Резултати от търсене на: катодни отводители

Намерено в статии: 18

Инсталация и поддръжка на зарядни станции за електромобили

Инсталация и поддръжка на зарядни станции за електромобили

Според статистика на Международната агенция по енергетика (МАЕ) над 5 милиона електромобила вече са в употреба, като броят им се увеличава ежегодно. Но за да могат водещите в индустриално отношение държави да постигнат амбициозните си цели за ...
 

Защита от пренапрежение при PV инсталации

Защита от пренапрежение при PV инсталации

С годишен новоинсталиран капацитет, възлизащ на няколко гигавата, фотоволтаичните централи вече се превръщат в неразделна част от съвременните електроснабдителни системи в редица държави. Днес се инсталират голямомащабни PV системи с капацитет от ...
 

Насоки при избора на гръмоотводи и катодни отводители

Насоки при избора на гръмоотводи и катодни отводители

Едни от най-важните аспекти на ефективната мълниезащита при съвременните електрически инсталации са гръмоотводната и катодна защита. Ключово за адекватното предпазване на съоръженията от мълнии, импулсни и преходни пренапрежения е равнопотенциалното ...
 

Защита от пренапрежение при улично осветление

Защита от пренапрежение при улично осветление

Уличните осветителни системи са монтирани на открито и изложени на различни въздействия от околната среда. Те се нуждаят от специална защита, за да се гарантира безпроблемната им работа, особено на местата, в които е от изключителна важност да се ...
 

Катодни отводители

Катодни отводители

Катодните отводители намират приложение при защита на електрическите системи и консуматори от преходни пренапрежения и импулсни токове, породени от мълнии или комутации в мрежата. По време на нормална работа (отсъствие на пренапрежения) катодният ...
 

Електрозадвижвания средно напрежение – част 2

Електрозадвижвания средно напрежение – част 2

Част 2. Видове пускови методи, комутационна и защитна апаратура. Пускови методи без честотно регулиране за асинхронни двигатели с кафезен ротор и синхронни двигатели B съвременните инсталации за задвижване средно напрежение (СН) се използват типово ...
 

Покривни фотоволтаични централи

Покривни фотоволтаични централи

Покривите на промишлени, офис, търговски и жилищни сгради се превръщат във все по-атрактивна бизнес ниша за инвестициите в зелена енергия. Съгласно новата нормативна база, покривните фотоволтаични инсталации до 5 kWp продават произведената ...
 

Защита на силови трансформатори

Защита на силови трансформатори

Част 1. Функции, приложения и технологии на реализиране на защитите, общи принципи на защита от вътрешни и външни повреди. Трансформаторите представляват голяма група съоръжения с разнообразни конструкции, функции и мощност. В статията се разглеждат ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на катодни отводители Намерено в справочници: 2

Елект ЕООД

Търговия с ел.апаратура НН и ел.инсталационни изделия: • Автоматични и товарови прекъсвачи; • Дефектнотокови защити; • Катодни отводители; • Таймери, времерелета, контролни и измервателни релета; • Индустриални щепсели и контакти; • Разпределителни ... още

energyinfo.bg

Тест Русе

Проектиране, конструиране, производство, инженеринг и сервиз на електронни защити и релета за измерване, контрол и управление в електрозадвижвания НН и СН. Изработване на ел. табла НН за управление и защита на АД. Цифрови радиорелейни станции (UHF), ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top