Резултати от търсене на: дренажна система

Намерено в статии: 22

Проектиране на водопроводни системи за многоетажни сгради

Проектиране на водопроводни системи за многоетажни сгради

... отпадъчните води да навлязат във вакуумната отводнителна система. Тази система може да се използва още за събиране ... значение за постигането на безопасна, функционална и надеждна дренажна система са следните условия: системата трябва да отстранява ...
 

Поддръжка на дренажната система на климатици

Поддръжка на дренажната система на климатици

... начина за поддръжка на климатик, така че неговата кондензна система да работи безпроблемно. Редовно почистване на тръбата за кондензата ...
 

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

... , съдържащи се във водата. Това е много подходяща система за отстраняване на органични субстанции, които не са биоразградими ... повърхностни води, разливи или течове на складирани суровини, дренажна вода от зони, където се наблюдава замърсяване с течни ...
 

David: 3 ценни съвета от BIM Advancement Academy на Bentley Systems

David: 3 ценни съвета от BIM Advancement Academy на Bentley Systems

... би могъл да бъде изкоп, система за отопление, вентилация и климатизация (ОВК), асансьор, дренажна или структурна система, както и мост. Когато ...
 

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

... – от просмукването на подземни води. Инфилтратът се улавя от дренажна система и постъпва в пречиствателна станция, където се подлага на ...
 

PiTrade: Бързи и качествени природосъобразни решения за пречистване на битови отпадни води

PiTrade: Бързи и качествени природосъобразни решения за пречистване на битови отпадни води

... , които не са свързани към местната канализационна система. Пречиствателното съоръжение притежава европейски сертификат за технологията ... поливни нужди или да се отведе подпочвено в дренажна система. Работи с активна утайка (биомаса), отговаряща на ...
 

Предотвратяване на течове на климатици

Предотвратяване на течове на климатици

... начина за поддръжка на климатик, така че неговата кондензаторна система да работи безпроблемно. Редовно почистване на тръбата за кондензата ...
 

Кондензни котли

Кондензни котли

... се кондензира и се отвежда от съоръжението чрез специална дренажна система. Сред предимствата на кондензните котли са високата им ... газове) и вторичен (за водната пара) топлообменник и дренажна система за отвеждане на получения кондензат. Той е с леко ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top