Резултати от търсене на: датчици за движение

Намерено в статии: 98

Сензори в сградната автоматизация

Сензори в сградната автоматизация

... врати, смесителни батерии, сешоари за ръце и т. н. С помощта на датчици за движение/ заетост може да се автоматизира ... и магнитни полета и др. Сензорите за близост, подобно на датчиците за движение, регистрират присъствието на даден обект в ...
 

Industry 4.0 технологии за чисти стаи

Industry 4.0 технологии за чисти стаи

... устройство. Данните, събрани от отделните полеви устройства – сензори, датчици, проби и измервателни прибори, могат в реално време да ... пък могат да са сигнал за риск от нараняване поради неподходяща посока, скорост на движение или друга промяна в ...
 

Съвременни системи за периметрова охрана

Съвременни системи за периметрова охрана

... част от почти всяка система за периметрова охрана са обемните датчици или сензорите за движение, които регистрират движещите се ... контролната система. Често в системите за периметрова охрана се използват и датчици за електростатични смущения в полето на ...
 

Радарни автоматични врати

Радарни автоматични врати

... да бъдат оптични, инфрачервени, за движение и др. Вратите, командвани от обемни датчици за движение, известни още като радарни ... според функциите и изискванията на обекта. Обемните датчици за движение засичат присъствието на хора в даден обхват ...
 

Pick-and-place роботи

Pick-and-place роботи

... посредством различни сензори, включително инфрачервени и пироелектрически датчици. Базовата функция на захващане, повдигане и поставяне ... т. нар. степени на свобода (степени на движение) за този конкретен елемент. Степента на свобода описва възможното ...
 

Интелигентно аварийно осветление

Интелигентно аварийно осветление

... разполагат с допълнителни външни сензори за температура, позволяващи например локализирането на пожар. С помощта на датчици за движение или присъствие пък аварийното ...
 

Интелигентен светлинен мениджмънт от WAGO

Интелигентен светлинен мениджмънт от WAGO

... различните функции и дейности - например монтажни линии, пътища за движение или офиси. Всяко виртуално помещение получава сигнали от ... модули за измерване на мощността, модул за времево синхронизиране на базата на GPS или безжични ключове и датчици на ...
 

AI технологии в сградната автоматизация

AI технологии в сградната автоматизация

... сензори, датчици, камери, биометрични системи и крайни устройства, които им позволяват да разграничават легитимните опити за достъп ... стрийминг през смартфон, на данни от микровълнови сензори за движение и т. н. Основните функции на изкуствения ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top