Намерено в статии: 25

Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

... на натриев хипохлорит, полимери и ферихлорид при процеси на коагулация, изпомпване на утайки и др. За регулиране на ... получава постоянна по количество доза химикал. В процесите на коагулация се дозират ферихлорид и полимери, които спомагат премахването ...
 

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

... дял в пречистването на производствените отпадъчни води. Те включват коагулация и флокулация, флотация, сорбция, йонообмен, екстракция, ... за образуване на микрофлокулни агрегати се нарича коагулация. Добавяният коагулант има положителен заряд, който ...
 

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... утаяване, хомогенизиране, неутрализация, механична флокулация, химическа коагулация), вторични (аеробно и анаеробно третиране, аерирани лагуни ... третиране. Обикновено използваните технологии са: коагулация и/ли флокулация, мембранно третиране ( ...
 

Гравитачна филтрация на отпадъчни води

Гравитачна филтрация на отпадъчни води

... единични операции като процес с активна утайка, химична коагулация, окисление, редукция, йонообмен и др. Структурата ... експлоатираната система или неадекватната предварителна подготовка на водата (коагулация, флокулация и избистряне) водят до едва 50% ...
 

Рекултивация на депа

Рекултивация на депа

... може да включва физично/химично предварително третиране, например флокулация, коагулация, филтрация, обратна осмоза, утаяване и др. Тези методи са ...
 

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

... , филтриране, адсорбция с активен въглен, химическо утаяване, коагулация и флокулация, йонообмен и обратна осмоза. Резервоарите за ... след което може да се отстрани, обикновено чрез коагулация и флокулация, последвани от физична сепарация. Посредством ...
 

Пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост

Пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост

... предварително пречистване. То може да включва физикохимични методи като коагулация, флотация и електрокоагулация, окисление и мембранни процеси. В някои ...
 

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

... . Различните видове химикали, използвани при процесите на обеззаразяване, филтриране, коагулация и флотация на отпадъчните води, поставят редица условия относно ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top