Резултати от търсене на: пречистване на въздуха

Намерено в статии: 131

Възможности за подобряване на енергийната ефективност в ХВП

Възможности за подобряване на енергийната ефективност в ХВП

... на конвейерната система. Такива управления могат да следят за празни пространства между продуктите и да подадат въздуха ... да се внедри система за пречистване и анализ на водата. Обикновено третирането включва добавяне на химикали към водата. Една ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... да се отделят от всеки етап на пречистването – от изложената на въздуха отпадъчна вода при входната помпена станция ... химикали, без да се прави компромис с ефективността на пречистване на въздуха. За биоразградими, разтворими във вода замърсители могат ...
 

Приложение на роботи в ядрени централи

Приложение на роботи в ядрени централи

... категории – икономически (намаляване на престоите на централата, редуциране на дозата, понижаване на броя на персонала и времето за интервенция ... , пробиващ и сондиращ робот, робот за пречистване на въздуха и няколко робота за демонтажни дейности. Друг ...
 

Превенция на легионела в ОВК системи

Превенция на легионела в ОВК системи

... циркулация на водата/въздуха и да се елиминират зони, предразполагащи към задържане на влага и депозиране на ... регулярно почистване/източване, както и въвеждането на антимикробно пречистване. Експертите препоръчват още сезонно и последващо регулярно ...
 

ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства

ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства

... прожекционни системи се осигуряват с филтри за пречистване на циркулиращия в кабината въздух. По-старите ... към предварителното затопляне на залите, моментното кондициониране на въздуха съобразно броя на зрителите и характера на сценичната дейност (броя ...
 

Индустриални табла от неръждаема стомана

Индустриални табла от неръждаема стомана

... условия, например в тесни пространства със слаба циркулация на въздуха, по-висока киселинност или високи температури, могат да ... подходяща за приложение в инсталациите за пречистване на питейна вода и за третиране на отпадъчни води. В повечето от тези ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

Основната цел на технологиите за пречистване на промишлени отпадъчни газове е редуцирането или елиминирането на емисиите в атмосферата на вредни вещества, които могат да ...
 

Прахоулавяне

Прахоулавяне

... на налягането, невъзможността за третиране на лепкави материали, относително ниската ефективност на пречистване, особено по отношение на ФПЧ10, и високите нива на ... . Тези съоръжения се отличават с ефективност на пречистване над 97%, дори и за малки ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top