснабдяване. Газорегулаторните пунктове захранват разпределителната мрежа за ...
 

Филтри за питейна вода

Филтри за питейна вода

Мрежести, патронни, пясъчни и йонообменни филтри и системи за обратна осмоза Доставяната по водоснабдителната система вода, макар и предварително обработена и пречистена в пречиствателните станции, може да съдържа твърди частици, които да доведат до ...
 

Хидравлични филтри

Хидравличните филтри защитават хидравличните системи от различни замърсявания, намиращи се в маслото, които могат да се образуват в резултат от триенето на отделните елементи на хидравличната машина и тяхното износване, както и поради химическата ...
 

Водопроводна арматура

Под наименованието тръбопроводна арматура се обединяват всички съоръжения, предназначени за регулиране на даден флуиден поток в посока увеличаване, намаляване или прекратяване на движението му, намаляване на неговото налягане и други. С оглед на ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на Мрежести Намерено в справочници: 1

КОМ инженеринг

Производство на изделия от метал. системи за опаковане, бокс палети, мрежести палети, тръбни палети и специални такива; строителни системи, скелета, подпори, планки, панти,скип контейнери; метални конструкции, халета. още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top