Намерено в статии: 135

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

... индустриални топлинни системи (пещи, сушилни и котли) и техните димни газове, сгъстен въздух, вентилационни и хладилни инсталации. За оползотворяването ...
 

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

... разпределителни системи. Получаващите се капчици се смесват с горещите димни газове, чиято температура обикновено варира между 120 и 160 ...
 

Авариите в производството – как да ги избегнем?

Авариите в производството – как да ги избегнем?

... ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов; системи за мониторинг, анализатори на димни газове, смарт уреди за aнaлиз нa миĸpoĸлимaтa ...
 

Оптимизиране на системи за БГВ с кондензни котли

Оптимизиране на системи за БГВ с кондензни котли

... в парно състояние и се отстранява от котела чрез димни газове, които впоследствие се извеждат от сградата. ... (уловители за кондензат), които предотвратяват изпускането на отработените димни газове обратно в сградата. Тъй като водата се кондензира ...
 

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

... въздуходувки - от пневмотранспорт до рибни ферми или десулфуризация на димни газове (FDG), филтриране на минно-минерални води, с използване ...
 

EKA-EU Управляваща дим клапа за много отделения от TROX

EKA-EU Управляваща дим клапа за много отделения от TROX

... дим и топлина. Те се използват за извличане на димни газове и за осигуряване на допълнителен захранващ въздух на ...
 

Енергийна ефективност на горивни инсталации

Енергийна ефективност на горивни инсталации

... процеса на горене включва понижаване на температурата на отделяните димни газове. Това може да се постигне по няколко начина ... между 85 и 90% от топлината на напускащите инсталацията димни газове. Това позволява загряване на горивния въздух до много ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... представлява сериозно предизвикателство по отношение на обезвреждането. Десулфуризацията на димни газове спомага за намаляване на нивата на серен диоксид ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на димни Намерено в справочници: 5

Глобал - Тест ЕООД

... на физико-химични величини, климатични параметри и димни газове. VEGA е един от водещите производители ... в помещения• Уреди за Енергийна Ефективност• Газ анализатори на димни газове • Капацитивни, ултразвукови, радарни, хидростатични, вибрационни ... още

energyinfo.bg

Це Це Ес - България ООД

... апаратура и изгражда цялостни системи за непрекъснат мониторинг на димни газове от горивни инсталации и околен въздух, газанализатори, газдетектори ... още

energyinfo.bg

Локатор-К

... , луксомери, виброметри, стробоскопи, тахомери, твърдомери, дебеломери. Газ-анализатори на димни газове, преносими и стационарни газ-детектори и монитори на ... още

btcatalogue.bg

Дрегер Сейфти България

... , апарати за настройка на горивни процесии и контрол на димни газове, лични предпазни средства - маски, филтри, специални защитни облекла ... още

btcatalogue.bg

Локатор-К

... , влагомери, шумомери, луксомери, виброметри, стробоскопи, тахомери; * Газ-анализатори на димни газове, преносими и стационарни газ-детектори, газсигнализатори и монитори ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top