Резултати от търсене на: директно изпарение

Намерено в статии: 70

Новото попълнение прецизна климатизация LCP-DX/FC 20 kW & 35 kW с free cooling

Новото попълнение прецизна климатизация LCP-DX/FC 20 kW & 35 kW с free cooling

... бизнес в лицето на системата LCP DX, базирана на директно изпарение. Предимства пред конвенционалните решения Точният и правилен избор на ...
 

Резервоари за съхранение на нефт

Резервоари за съхранение на нефт

... им към наличната тръбопроводна инфраструктура те могат директно да влязат в употреба. Друга алтернатива на ... вътрешен плаващ покрив за намаляване на загубите от изпарение на продукта. Най-разпространената конструкция включва конусовиден ...
 

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... , дестилация, различни форми на екстракция, адсорбция, йонообмен, изпарение, кристализация, изсушаване и ензимно третиране. През последните няколко ... до 99% биоетанол, който може да се използва директно като гориво или като добавка към други горива. ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... време на престой и температура. Процесът, известен като директно факелно изгаряне, може да се използва, когато самият ... горивните процеси се отделят пари на ЛОС или има изпарение на разтворители (например рафинерии, бояджийски цехове и заводи ...
 

Технологии за сушене на утайки от ПСОВ

Технологии за сушене на утайки от ПСОВ

... сушилни са подходящи за малък до среден капацитет на изпарение, като могат да използват отпадна топлина с температури ... между топлоносителя и продукта. Обезводнената утайка се изпомпва директно в сушилнята с флуидизиран слой без предварително смесване, ...
 

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

... За течни, газообразни и пастообразни отпадъци се прилага директно подаване в пещта, особено когато те създават риск ... шнек. Във флуидизирания слой протичат процеси на сушене, изпарение, възпламеняване и горене. Температурата в свободното пространство ...
 

Управление на течни радиоактивни отпадъци

Управление на течни радиоактивни отпадъци

... се състоят от разтвори на борна киселина. При директно изпарение намаляването на обема се ограничава от концентрацията на ... тритий върху молекулни сита. Термичното окисление позволява директно впръскване на течния разтворител и неговото окисляване в ...
 

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

... при което суровините от приемния пункт преминават директно към производствената зона и се употребяват незабавно, ... методи за концентриране включват гравитачна и вакуум филтрация, изпарение, ултрафилтрация, обратна осмоза, изсушаване, компактиране и ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на директно изпарение Намерено в справочници: 2

Тинотех

... различни видове слънчеви системи, включително и термодинамични панели с директно изпарение. Един от сегментите, в които сме профилирани е проектиране ... още

btcatalogue.bg

Проклима сълюшън

... системи – въздух/вода, вода/вода, земя/вода; Инсталации на директно изпарение; Изграждане на VRV инсталации; Доставка и монтаж на климатици ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top