Резултати от търсене на: директива за екодизайн

Намерено в статии: 20

Европейска регулация за вентилационна техника

Европейска регулация за вентилационна техника

... /125/ЕО, която установява рамка за определяне на изисквания за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението”, накратко Директива за екодизайна, ЕС определя изискванията ...
 

Ефективност на системи за гореща вода

Ефективност на системи за гореща вода

... са ревизирани при влизане в сила на регламента за екодизайн и разпоредбите за етикетиране. В Европа разпоредбите не се позовават стриктно ... : • Регламент 814/2013 от 2 август 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на ...
 

Kонцепцията за кръгова икономика в Европа

Kонцепцията за кръгова икономика в Европа

... резултат от рециклиране, намаляване на отпадъците и политиките за екодизайн. Максимумът, който може да се постигне със ... ролята на повторната употреба и подготовката за повторна употреба в Рамковата директива за отпадъците от 2008 г., която ...
 

Gemamex: Едно оптимално решение за вентилация със задвижвания на YASKAWA

... която европейската ErP Директива (Директива за продукти, свързани с енергопотреблението), още наричана Директива за екодизайн (2005/31/ЕК ... предвид денонощната работа на камерите за излюпване, мерките за насърчаване на енергийната ефективност са ...
 

Съвременна европейска регулация за помпи

... помпите и помпеното оборудване за различни ОВК приложения. Директивата за екодизайн и директивата за енергийно етикетиране оказват голямо ... 2009 г. тя става по-позната като директива за екодизайн на свързаните с енергопотреблението продукти (ErP) Тя ...
 

Актуални технологични тенденции в ОВК сектора

Актуални технологични тенденции в ОВК сектора

... продуктовите си линии, за да отговорят на новите регламенти за ефективност и изисквания за екодизайн. Затова и при ... да извежда желаните справки с ключови показатели за ефективност, необходими за оптимизиране на техническата поддръжка. В комбинация ...
 

Кондензни котли

Кондензни котли

... и водоподгреватели, зададени в т. нар. Директива за екодизайн на свързаните с енергопотреблението продукти (ErP = ... кондензните котли Директивата за екодизайн за топлоизточници и водоподгреватели въвежда нови изисквания за ефективност на отоплителните ...
 

Помпите Grundfos Magna3 и UPS2 от Адара Инженеринг са високоефективни решения за отопление и охлаждане

Помпите Grundfos Magna3 и UPS2 от Адара Инженеринг са високоефективни решения за отопление и охлаждане

... началото на 2015 г. изисквания за енергийна ефективност на Европейската директива за екодизайн на енергоемки продукти - EuP. ... Magna3 се отличават с индекс за енергийна ефективност ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top