Намерено в статии: 92

Осветление за ядрени съоръжения

Осветление за ядрени съоръжения

... на работата на инсталацията. Извършването на мащабни операции по басейн с отработено гориво, в който има тъмни участъци, където ...
 

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

... осъществяване от другите процеси на третиране. Оборудването включва резервоар (басейн) и система за аерация, утаител и системи за рециркулация ...
 

Временно съхранение на ОЯГ

Временно съхранение на ОЯГ

... . В сравнение със съвременните конструкции на DCSS изграждането на басейн или хранилище за сухо съхранение изисква по-високи капиталовложения ...
 

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

... контейнери или хранилища. Почти всички ядрени реактори разполагат с басейн за съхранение на отработено гориво под някаква форма, тъй ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... отделените соли се подават в кристализатор или изпарителен басейн. Кондензиралият воден дестилат в ZLD системите се събира ... Полученият солен разтвор се подава към кристализатор или изпарителен басейн. Тъй като тук движещата сила е осмотичното налягане ...
 

Пясъкозадържатели за отпадъчни води

Пясъкозадържатели за отпадъчни води

... съоръжения зависи от доброто разпределение на потока в утаителния басейн. Дължината на пясъкозадържателите с хоризонтален поток се определя от ...
 

Корекция на речни корита

Корекция на речни корита

... на риска от наводнения в горната част на водосборния басейн фокусът е насочен към намаляване на нестабилността на склоновете ... се контролира режимът на оттичане на водите в речния басейн чрез ограничаване на динамичната енергия, като по този начин ...
 

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

... на достъпна среда в спортните бази. Разполагаме със закрит басейн, който работи целогодишно, модернизиран стадион, зала за борба и ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top