Резултати от търсене на: полево оборудване

Намерено в статии: 46

Машинно зрение за интелигентни фабрики

Машинно зрение за интелигентни фабрики

... данни и нейната обработка в достъпен за всяко полево устройство вид посредством мрежова връзка. Това прави ... интелект и машинното обучение Същинската трансформация на индустриалното оборудване в интелигентна система активно се подпомага през последните ...
 

Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация

Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация

... управлението на инвентара, поддръжката и обслужването на производственото оборудване, както и безопасността на персонала. Ограничения на ... между един централизиран дейта център и свързаното полево оборудване могат да нараснат главоломно. Налице е и ...
 

 Актуални производствени технологии в хранително-вкусовата промишленост

Актуални производствени технологии в хранително-вкусовата промишленост

... адреси позволява мащабно събиране на данни на ниво полево оборудване. С помощта на алгоритми за машинно обучение ... и отклонения от предписаните процедури. Kонтролно-измервателно оборудване Сред най-отчетливите технологични подобрения при оборудването за ...
 

Системи за управление на опасностите

Системи за управление на опасностите

... архитектура и разделянето й на отделни слоеве: полево оборудване, средства за автоматизация и мениджмънт. Благодарение на ... всички сгради, съоръжения, подсистеми, потребители и оборудване, принадлежащи към дадена организация. Благодарение на функциите ...
 

Машините като услуга (Machine-as-a-Service)

Машините като услуга (Machine-as-a-Service)

... до полевото оборудване. Индустриалният софтуер и алгоритмите за управление, функциониращи на това полево ниво или ... аналитични инструменти, които подпомагат производителите на оригинално оборудване в изучаването на механичните фактори и условията ...
 

Изкуствен интелект в индустриалното производство

Изкуствен интелект в индустриалното производство

... (big data), генерирани непрекъснато от свързаното заводско оборудване, както и революционни технологии като изкуствения интелект ( ... , като визуална инспекция, транспорт на материали, полево обслужване на оборудването и качествен контрол, ускорява ...
 

Индустриални Ethernet конектори

Индустриални Ethernet конектори

... вериги, моторни задвижвания, заваръчно и друго електрическо оборудване. В резултат се наблюдават повишени нива на електромагнитни ... , а също и в капсуловани или подходящи за полево терминиране (кримпване) варианти. RJ45 конекторите типично се ...
 

Съвременни SCADA системи

Съвременни SCADA системи

... включва четири отделни нива със ясно разпределени функции: полево оборудване; програмируеми логически контролери (PLC) и/ли ... възникване на неизправности в оперативните системи и оборудване. Авариите, свързани с физически устройства и хардуерна ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top