Резултати от търсене на: нормативна база

Намерено в статии: 88

Тенденции в MOM/MES решенията

Тенденции в MOM/MES решенията

... особено важно в редица индустрии, подлежащи на строга нормативна регулация по отношение на качеството и безопасността, например ... управление на активите и производството в споделена база данни; единна база за архивиране и хронологично проследяване на ...
 

ИКЕМ, Илия Левков: Наш основен приоритет е ускореното навлизане на електрическите превозни средства в България

ИКЕМ, Илия Левков: Наш основен приоритет е ускореното навлизане на електрическите превозни средства в България

... Национална зарядна инфраструктура за ЕПС – BULCHARGE, адаптирано законодателство и нормативна база за насърчаване навлизането на ЕПС, устойчива конкурентоспособност на членовете ...
 

Съвременни електрически системи и иновации в жилищните сгради

Съвременни електрически системи и иновации в жилищните сгради

... устройства слагат край на определянето на сметките “на база” - потребителят плаща само за реално използваната енергия. ... на интелигентния измервателен уред. Според съответната действаща нормативна уредба, заплащането на уреда и поддръжката му ...
 

Съвременна нормативна база за мълниезащита

Съвременна нормативна база за мълниезащита

Актуалната нормативна рамка в областта на мълниезащитата се формира от Наредба № ... използват само негорими материали. Токоотводи Съгласно действащата у нас нормативна уредба, трасетата на токоотводите се проектират така, че проводниците ...
 

Herz: Качественото оборудване - основно изискване при изграждането на депа за битови отпадъци

Herz: Качественото оборудване - основно изискване при изграждането на депа за битови отпадъци

... фирмата опит. Подходът при консултиране на клиента е комплексен - нормативна база, заваряване, тестване на готовите шевове, обучение. Една необходима окомплектовка ...
 

Асоциация на търговците на електроенергия в България, Мартин Георгиев: Конкуренцията на свободния пазар повишава ефективността на производителите

Асоциация на търговците на електроенергия в България, Мартин Георгиев: Конкуренцията на свободния пазар повишава ефективността на производителите

... усъвършенства принципите и механизмите на действащата в страната нормативна уредба, регулираща отношенията в електроенергийния отрасъл. Стратегията ... се регистрират за всеки 24 часа на почасова база. За постигане на баланс в системата потребителите ...
 

Безопасност при управлението на отработено ядрено гориво

... определени правила на безопасност. Те се определят от действащата нормативна база в това число и от Наредбата за осигуряване безопасността ...
 

ВиК - Стара Загора, инж. Румен Райков: Реформите в сектора ще се осъществят само със съдействието на властите

ВиК - Стара Загора, инж. Румен Райков: Реформите в сектора ще се осъществят само със съдействието на властите

... ВиК услугите трябва да се повишават. Според сега действащата нормативна база сметката за ВиК услугите не следва да надвишава 4 ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top