Резултати от търсене на: електрическа енергия

Намерено в статии: 672

Свръхтънки слоеве ръжда генерират електричество от протичаща върху тях вода

Свръхтънки слоеве ръжда генерират електричество от протичаща върху тях вода

... Милър. Механизмът, на който се основава генерирането на електрическа енергия, е сложен и включва процеси на адсорбция и ... , могат да бъдат използвани за пасивно преобразуване до електрическа енергия. Солните разтвори в човешкото тяло, движещи се на ...
 

Цифрови релейни защити

Цифрови релейни защити

Много електроразпределителни дружества и производители на електрическа енергия днес вече са сменили или предвиждат да ... местата, където съществува потенциален риск от възникване на електрическа дъга, внедряващият инженер може да програмира логиката на ...
 

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

... да се предотвратят повреди от къси съединения; пестене на енергия, подобряване на поддръжката и повишаване на надеждността чрез ... и термично стабилен при нормални условия, при излагане на електрическа дъга, частичен разряд или запалване той може да се ...
 

Непрекъсваемо токозахранване за адитивното производство

Непрекъсваемо токозахранване за адитивното производство

... производители – тип на системата за съхранение на енергия, защита на захранването, надеждност, размери и ... Операторите могат да намалят пространството, необходимо за електрическа инфраструктура, освобождавайки място за допълнително оборудване, ...
 

Система за измерване с добавена стойност

Система за измерване с добавена стойност

... потребление по секунди. Освен това потреблението на енергия може да бъде наблюдавано по отношение на адаптирането ... операции консумират 45% от потребяваната в Германия електрическа енергия. Федералната агенция по околна среда оценява потенциала за ...
 

Как когенерацията прави Гимел по-конкурентни на европейския пазар

... . изграждат когенерационни инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в обектите си. Топлината от когенераторите се подава към ...
 

Енергийна ефективност на топилни пещи

Енергийна ефективност на топилни пещи

... съоръжения електроди се снижават до метала и пропускат електрическа дъга през него. Системата автоматично контролира позицията на ... се използват за нискотемпературно топене на цинк. Топлинната енергия се генерира в резултат на горене или електрическо ...
 

Системи за управление на енергийната ефективност в индустрията

Системи за управление на енергийната ефективност в индустрията

... това отношение са когенерацията на топлинна и електрическа енергия, на топлина и енергия за охлаждане и на топлина и ... материали е съпроводено от непосредствено и индиректно потребление на енергия. Трябва да бъдат отчетени два аспекта – прекомерно ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на електрическа енергия Намерено в справочници: 18

Енергия Търговище

Акционерно дружество ЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЩЕ е специализирано в производството и търговията на оловно- ... още

btcatalogue.bg

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

... в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната. С намиращите се в експлоатация два ... и предпочитана като бизнес партньор. При производството на електрическа енергия АЕЦ “Козлодуй” практически не генерира парникови газове и ... още

energyinfo.bg

ЕЛЕКТРОН СЕРВИЗ

... на производството и/или на консумацията на електрическа енергия; изготвяне на прогнозни почасови товарови графици ... база статистически данни от мониторинг на производството на електрическа енергия, координиране, планиране, организация и управление на ... още

energyinfo.bg

Енерджи МТ ЕАД

... балансираща група от ВЕИ производители. Компанията търгува с електрическа енергия в България и Югоизточна Европа Предлагаме: - ... ; - услуга по прогнозиране на производство на електрическа енергия от фотоволтачини централи във връзка с участието на ... още

energyinfo.bg

Асоциация на търговците на електроенергия в България

... на търговската им дейност свързана с продажбата на електрическа енергия, подкрепя ефективната и прозрачна лоялна конкуренция и коректните ... ЕООД, ГЕН-И София - търговия и продажба на електрическа енергия ЕООД, Данске Комодитис А.С., ЕВН Трейдинг Саут ... още

energyinfo.bg

POLYTECHNIK, Luft-und Feuerungstechnik GmbH

... за топлинно производство, така и за производство на електрическа енергия (с пара и ORC модули, които ползват ... и системи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, локални и централизирани отоплителни системи. Компанията гарантира ... още

energyinfo.bg

EVN България

... бизнес дейности в областта на разпределението и продажбата на електрическа енергия в Югоизточна България. От декември 2007 г. ... EVN TSEE, която притежава лицензии за търговия с електрическа енергия и EVN България Топлофикация, която е активна в ... още

energyinfo.bg

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

... на електроенергия на фирми доставчици; Разпределяне на електрическа енергия на територията на областите София-град, София област ... нови уредби за разпределение и измерване на електрическата енергия и поддържане на съществуващите обекти и съоръжения. ... още

energyinfo.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top