Резултати от търсене на: газовата инсталация

Намерено в статии: 39

Осветление за офшорната индустрия

Осветление за офшорната индустрия

... не успява да придобие същата популярност в нефтената и газовата индустрия, както в останалите промишлени сектори. Някои ... газове, течности, прахове или влакна. Всяка осветителна инсталация трябва да отговаря на изискванията за приложимите категории на ...
 

Помпи за нефтената и газовата индустрия

Помпи за нефтената и газовата индустрия

... помпите са неизменен компонент от нефтената и газовата индустрия. Преобразувайки механичната енергия, помпите се използват ... процес, предлагащ намалени разходи за оборудване, улеснена инсталация, подобрена производителност и по-малък отпечатък. Почти ...
 

Безжични датчици за течове на газ

Безжични датчици за течове на газ

... потискане на теча на газ, и/или пожарогасителна инсталация. Архитектура на системите за газова детекция Системите за ... площадки за резервоари, в производствени предприятия от нефтената и газовата индустрия, рафинерии, газопроводи и др. Резервоарите за ...
 

Технологии за третиране на сметищен газ

Технологии за третиране на сметищен газ

... да бъде отстранена зависи от специфичния топлинен капацитет на газовата смес, масовия дебит на газа и специфицираната крайна ... и рекуператори със студена вода. Ако газът, подаван към инсталация или крайни потребители, съдържа частици, той може да ...
 

Комплексни решения за биогаз от Белфри ООД

... не се влияе от климатичните условия. Изграждането на газовата инсталация като обособена част на ПСОВ включва различни компоненти за ... и изгаряне на биогаза. Към елементите на тази инсталация има множество изисквания с цел осигуряване на надеждност и ...
 

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

... съединения, които могат да бъдат рискови при определена инсталация. Мониторингът следва да е непрекъснат и да осигурява ... на веществата. Електронно управлявана пробовземна система пренася газовата проба при постоянно налягане от пробоотборната точка до ...
 

Рециклиране на портативни батерии

Рециклиране на портативни батерии

... съоръжения за тази цел. За да бъде изградена такава инсталация, трябва да се гарантира, че системата за разделно събиране ... сублимация на кадмиеви оксиди и хидроксиди. Кадмият кондензира от газовата фаза и се пречиства чрез дестилация.
 

Софийска вода изпълнява проект за намаляване на въглеродните емисии в ПСОВ Кубратово

Софийска вода изпълнява проект за намаляване на въглеродните емисии в ПСОВ Кубратово

... утайките с улавяне и изгаряне на биогаза в когенерационна инсталация за производство на топло- и електроенергия. “Проектът е ... което намалява рисковете от механични проблеми със съоръжения в газовата среда”, допълват от дружеството. Като част от проекта ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top