Резултати от търсене на: енергиен мениджмънт

Намерено в статии: 174

ИПО реализира проект за производствено разширение чрез енергийно ефективно оборудване

ИПО реализира проект за производствено разширение чрез енергийно ефективно оборудване

... в ИПО е внедрена и сертифицирана и система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. За ...
 

AI технологии в сградната автоматизация

AI технологии в сградната автоматизация

В ерата на автоматизацията сградните системи и услуги стават все по-интелигентни, свързани и интегрирани. Фокусът постепенно се измества от автоматизиране на действия към иницииране на взаимодействие между човека и неговия умен дом, между хората и ...
 

Тенденции при интелигентните електроразпределителни мрежи

Тенденции при интелигентните електроразпределителни мрежи

... завършва с крайния консуматор. FAN свързва потребителските системи за енергиен мениджмънт с подстанциите на електроразпределителното дружество. Тя позволява: локализирането, изолирането ...
 

Система за измерване с добавена стойност

Система за измерване с добавена стойност

... да извършват редовни енергийни одити или да въведат енергиен мениджмънт. Новата система "Управление на енергийни данни на ... нова информация във всяка фаза на енергийния мениджмънт относно възможностите за спестявания в компанията. Предимства ...
 

Симплекс представи нови софтуерни продукти на CEBIT

Симплекс представи нови софтуерни продукти на CEBIT

... Симплекс представи два нови софтуерни продукта – системата за енергиен и производствен мениджмънт FDM и софтуера за стационарни и лентови везни ...
 

Автоматизирани системи за енергиен мониторинг

Автоматизирани системи за енергиен мониторинг

... които могат да бъдат преодолени чрез внедряването на енергиен мениджмънт. Това понятие включва систематичния мониторинг, анализ и ... което също е огромно предимство за системите за енергиен мениджмънт. Това позволява на потребителя много по-лесно да ...
 

Системи за управление на енергийната ефективност в индустрията

Системи за управление на енергийната ефективност в индустрията

... увеличаване на енергийните спестявания. Основната цел на системите за мениджмънт на енергийната ефективност в индустрията е да ангажират и ... . В етапа на планиране следва да се извърши енергиен одит и да се установи референтна линия спрямо подобни ...
 

Енергийна ефективност при металорежещи машини

Енергийна ефективност при металорежещи машини

... показателен за нуждата от интегриране на функции за енергиен мениджмънт на ниво машина, които могат автоматично да ... мощност, вътрешните загуби нарастват пропорционално и нарушават общия енергиен баланс. Ако шпинделът ограничи темповете на отнемане ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на енергиен мениджмънт Намерено в справочници: 23

Вилмат

... сградна автоматизация BMS; електрически табла и инсталации; енергиен мениджмънт; всички видове LAN и WAN; оптични и ... е оптимизиране/съкращаване на енергопотреблението чрез подобрен енергиен мениджмънт. Системата е иновативно решение в управлението на ... още

energyinfo.bg

Вайд-Бул

... , съгласно европейска Директива CEE 89/655. Енергиен Мениджмънт: Пълна гама измервателни устройства за постигане на енергиен мениджмънт. Софтуер за следене и мониторинг ... още

btcatalogue.bg

СЕМО

... търговско мерене – 110 kV; Измервателна техника за енергиен мениджмънт. Внедряване на системи за енергиен мениджмънт. Контролери. UPS. Моторни задвижвания – софтстартери и честотни ... още

energyinfo.bg

Веолия Енерджи Сълюшънс България ЕАД

... мрежи по целия свят. Предлагани решения: • Експлоатация и фасилити мениджмънт (O & M) на сгради и промишлени инсталации (ОВК, ... резултат; • Когенерация и интегриране на Възобновяеми енергийни източници; • Енергиен мениджмънт и консултантски услуги. още

energyinfo.bg

УниТех Контрол

... доставя компоненти и изгражда системи за електро-енергийна ефективност, енергиен мониторинг, енергиен мениджмънт и сградно управление (BMS). още

energyinfo.bg

Компания за енергийно обследване-Зенит /КЕО-Зенит/

... подготовка, въвеждане и документиране на Системи за енергиен мениджмънт по международния стандарт ISO 50001. Представяне пред ... . Удостоверяване за енергийни спeстявания; Внедряване на енергиен мониторинг. Изготвяне на програми и годишни отчети ... още

btcatalogue.bg

Веолия Енерджи Сълюшънс България

... уредби, Контрол на достъпа, ВиК и др.); фасилити мениджмънт; енергийни спестявания с гарантиран резултат за разполагаемост и ефективност ... на технически, икономически и екологични показатели на съоръжения; енергиен мениджмънт и консултантски услуги. още

btcatalogue.bg

Куатроджи

... , охладителни кули, въздуховоди, хладилни стаи и др. Софтуер за енергиен одит и енергиен мениджмънт. още

btcatalogue.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top